Českotřebovský deník 300/2021(26/10)
Fotoreportáže z úterý 26. října:  Co nového v České Třebové 

Zákristie kostela sv. Jakuba s novou fasádou
Fasáda a odvlhčení zákristie kostela sv. Jakuba byla v termínu dokončena.  Barva fasády  přesně ladí s fasádou kostela a celek je nyní opět ozdobou centra města.
Práce provedlo Stavební sdružení Boštík, které na snímku odváží poslední zbytky staveništního zařízení. Stejná firma loni úspěšně pracovala na opravě fasády kostela.  
Práce byla také podpořena příspěvkem města Česká Třebová.
 
 
 
 

Farská ulice dostává nový povrch, ovšem jenom na krátkém úseku

Realizace byla podmíněna uzavřením komunikace na Hory. Ještě není úplně hotovo, je třeba dokončit některé spáry, vyrovnat nerovnosti na okrajích. Financování bylo provedeno z kapitoly určené na výspravy vozovek, proto není rozsah akce tak veliký, jak by si  tato komunikace zasahovala. O práci byla vyvěšena informace, že se jedná o úpravu úseku v rozsahu 400 metrů, a tak se sousedé těšili na nový povrch až k lesu na Hory. Bohužel ale nešlo o  metry délkové, ale metry čtvereční. A tak po včerejším frézování dostal souvislý nový povrch pouze cca 130ti metrový úsek dole od křižovatky s komunikací Ve stráni jen k domu čp. 458, kde byly nerovnosti a vymleté úseky zřejmě největší. Nebyla ani řešena  kanalizace a tak při větších deští zase poteče Farskou ulicí řeka, která bude odnášet všechno co bude možné. Svah je zde prudký a tomu proto mohou odpovídat i  následky přívalových dešťů v lokalitě. Na fotografiích je uzavřena komunikace ve stavu k 15. hodině odpolední. 

Užijte si daleké rozhledy na rozhlednách Kozlovský kopec i Andrlův chlum

Českotřebovská rozhledna na Kozlovském kopci byla pro veřejnost otevřena po celou sezónu (nyní jen o víkendech) tak nyní o podzimních prázdninách bude rozhledna otevřena každý den. A rozhled bude stát za to, současné výhledy jsou navíc s kouzlem barevného podzimu. Klub českých turistů Česká Třebová zve  na rozhlednu!
Dále je po opravě schodiště je opět pro návštěvníky otevřena rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí.

Nový povrh dostává také Kozlovská ulice u Javorky

Na Kozlovské ulici u Javorky narazíte na přenosné semafory, které regulují střídavý průjezd vozidel až na křižovatku s ulicí Semanínskou.  Také zde probíhá oprava asfaltového povrchu a opět jen částečná v tom rozsahu, který byl nejpotřebnější, i když víme, že by bylo zapotřebí povrch vyrobit jako jednolitý celek. Přání je jedna a věc možnosti rozpočtu města jsou věc druhá. Asfaltování bude probíhat také zítra, už se těším na výsledek: Jde o komunikaci velmi frekventovanou, jezdí tudy spousta auto do průmyslové zóny na Semanínské ulici. naštěstí sem nesmí žádná velká nákladní vozidla. Tomu neodpovídají šířkové parametry ani konstrukce komunikace v oblasti za CZ LOKO.  

Začala úprava parkoviště ve vnitrobloku ve Felixově ulici

O úpravě parkoviště se zde mluví již řadu let, začalo to vlastně již v době, kdy se prováděla v roce 2010 úprava Nádražní ulice na současný stav a auta rezidentů musela z ulice zmizet. Jenže k dohodě to dospět nepodařilo a tak se začalo loni jednat znovu. Teprve v letošním roce se podařilo vyřešit tuto úpravu částečně na základě právě včera projednané změny rozpočtu města č. 2.

Výzva k  nominaci na ceny města Česká Třebová Kohout za rok 2021

Ceny města Česká Třebová KOHOUT jsou udělovány každoročně za výrazný a mimořádný počin ve všech segmentech lidské činnosti, který se uskutečnil v tomto kalendářním roce. Tímto nabízíme široké veřejnosti možnost se této výzvy zúčastnit.
Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu. Návrh nominace musí obsahovat jméno a příjmení osoby, případně název kolektivu navrhovaného na ocenění, adresu, zdůvodnění předkládaného návrhu, souhlas nominovaného s nominací, jméno, adresu a podpis navrhovatele, popř. kontakt na nominovanou osobu. Návrhy se podávají písemně prostřednictvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Česká Třebová nejpozději do 31. ledna 2022. Další informace ohledně udělování cen jsou stanoveny Statutem Ceny města Česká Třebová KOHOUT.
Za zasílání návrhů předem děkujeme.
Odkaz: Souhlas s nominací na Ceny města Česká Třebová KOHOUT [DOCX, 21 kB]

Stále je možnost očkování bez předchozí registrace. Jen v určených hodinách!

Navzdory stoupající poptávce po očkování a plnícím se termínům registrace, nabízejí očkovací centra Nemocnice Pardubického kraje i nadále možnost očkování proti onemocnění covid-19 bez nutnosti předchozí registrace. Od pondělí 25. října 2021 bude očkování v režimu walk-in možné jeden den v týdnu ve vymezeném čase.
Očkovací místa Nemocnice Pardubického kraje se v poslední době plní registrovanými zájemci o očkování, paralelní očkování zájemců bez registrace tak je na hraně únosnosti. Narůstá zejména počet třetích dávek. Z důvodu zlepšení prostupnosti očkovacím místem a komfortu čekajících tak zůstávají pro očkování bez registrace jasně vymezené časové úseky vždy jeden den v týdnu. „V Pardubické nemocnici to bude v pátek odpoledne od 13 do 15 hodin, v Chrudimské nemocnici ve středu dopoledne mezi 7.30 a 12 hodin. V Litomyšlské nemocnici mohou zájemci využít pondělního odpoledne od 12.40 do 15.00 a v Orlickoústecké nemocnici středu odpoledne od 12.20 do 15.00,“ upřesňuje Lucie Bareková, ústavní epidemioložka a koordinátorka očkování v Nemocnici Pardubického kraje.
Očkovací látka se aplikuje do ramene. Proto je vhodné volit oblečení, které umožní snadný a rychlý přístup k aplikaci vakcíny. S sebou je nutné mít občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, zároveň doporučujeme mít s sebou také vyplněné požadované formuláře, které se dají stáhnout na webových stránkách nemocnice.
Lepší je se registrovat
„V případě očkování bez registrace je potřeba počítat s časem navíc na nutnou administrativu a možnou kumulaci zájemců v danou chvíli. Pokud dotyčný chce, aby se celý proces očkování odehrál v co nejkratším čase, doporučujeme se předem registrovat,“ podotýká Lucie Bareková a doplňuje, že u jednotlivých očkovacích míst dochází také od pondělí 25. října k úpravám v provozní době, konkrétně u poledních pauz. „V Pardubické nemocnici budou nově od 12.20 do 13.00 hodin, v Chrudimské a Orlickoústecké nemocnici od 12.00 do 12.20 hodin, v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pak od 12.20 do 12.40 hodin,“ uzavírá Lucie Bareková.

Zájem o očkování narůstá. Zapojení praktických lékařů by se mělo zvyšovat

V úterý ráno se videokonferenčně setkali hejtmané s ministry zdravotnictví a školství k aktuálnímu vývoji epidemické situace v České republice. Stávající reprodukční číslo se v zemi je na hodnotě 1,7 s tím, že počet nových případů se pohybuje nad třemi tisíci. Debata byla také o dalším postupu očkování, jelikož o něj v posledních dnech vzrostl zájem. Na to reaguje také Pardubický kraj.
Vzhledem k velkému zájmu o očkovací kamion před Univerzitou Pardubice a na hlavním vlakovém nádraží v Pardubicích a obecně zvyšujícímu se zájmu o očkování bude možnost očkování v krajském městě posílena také o víkendu 30. a 31. října. „Domluvili jsme se se společností Podané ruce, že nabídneme možnost očkování bez registrace v krajském městě v budově Sokola Pardubice na Olšinkách, kde již očkovací kamion opakovaně působil. Tentokrát vzhledem ke snižujícím se teplotám využijeme přímo budovu Sokolovny, za což bych chtěl pardubickým sokolům velice poděkovat. Zájemci o očkování budou moci využít dvoudávkovou vakcínu Pfizer a jednodávkovou vakcínu Jansen,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že očkování v Sokolovně bude oba víkendové dny možné od 9 do 18 hodin.
Páteřní očkovací místa Pardubického kraje jsou i nadále v provozu a je možné navýšení jejich kapacit v případě zvyšujícího se zájmu. Vedle toho již mohou praktičtí lékaři očkovat vakcínami Pfizer, což by mohlo pomoci především při přeočkování třetí dávkou. „Nezbytnou podmínkou pro zvládnutí zvýšeného zájmu o očkování a přeočkování posilující dávkou je vyšší míra zapojení praktických lékařů. Proto s jejich sdružením aktivně jednáme a chceme, aby očkovali minimálně své pacienty přímo v ordinacích. Situace se od jarních měsíců změnila, protože nyní již má Pfizer konečně svého distributora, který vakcínu na základě přímé objednávky lékařů zaveze do konkrétní ordinace. Dříve distribuce probíhala prostřednictvím vozidel naší Správy a údržby silnic, což jsem od počátku považoval za mírně řečeno nestandardní. Stát však vysoutěžil dodavatele až v polovině letošního roku. Navíc se výrazně změnil způsob nakládání s vakcínou a je nyní daleko vstřícnější a jednodušší. Měli bychom se tak dostávat do standardního režimu vakcinace, který je využíván i u jiných typů onemocnění, tedy mimo velkokapacitní centra u praktických lékařů,“ sdělil hejtman Netolický.
V Pardubickém kraji bylo v tuto chvíli aplikování přes 532 tisíc očkovacích dávek. „Zájem o očkování v posledních třech pracovních dnech minulého týdne vzrostl a dvoj až trojnásobek obvyklých hodnot posledních dnů. V pátek to bylo až 1535 podaných očkovacích dávek, na což mají pozitivní vliv také aplikace třetích dávek, u kterých byl zkrácen interval z osmi na šest měsíců po podání druhé dávky,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ministerstva školství a zdravotnictví rozhodla o zahájení testování ve školách ve vybraných okresech se zhoršenou epidemickou situací. Jedná se o okresy České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. „V našem kraji nebyl vybrán v tuto chvíli žádný okres, ve kterém by mělo 1. a 8. listopadu probíhat testování ve školách. Situaci neustále monitorujeme, komunikujeme s našimi školami a s krajskou hygienou. Uvidíme, jaká situace nastane po podzimních prázdninách, kde lze očekávat vyšší míru setkávání se napříč republikou,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Pavel Stejskal:
úterý 16. listopadu v 17 hodin
v Městském muzeu

Uvádíme upoutávku na zajímavou přednášku Pavla Stejskala v městském muzeu, která již byla připravena ke kulatému 175. výročí železnice v České Třebové s díky koronavirovým omezením se neuskutečnila. Přednáška bude navíc pilotní ukázkou dalších akcí, které uspořádá Městské muzeum od ledna 2022 ve formě nového "Semináře o železnici nejen pro železničáře". Sledujte Českotřebovský deník!. Budou i další upoutávky na tuto zajímavou akci!!! 

Po cargu je poptávka. Pardubické letiště by se na něj mělo více zaměřit

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Letiště Pardubice, kde jednal s ředitelem společnosti East Bohemian Airport Ivanem Čechem. Řeč byla nejen o stávající situaci na letišti a jeho dalším rozvoji, ale také obecně o letecké dopravě ovlivněné koronavirovou pandemií. Pardubické letiště v roce 2020 odbavilo 34 238 cestujících. Vrcholem byl rok 2013, kdy letištěm prošlo přes 184 tisíc cestujících.
„Aktuální počet odbavených cestujících je samozřejmě výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií, předtím jsme řešili politickou situaci na Ukrajině a vztahy s Ruskem. To ukazuje, jak je osobní přeprava náchylná na celou řadu vnějších vlivů. Proto dlouhodobě, de facto od svého nástupu, upozorňuji na nutnost zaměřit se na cargo nebo také na oblast general aviation. Avšak i cargo bylo vzhledem k omezení osobní dopravy dotčeno, protože se často náklad přikládal na běžné linky, které nyní nejsou. Proto je cargo dražší a je po něm větší poptávka,“ řekl hejtman Martin Netolický, který s ředitelem Čechem hovořil také o dalším rozvoji celého areálu včetně potenciálního rozšíření ploch pro stání letadel, vybudování hangárů pro opravárenství či zlepšení dopravního napojení areálu a vybudování záchytného parkoviště u hlavní silnice směrem do centra města.
Řeč byla také o dalším rozvoji pravidelných linek. „Společnost Wizz Air bude od června příštího roku kromě Kyjeva a Lvova také do dalších ukrajinských destinacích v Oděse a Charkově, a to dvakrát týdně. Celkově by tak měl Wizz Air z Pardubic odbavit 12 letů týdně. K tomu bude pokračovat spolupráce se společností Ryanair na lety do španělského Alicante,“ řekl hejtman.