Oprava vodovodu na Křibu začne až 13. října                    
Jde o úsek ulice Bří Čapků zveřejněný na fotografii a dole v mapě.

Původní požadavek dodavatele stavby - firmy Vakstav Jablonné byl ovšem jiný - výkopové práce měly být zahájeny již 4. října a ukončeny 10. prosince. Stále se na označené části ulice Bratří Čapků nic neděje. Teprve dnes 12/10 byl na webu města zveřejněn informační materiál o této stavbě, který uvádím.  Vakstav tak dokáže tuto práci realizovat najednou  v termínu podstatně kratším, než původně požadoval. Doufejme že slovo dodrží, protože 10. prosince, kdy má být akce dokončena, již stavební sezóna končí a tak nevím, zda bude možné znovu asfaltovat narušené povrchy komunikací. Věřím, že město dodavateli stavby žádný prohřešek neodpustí..