Jan Skalický osmdesátníkem  

2. listopadu 2021 vstoupí Jan Skalický mezi osmdesátníky.  Je těžké přesně napsat, kdy uvedl na stránkách třebovského zpravodaje první článek, ale je jisté, že se vztahoval k jubileu některé českotřebovské osobnosti. Jeho databáze je stále objemnější a úplnější. Snaží se vše zachytit co nejpřesněji, přitom  píše s encyklopedickou stručností, neodchyluje se od tématu.  
Jan Skalický svůj život ale zasvětil textilu a konkrétně českotřebovské Perle / Primoně, do důchodu odešel právě v době, kdy zde končila činnost v „jeho“ úpravně.  Aktivně se věnoval  též sportu: "S mojí postavou (193 cm) jsem mohl hrát buď košíkovou nebo volejbal. Zvolil jsem druhou variantu. Začínal jsem za dorostence v Jiskře Rybitví, na vojně jsme hrál za Duklu Červená Voda. Potom jsem asi do 33 let působil v Dlouhé Třebové v tamním Sokole, kde byl dobrý a přátelský kolektiv." Sport  sleduje dodnes, můžeme jej vidět často např. na volejbalových utkáních či v ochozech fotbalového stadionu.  
Velkým koníčkem Jana Skalického je také sběratelství: "Sběratelství je pro mne široký pojem. Jako českotřebovský patriot jsem sbíral a stále sbírám  veškerou literaturu o našem městě, pohledy a fotografie. Z výtvarného umění jsem se zajímal hlavně o obrazy, kresby a grafiku regionálních malířů.  S řadou z nich jsem se osobně znal a navštěvovali jsme se (J. Josefík, J. Mehl, V. Beránek, K. Tomeš, Fr. Langhans a P. Langhans, atd.)  Od klukovských let jsem sbíral odznaky a do dneška se také zajímám o filatelii s výtvarnou tématikou."
S Janem Skalickým se potkáte na většině vernisáží výstav a to nejen v České Třebové, ale někdy i v okolí, také na koncertech. Jako patriot města  má velkou radost z každého dosaženého úspěchu ať na poli sportu, kultury či ekonomického rozvoje města. Byl dlouholetým spolupracovníkem redakce Českotřebovského zpravodaje Vykonal tolik práce, že je žádoucí o tom nejen všem dát vědět, ale především patřičně poděkovat. Do dalších let přeji Honzovi především hodně zdraví !
Milan Mikolecký (foto Martin Šebela)