Adam Janíček úspěšný na soutěži Akord kvint

ve Františkových Lázních


 Adam Janíček získal další 1.cenu v Ústředním kole celostátní soutěže smyčcových nástrojů společnosti Akord Kvint ve Františkových lázních.

Ve dnech 14.10. – 16.10.2021 proběhlo Ústřední kolo celostátní soutěže smyčcových nástrojů společnosti Akord Kvint, výrobce smyčcových nástrojů v Lubech u Chebu, bývalý Strunal. Byl to velmi dobrý počin poté, co byla po absolvování okresních kol, z důvodu epidemie, zrušena Celostátní soutěž Základních uměleckých škol ČR.
Začínalo se soutěžit krajskými koly, jejichž vítězové postoupili do Ústředního kola, kde se nakonec sešlo 26 mladých houslistů ze ZUŠ celé republiky. Vedle hry na housle se soutěžilo ještě ve hře na violu, violoncello a kontrabas.
Adam Janíček, žák českotřebovské ZUŠ, z houslové třídy MgA. Bohuslava Mimry, absolvoval nejprve své soutěžní vystoupení, za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, v Krajském kole 7.6.2021 v ZUŠ Holice, kde získal 1.cenu s postupem do Ústředního kola. Zde Adam svůj soutěžní výkon, podpořený spolehlivým a citlivým klavírním doprovodem, přednesl na vysoké úrovni, což přesvědčilo odbornou porotu k udělení 1.ceny, druhé ze čtyř, podle získaných bodů.
Všichni máme z tohoto úspěchu upřímnou radost, gratulujeme Adamovi a děkujeme vedení ZUŠ za finanční podporu, rodičům Adama za soustavnou podporu při domácí přípravě. Přejeme mnoho štěstí v další, tentokráte Mezinárodní houslové soutěži Dr. Josefa Micky v Praze, již tento víkend 22.10. – 24.10.2021