220 let od postavení děkanského kostela sv. Jakuba Většího

30 let od otevření schránek z báně kostelní věže v roce 1991
Kostel byl postaven ve slohu doznívajícího klasicismu v letech 1794 až 1801. Stalo se tak po požáru starého kostela, který vyhořel 28. července 1793. Zbytky ohořelých zdí byly strženy 22. června 1794 a již 1. července bylo vyměřeno místo a 6. července na to se začalo s kopáním základů. Základní kámen na stavbu kostela byl položen po levé straně hlavních dveří 14. července 1794. Plány zhotovil architekt knížete Lichtenštejna Josef Hardtmuth z Vídně. Stavební kámen se dovážel ze semanínských lomů. Střecha měla být měděná, položena však byla pouze šindelová a na okrajích byla čtyři stopy lemována měděným pásem. Klenutí bylo dokončeno 16. července 1798 a roku 1801 byla dokončena celá stavba i s výzdobou. Prostavělo se 19 500 rýnských zlatých. Po celou dobu stavby se bohoslužby konaly v dřevěné boudě na náměstí. Velkou událostí, která provázela stavbu, byla návštěva stavebníka, knížete Aloise z Lichtenštejna. Ta se uskutečnila 22. července 1797. Kníže nejprve navštívil vrchnostenský dvůr na Parníku, odkud se v kočáře vydal do středu města. Před rozestavěným kostelem jej přivítali měšťané, školní mládež, muzikanti ….
Kostel je vybaven pěti oltáři, vnitřní půdorys má tvar rovnoramenného kříže. Hlavní oltář sochařsky vyzdobil brněnský umělec Ondřej Schweigl (1735 až 1812) se synem Karlem. Od stejného mistra je i kazatelna z umělého kamene. Postranní oltáře zhotovil Jan Pírko, truhlář z Litomyšle, za spolupráce nejmenovaného sochaře ze Svitav. Obrázky pro vnitřní výzdobu namalovali dva Janové – vídeňský malíř Dallinger (1741 až 1806) a malíř z Kyšperka Umlauf ( 1825 až 1916). Budově kostela se nevyhýbalo neštěstí ani později, když neopatrností klempířů vznikl 28. srpna 1884 oheň, který zničil střechu i věž. Oprava vzniklých škod trvala čtyři roky. Z té doby jsou také přemalby některých kostelních obrazů ( i oltářního obrazu od J. Dallingera), provedené Janem Umlaufem.
Svoji dnešní podobu  dostal kostel v roce 1913. Při této přestavbě byla výška kostelní věže zvýšena na 37 m. Podle některých znalců nevhodně. Opravu provedla firma Rőssler a Kudlík. Z průběhu této rekonstrukce se zachovaly mnohé dokumenty, které byly uloženy v zaletovaných schránkách v báni kostelní věže. Obsah těchto schránek bylo možné zjistit při poslední rekonstrukci kostelní věže a celého kostela, která proběhla v letech 1989 až 1992. Slavnostní otevření těchto schránek proběhlo na městském úřadě 31. července 1991 za účasti p. Vikáře Františka Kettnera a starosty města Ing. Zdeňka Langa. (viz fotografie, listiny čte Jiří Pištora)

Před  385 lety shořel při požáru města dřevěný kostel neznámého původu


V noci ze soboty na neděli uplyne  právě 385 let od zhoubného požáru, při kterém lehla popelem většina tehdejší České Třebové. Na mnoho let byl paralyzován jeho rozvoj...

Následující pojednání si nečiní ambice na něco objevného, natož převratného. Vlastně jen rozšiřuje okruh literatury o neznámých počátcích jedné z církevních staveb na území města, připomenuté roku 1721 na místě dřevěného kostela záhadného původu (a patrocinia), který shořel v noci z 30. na 31. října 1636 a o němž se ví jen tolik, že v něm měl mít hrobku Petr Bohdanecký z Hodkova (†1549).

Poznámka: první zmínka o existenci sakrální stavby v České Třebové (mimo rotundy sv. Kateřiny) je z roku 1414, kdy zde  byl popsán kostel zasvěcený blahoslavené panně a sv. Mikuláši.

Úryvek z knihy „Tajemné podzemí“ nechává žít onu jiskřičku naděje, že na každém šprochu pravdy trochu: „Třebaže neexistují historické záznamy, které by hovořily o nějakém hradu či alespoň tvrzi, přesto je zřejmé, že již ve středověku zde bývaly tehdy významné stavby, o nichž však nejsou písemné zmínky, stejně jako o jiných, zejména tehdy odlehlých místech v Čechách a na Moravě. Dokladem toho je v České Třebové zachovalý hřbitovní kostel, pozdně románská rotunda ze 13. století. Pod rotundou je údajná podzemní chodba směřující do staré zástavby města s farním kostelem z let 1794-1801, na jehož místě dávno předtím měla stát jiná svatyně. Tento údaj není historicky doložen, avšak podle zaznamenaných anomálií v zemi zde skutečně bývala mnohem starší, blíže nedefinovatelná stavba.“

Pokud tomu tak je, má třebovský kostel „smůlu“, že byl a je v městské zástavbě, kde případný archeologický průzkum je vždy problematický, ne-li nemožný. Právě proto je s podivem, že ve spáleništích po všech těch zhoubných požárech z něho nezůstalo nic hmatatelného, nikdo nezaznamenal ani dodatečně co vlastně (a roku 1636 zejména) lehlo popelem.

A tak možná nejzajímavější částí tohoto příspěvku do diskuse je výřez s vyobrazením kostela sv. Jakuba z výjevu s názvem Ústup rakouské severní armády na Českou Třebovou dne 4. 7. 1866. Vyobrazení pochází z práce Josefa Kolejky „Bitva u Hradce Králové 1866“, kde má být původem ze sešitového vydání Ilustrovaných dějin války z roku 1866 od německého historika W. Zimmermanna, které vyšlo již v roce 1867 a tam uveřejněné výjevy kreslili přední soudobí malíři na základě původních náčrtů přímo z terénu.

 

Literatura

Kolejka Josef: Bitva u Hradce Králové 1866 (Slovo k historii 4, sešity k poznání národní minulosti), MELANTRICH Praha 1986, jm. str. 4 a 28

Renčín Miloslav: Rotunda sv. Kateřiny – kaple nebo kostel? In: Českotřebovský zpravodaj 4/2007, str. 61-62

Štraub Miloš - Lenková Jitka: Tajemné podzemí / VI. díl / Východní Čechy, REGIA Praha 2006, jm. str. 33 (heslo Česká Třebová)


Výročí českotřebovského kostela ještě připomeňme fotografickou přílohou


2004 - staré varhany dosloužily,  kolaudace nových varhan proběhla v červenci 2004 a následně vznikl Varhanní festival....


2020 - Oprava fasády, věžních hodin a ciferníků, odstranění vlhkosti.. (VIDEO)  2021 - fasáda zákristie ....

Porovnejme ještě dva pohledy z věže kostela sv. Jakuba


1924
2007

Obraz Richarda Hoblika (z 24.6. 1920),  ředitele německé školy v České Třebové, nechvalně pak působícího v době II. světové války na třebovské radnici např. ve spojení s odstranění sochy T.G. Masaryka z parku u polikliniky na Farářství.