Domov pro seniory směřuje ke stavbě nového pavilonu 

Domov pro seniory potřebuje řešení.
Zdravotní stav staré budovy domova za Třebovkou  je několikrát přistavovanou historickou budovou postavenou v roce 1913. Tehdy bylo záměrem zřídit místní nemocnice, ale pro tento účel budova nikdy nesloužila. Pamětníci ji znají pod názvem "chudobinec", což vystihuje její využití pro sociální účely.
Podmínky pro život se postupně vylepšovaly úpravami a přístavbami, ale stále šlo o zařízení  se ztíženými podmínkami pro personál i pro samotné klienty. Jsou zde také umístěné některé technické provozy a pracují za také ve špatných podmínkách a bojují s nedostatkem místa. Když k tomu přičtete léta zanedbanou stavební údržbu, kdy do budovy v minulých letech zatékalo a bez řešení se projevovala stále více zemní vlhkost, tak jsme se dostali do situace, ve které je potřeba najít  nějaké nové řešení.
Je však skutečností, že se o těchto špatných podmínkách nahlas příliš nemluvilo a i když se o životě v Domově pro seniory nemálo psalo, tak vždy vlastně o tom, že to je zařízení bezproblémové a jak se zde střídá jedna návštěva za druhou a všem je potřeba poděkovat. Vodily se sem i delegace. Ovšem jen do té nové části, do budovy A. 
V loňském a  letošním roce se to již začalo řešit, začaly nutné opravy a nebudou levné. A navíc nastal čas na další nutné opravy do té nové budovy A, je to dobře vidět na stavu balkonů, kam dlouhodobě zatéká. Nakonec jsem na to nejednou upozorňoval. To mně vede k tomu, že tato oblast zde byla dlouhodobě podfinancována. Asi bylo investování do nových sportovišť atraktivnější. Ani po provedení oprav však nezískáme z budovy B solidní zařízení pro 21. století a tak vznikl návrh tuto budovu pro ubytování klientů nahradit nově postavenou přístavbou ve formátu celého pavilonu "C". Ve staré problémové části Domova pro seniory je nyní 35 ubytovaných klientů (nebo uživatelů), jak se zde domově všude říká. Navíc nyní vzniká možnost využít sousední prostor dosud určený pro průmyslové využití, který společnost Böhm plast-technik opouští a buduje celou svou firmu v průmyslové oblasti v Borku.
Díky tomu vznikla letos v I. polovině roku architektonická studie, která může tuto výše popsanou situaci vyřešit. Jejím autorem je městský architekt Ing. Martin Hájek, která dne 10. listopadu přijde do badatelny Městského muzea tento nový záměr představit.
Zatím byla  s novou studií seznámena rada města. Protože jde náročnou přípravu stavby budovy v hodně cca 280 milionů korun včetně DPH,  která vznikne jen v případě získání dotace a to ještě v časovém výhledu několika roků, je třeba s připravovaným projektem seznámit zastupitele, ale i veřejnost. Jen projekční práce na přípravu stavby zaberou dva roky, je třeba změnit územní plán z dnešní průmyslové plochy na občanské využití atd. Nový pavilon Domova pro seniory přitom nebude mít podstatně navýšenou kapacitu, ale umožní, aby se současná  problémová budova B změnila na část poskytující technický servis apod.  Z připravené studie nechci již další podrobnosti prozrazovat, bude správné, když informace přijdou od týmu, který investici chystá. Uvedu však alespoň některé obrázky, které mohou vytvořit představu, co že se vlastně připravuje... 
Dosavadní návrh je ovšem zatím předběžným řešením, které může doznat změn, ozývají se hlasy vyzývající k co největší hospodárnosti, k co možná největšímu využití stávajících objektů. To vše nemohou řešit laici na základě zbožných přání, ale odborníci, ze kterých se připravuje vytvoření pracovní skupiny, která bude následně představenou studii dále posuzovat z více hledisek.Aby měl celý uvedený záměr smysl, je třeba nejdříve celý dosavadní průmyslový areál získat do svého vlastnictví. Dokud nebude patřit městu, nemůžeme zatím zahájit ani projekční práce.  Mělo by se tak stát nejpozději do konce roku.
Demografické výhledy pro další léta hovoří jasně. Počet obyvatel města ve věku 65+  nebo 70+ bude dále stoupat a protože rodiny jejich dětí často sídlí někde ve vzdálených místech resp. v Praze, tak lze očekávat, že počet občanů, kteří budou potřebovat ubytování v domově pro seniory bude narůstat. Příprava  stavby nového pavilonu je tedy skutečně potřebnou investicí, je to investice pro Českotřebováky. Bude ovšem znamenat zvažovat, kam dát peníze přednostně. Bude to drahé, ale ufinancovatelné. Současně lze očekávat vyšší mandatorní náklady. Čekají nás tedy těžké roky.    (mm)
 

  •