Městské muzeum Česká Třebová v listopadu 2021             
Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, ve státní svátek 17. listopadu muzeum a TIC otevřeny.
 
SEMINÁŘE
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                                
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář probíhá první úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 od 17 hodin, tentokrát na téma Čtení německého kurentu. Cena lekce je 20 Kč   Lektor: Mgr. Jana Voleská
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční výjimečně v úterý 23. listopadu 2021 od 17 hodin, tentokrát na téma Léto v České Třebové.
Cena lekce je 20 Kč  Lektor: Martin Šebela
 
NOVINKA - Kroužek pro děti „Pestrá Česká Třebová“
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ.  Jeho náplní budou vycházky a exkurze po zajímavých místech České Třebové  a následné výtvarné dílny. Kroužek se bude konat každé úterý od 15 hodin. Časová dotace 60 minut.
Cena každé lekce je 20 Kč (není třeba se předem registrovat)
Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářová
V listopadu se můžete těšit na tato témata:
2. listopadu 2021 od 15 hodin: Novověké město (hry a drobné výtvarné činnosti)
9. listopadu 2021 od 15 hodin: Městský dům (výtvarná činnost)
16. listopadu 2021 od 15 hodin: Sgrafito (výtvarná činnost)
23. listopadu 2021 od 15 hodin: Naše náměstí (hry a vycházka)
30. listopadu 2021 od 15 hodin: Mistr malíř (výtvarná činnost)
 
VÝSTAVA
50+1. Českotřebovská zákoutí na fotografiích a obrazech ze sbírek Martina Šebely a muzea
Výstava k loňskému životnímu jubileu regionálního historika, sběratele a lektora úspěšného semináře pro zájemce o dějiny našeho města dá návštěvníkům nahlédnout do různých českotřebovských zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na starých fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla a model starého Trávníka nabídne i filmový koutek. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Výstava potrvá do neděle 7. listopadu 2021.
AKCE : Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy s Martinem Šebelou.
 
PŘEDNÁŠKA
175+1 rok železnice v České Třebové. Proměny českotřebovského nádraží.
V úterý 16. listopadu 2021 od 17 hodin.
Přednáška Pavla Stejskala se uskuteční při příležitosti loňského výročí 175 let zprovoznění olomoucko-pražské dráhy.
Vstupné 20 Kč
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY
O první adventní neděli 28. listopadu 2021 od 17 hodin proběhne vernisáž tradiční vánoční výstavy.
Výstava představí zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022.
                                                      
Podcasty
Zájemci o regionální dějiny si mohou poslechnout podcasty, které naleznou na webových stránkách muzea www.mmct.cz.
 
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz