Českotřebovský deník 289/2021 (15/10)
Böhm plast-technik staví v Borku novou skladovou halu,
ale má problémy se stavebním úřadem
 
Stavbu nemůžete přehlédnout. Firma Böhm plast-technik zde ale vlastně staví haly dvě. Ta první je hala výrobní a staví se hned na vjezdu do prostoru bývalých kasáren na místě bývalé vrátnice, později prodejny potravin a dalších objektů, které dříve vlastnila firma GAPO. Část pozemků, která byla ve vlastnictví města, byla investorovi odprodána za cenu 602 tisíc Kč včetně objektu té bývalé prodejny čp.  2063.
Druhá hala je pak hala skladovací, která  se staví v prostoru mezi budovou depozitáře městského muzea čp. 2055 a bývalým posádkovým kinem čp. 2054, dnes sloužícím také jako výrobní objekt a také sídlo firmy Böhmplast-technik. (V devadesátých letech zde vyráběla firma Pelinka skleněná vlákna). Pozemek pod skladovou halou patří městu, které se stavbou na městském pozemku souhlasilo  a umožnilo to dlouhodobou nájemní smlouvou. Na stavbu získala společnost Böhm plast technik řádné tzv. "sdružené" povolení, ovšem dnes se staví  se změnami, které stavební úřad považuje za fatální pochybení. Stavba haly 60 x 15 metrů s výškou 7,3 metru (zastavěná plocha 908m2 se totiž proti původnímu umístění přiblížila o dva metry  k budově depozitáře muzea. Je to způsobeno objektivními důvody, totiž umístěním dříve špatně zaměřených inženýrských sítí. Současný stav této problémové stavby je zřejmý na zveřejněných fotografiích. Blízkost budovy depozitáře má být řešena stavebně technickým opatřením, vycházejícím z odborného doporučení  na omezení míry rizika zpracované Technickým muzeem v Brně. To má zajistit bezpečnost, financovat jej bude investor nové haly. Okenní otvory budou zaslepeny. Jenže nyní se hala k depozitáři přiblížila více než bylo možné. Stavební úřad na to reagoval tak, že 11. října vydal "Oznámení o odstranění stavby". Ve věci má být rozhodnuto do 45 dnů a může to skončit buď skutečným odstraněním stavby nebo dodatečným povolením ovšem za splnění velmi přesně stanovených podmínek.  Fotografie jsou z 13 října, kdy dodavatelská firma na stavbě pokračovala jako by žádný problém nebyl. Uvidíme, jak se situace na stavbě vyvine v dalších dnech  (mm) 
Na dalších fotografiích budování vodovodní a kanalizační přípojky a vybudované základy pilířů stavby - stav k 22. září 2021

Předškoláci z MŠ U Koupaliště si užili projektový den na farmě

Ani chladný říjnový den nepřekazil předškolákům z MŠ U Koupaliště vyrazit na kozí farmu do Lozic u Luže. Zde na nás čekal program s názvem „Cesta sýra“. Dozvěděli jsme se, jak se starat o kozičky, co je jejich potravou a mnoho dalších zajímavostí, např. to, že kozy mají zuby pouze na dolní čelisti. Nechybělo ani hlazení kůzlátek a krmení koziček tvrdým chlebem. Největším zážitkem bylo pro děti dojení koz, které si samy vyzkoušely a pak si z nadojeného mlíčka uvařily sýr Ricotta. Cesta autobusem ještě umocnila dětské nadšení z celého dne. Tento projektový den mimo MŠ byl hrazen z projektu Šablony II. Všichni se už teď těšíme na další takový výlet, při kterém si užijeme spoustu zábavy a dozvíme se mnoho naučných věcí. Učitelky z Ježečků

Přednáška pro seniory v klubovně Kulturního centra

Dům dětí a mládeže Kamarád zve seniory a další zájemce na přednášku s názvem Jak je snadné se nechat podvést. Přednáška se bude konat v pondělí 1. 11. 2021 v 16:00 – 17:30 hodin v klubovně Kulturního centra v České Třebové. Dovíte se, jak snadno se nechá náš mozek podvést, uvidíte praktické příklady podvodů, které bude demonstrovat lektor. Přednáška je financována z projektu Obec přátelská seniorům 2021 a pro účastníky je zdarma. Lektor: Ing. Petr Kadlec.

Komentovaná prohlídka výstavy 50+1 v Městském muzeu bude v 24.10

Druhá možnost se pak uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021?  vždy od 17 hodin. 
Výstavou provází Martin Šebela
Jedná se o výstavu 50+1. Českotřebovská zákoutí na fotografiích a obrazech ze sbírek Martina Šebely a muzea
Výstava k loňskému životnímu jubileu regionálního historika, sběratele a lektora úspěšného semináře pro zájemce o dějiny našeho města dá návštěvníkům nahlédnout do různých českotřebovských zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na starých fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla a model starého Trávníka nabízí i filmový koutek.  Výstava potrvá do neděle 7. listopadu 2021.

Fronty před obchodním místem ČEZu na náměstí Jana Pernera

Jev způsobil krach společnosti Bohemia energy, občané, kterým končí ze dne na den  dosavadní smlouvy,  chtějí uzavřít nové dlouhodobě za výhodnějších podmínek, než jim je nabízeno automatickou cestou.  Ne všem se to daří. Daleko horší pozici mají velkoodběratelé odkázané na tuto společnost, kterým skončila smlouva o dodávkách energií bez náhrady.  Je to jev se kterým nikdo nepočítal a prostě to byla chyba. Už krachovaly cestovní kanceláře, potom banky a kampeličky, ale vklady byly pojištěny. Tady lidé přichází o výhodné smlouvy, aby zaplatili nyní násobně více než ušetřili.  Pri současných energetických problémech je zřejmé, že se nemusí jednat o jedinou společnost tohoto druhu, která se dostane do potíží a trak dřívější vysoutěžené ceny budou třeba platit jen tak dlouho, dokud společnosti, se kterými byly uzavřeny vydrží... Konec dodávek totiž oznámila v pátek svým odběratelům další společnost Kolibřík Energie, která dodává elektřinu a zemní plyn zhruba 30 tisícům zákazníků.  Odpolední fronty vedly kolem pracoviště na začátku ulice Komenského okolo celé budovy až na chodník a bylo zde plno nervozity....

Ceny města Ústí nad Orlicí předány - kultura na prvním místě

Cenu města získali:
Jarmila Petrová za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (divadelní herečka a režisérka spolku Vicena)
Ludmila Hrodková za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, zpěvačka, moderátorka)
Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (zejména v oblasti amatérského divadla)
pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí za nasazení při boji s pandemií covid-19. 

Čestná občanství města Ústí nad Orlicí byla udělena:

in memoriam Quido Kocianovi, sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století
in memoriam Kamilu Roškotovi, architektovi, výtvarníkovi, projektantovi národní kulturní památky - Roškotova divadla
in memoriam Antonínu Ježkovi, českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu
in memoriam MUDr. Františku Barcalovi, ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže za 1. světové války.

110 Orla na výstavě v ústeckém muzeu

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí  zahájilo novou výstavu připomínající 110. výročí založení tělocvičné jednoty Orel v našem městě. A nejde jen o minulost, ale výstava představuje také současnou činnost této jednoty.
TJ OREL byla v Ústí nad Orlicí založena v srpnu 1911. 17. září 1913 se uskutečnilo první veřejné cvičení. Po rozsáhlé rekonstrukci byl roku 1914 otevřen Dům katolických spolků (majetek Svatojosefské jednoty). V období 1. světové války byla činnost pozastavena a ve spolkovém domě vznikl lazaret. Po konci 1. světové války dochází k obnově tělovýchovné i kulturní činnosti. 1936 slavnostní svěcení nového orelského praporu a oslavy 25. výročí.  V období 2. světové války byla činnost přerušena. Za nacistické okupace musely být orelské prapory předány na gestapo v Pardubicích a byl zabaven veškerý majetek včetně cvičebního nářadí.
V roce 1948 byla nuceně přerušena činnost na dlouhých 42 let. Někteří členové divadelního odboru přešli do ochotnického souboru Vicena. 14. 11. 1990 proběhlo obnovení jednoty. Na první zakládající schůzi se účastnilo 26 osob.
Více informací o TJ OREL najdete na nové výstavě nebo na webu jednoty https://oreluo.webnode.cz/.

Jízda historického vlaku propojí náš region s Polskem  

Letní jízdy historického parního vlaku na Králicku a Orlickoústecku měly u cestujících velký ohlas. V rámci devíti letních jízd bylo prodáno 4 831 jízdenek a to bez malých dětí, kterým nebylo nutné jízdenky pořizovat. Nyní si Pardubický kraj ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku připravil pro fanoušky železniční nostalgie mimořádnou jízdu, díky které se mohou podívat i za hranice. V sobotu 30. října se parní express vydá z Ústí nad Orlicí přes Letohrad a Lichkov až do Polska, kde zastaví v Kladsku, městě Dzierżoniów a dojede až do železničního muzea ve Slezské Javořině.
„Tato jízda je symbolická, protože je součástí našeho plánu na vybudování železničního muzea v Dolní Lipce ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku a polskými partnery. Chtěli bychom připravit projekt pro uplatnění v operačním programu Interreg Česká republika - Polsko, tedy projekt financovaný z evropských fondů. Prvním krokem je podpis memoranda o spolupráci s našimi polskými partnery, což bychom rádi učinili právě v rámci této jízdy, která spojí Ústí nad Orlicí s polskou Slezskou Javořinou, kde se nachází velké železniční muzeum,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Přesný jízdní řád vlaku je v tuto chvíli upřesňován. Cestující se však budou moci těšit na parní expres, který jezdil na trase z Ústí nad Orlicí do Lichkova a do Hanušovic v průběhu letních prázdnin. „Předpokládáme, že bychom vyrazili z Ústí nad Orlicí v půl deváté ráno a přes Letohrad a Lichkov bychom se dostali do Polska, kde bychom se přes Mezilesí a Kladsko dostali do města Dzierżoniów a pokračovali do našeho partnerského železničního muzea ve Slezské Javořině a v odpoledních hodinách bychom se vraceli zpět s tím, že příjezd do Ústí nad Orlicí očekáváme okolo osmé hodiny večerní zpět. Je to ideální šance nejen pro rodiny s dětmi podívat se do tohoto muzea,“ uvedl Michal Bednář z Muzea starých strojů a technologií ze Žamberka.
Sbírka železničního muzea ve Slezské Javořině se skládá z více než 150 železničních vozidel od let 1880 do 70. let minulého století. Sbírka obsahuje mimo jiné více než 40 parních lokomotiv německé, polské, americké a anglické výroby, dieselových a elektrických lokomotiv a sbírku vagónů a specializovaných železničních vozidel.
Více informací bude doplněno v průběhu příštího týdne na www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky
 

Tabulky CHL 2021/2022 k 15. říjnu 2021


Stále je akutní potřeba rozhodčích pro tuto soutěž, zájemci z řad hokejistů, hlaste se  Zdeňku Řehákovi, je to fakt nutné.