Českotřebovský deník 309/2021 (4/11)
Nové video Českotřebovského deníku:
Bourání domů čp. 800 a 801 v Kozlovské ulici 

  Domy čp. 800 a 801. byly již  dost dlouhou dobu neobsazené a zůstávaly stát i když již byl na budovy  schválen demoliční výměr.  Původně byl tento prostor jakousi rezervou pro případnou přístavbu  ZUŠ , zejména zkušebny a koncertního sálku. Po rekonstrukce Malé scény je pro tyto účely využit i tento prostor, je tak blízko školy, že by opravdu nebylo ekonomické stavět  něco dalšího a Malá scéna by pak využita nebyla.  Nyní jsme dokonce v situaci, že do budovy Malé scény bude třeba investovat částku přes 10 milionů korun na její statické zajištění (je na nestabilním svahu  s v území bývalého mlýnského náhonu) a při této příležitosti má být vybudován spojovací krček mezi foyerem a prostorem jeviště umožňující přecházení mimo sál. Naopak je ve městě a zejména na Trávníku naprostý nedostatek ploch na parkování vozidel. Stavební stav objektů se stále zhoršoval, nové využití nemožné, a termín platnosti demoličního povolení letos právě skončil.  Rozhodnutí padlo na jaře. Vlastní bourací práce byly zahájeny 22. srpna. Nyní má dále pokračovat odstranění energetických přípojek  a příprava na rozšíření plochy pro parkování. V první fázi zde bude pouze štěrkové podloží. 
Na vzniku videa spolupracovat historik Martin Šebela, který Vás seznámí s tím, jak domy fungovaly v posledních 100 letech. (mm)

COVID report - Česká Třebová aktuální k 4. 11. 2021

Za středu přibylo 23 nových případů (v úterý 5) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 3 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z 52 případů ke včerejšku na 73 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 56; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zhoršila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 0.47 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 2714. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (3073.) jsme se posunutím o 359 příček zhoršili.
Informace o očkování
Správní obvod Česká Třebová má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 55 % obyvatel, tj. 9 860 osob, z toho má 9 638 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 3 286 osob, z toho 3 263 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 68 osob.
V Pardubickém kraji je vykázáno očkování první dávkou u 279 659 osob (tj. 54 % obyvatel), z toho 273 909 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 59 %, ukončené očkování má 57 % občanů.
 
Opravy povrchu silnice I/14 jsou ve Třebové snad již tradicí 

Také nyní v listopadu budou opravy řeší společnost Chládek a Tintěra na dvou úsecích - na Skalce a na Lhotce. Způsobují kolony ve městě a třeba i vypnutí světelné křižovatky.   práce jsou naplánovány v termínech 2. 11 – 7. 11. 2021; a dále 8. 11. 2021 – 20. 11. 2021 Kontaktní osoba: p. Zlesák 60246788. Dopravní úřad vydal v pracím dokumentaci o dopravním značení.

 NABÍDKA RESPIRÁTORŮ FFP2 PRO OSOBY NAD 75 LET VĚKU

Město Česká Třebová disponuje za účelem distribuce od Potravinové banky Pardubice zásobou respirátorů FFP2. Tyto respirátory jsou osobám, které jsou starší 75 let, vydávány do vyčerpání zásob v hlavní budově MěÚ na Starém náměstí, v kanceláři č. 010 v přízemí vedle podatelny. Výdej bude probíhá v provozní době MěÚ. Možnost vyzvednutí těchto respirátorů platí také pro osoby v hmotné nouzi..
Respirátory jsou přidělovány v počtu 10 kusů na jednu osobu, která prokáže svůj věk pomocí libovolného dokladu totožnosti, nebo předloží oznámení o přiznání dávek hmotné nouze nebo potvrzení úřadu práce, že je osoba klientem pomoci v hmotné nouzi.

Kruháč u Zámrsku funguje, konec dlouhých kolon.

Ve středu 3. listopadu se po zhruba třech měsících otevírá dlouhé roky očekávaný kruhový objezd v Zámrsku u Vysokého Mýta, na křížení frekventované státovky I/35, chrudimské výpadovky I/17 a silnice na Choceň. Křižovatka byla v minulosti místem řady vážných nehod, některé byly i tragické. 

Slavnostní dokončení rekonstrukce vstupního objektu tvrze Bouda
Uskuteční se v úterý 16. listopadu od 10 hodin v prostorách vstupního objektu

Slavnostní otevření cyklostezky Česká Třebová - Rybník přes Podhorku se uskuteční
v úterý 9. listopadu 2021 v 10 hodin na parkovišti u nové lávky v Bezděkově.

Slavnostní otevření přístavby mateřské školy  U koupaliště (nově zřízení třídy Soviček)
se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu dopoledne.

Při stavbě chodníku našli nevybuchlou munici, odstřel natočila TV NOVA

V pondělí 1. listopadu byla během výkopových prací  v České Třebové - parníku nalezena nevybuchlá stará vojenská munice. Na místo tak okamžitě dorazila policie a také pyrotechnik. V úterý 2/11 proběhl potom na poli u blízkého letiště (se souhlasem majitele pozemku) její řízený odstřel. Nebylo to malé množství, byly obavy z možného výbuchu. Pyrotechnici se ovšem vyznamenali a vše správně odvezli a zlikvidovali  Místo celou noc střežili policisté. Podle zveřejněných informací Deníku byla munice nalezena během výkopových prací v ulici Dvořákova. Pravda to nebude, můžete si místo, stav a velikost nálezu munice zkontrolovat  na videoreportáži z archivu TV NOVA  na tomto odkazu : https://youtu.be/vBjwSn629a8
 

Téměř deset tisíc nakažených jenom za úterní den, z toho 386 v našem kraji

Tato čísla nás vedla ke svolání krizového štábu k zvládnutí další vlny epidemie koronaviru Covid-19. Z vyjádření představitelů stávající vlády vyplývá, že nechce nyní přistupovat k žádným zásadním opatřením, přitom minulý rok jsme při stejných číslech jednala zcela jinak. A vláda nová? Ta se teprve formuje. Proto je to nyní na zvážení a vyhodnocení aktuální situace samosprávami. Ostatně není to poprvé, kdy se musíme spolehnout sami na sebe.
COVID-19 V ČESKU:
STARÁ VLÁDA UŽ NECHCE NEBO NEMÁ ENERGII, NOVÁ JEŠTĚ NENÍ.
KRAJ PROVĚŘUJE PŘIPRAVENOST NA DALŠÍ VLNU
Okruhy jednání byly jasné:
Počty nakažených rychle rostou, a to dominantně u neočkovaných osob ve věku 6 až 19 let, celkově u osob do 49 let věku
Zvyšujeme celkovou kapacitu očkování nejen v centrem v nemocnicích akutní péče, ale opět zřizuje očkovací místa při nemocnicích následné péče nebo rehabilitačních ústavů
Snažíme se o maximální zachování rozsahu zdravotní péče i přes růst počtu hospitalizovaných (z celkového počtu nakažených je podíl hospitalizovaných nižší než minulý rok nebo zjara, obdobně je výrazně nižší počet osob na intenzivní péči). I tak je v našich nemocnicích hospitalizováno přibližně 80 osob (nejvyšší počet byl v březnu 536). Prozatím došlo k částečnému omezení lůžkové části neurologie a geriatrie v Pardubické krajské nemocnici, kde byly vytvořeny dne nové stanice pro pacienty s Covid-19.
Součástí témat byla také inventura osobních ochranných prostředků a pomůcek v rámci krajských hmotných rezerv. Z analýzy vyplývá, že počty jednotlivých druhů (ústenky, respirátory, ochranné pláště, rukavice,...) jsou dostatečné a na trhu jich je opět na rozdíl od předchozích vln dostatek.
Požádali jsme praktické lékaře o maximální možnou míru zapojení do vakcinace. Nestandardní situace z jara, kdy bylo nutné rychle očkovat ohrožené skupiny, také velmi přísná specifikace neumožňovala jednoduché nakládání s látkami či nejasnosti ohledně distribuce samotné, to vše vedlo k rozhodnutí o centralizovaném očkování v očkovacích centrech. Nyní je vše vyřešeno, může tedy nastat běžný režim očkování u poskytovatelů primární péče, tedy praktických lékařů. Moc je prosíme, pomozte nám, ať se nemocnice mohou soustředit hlavně na léčbu těžších případů.
Po prověření situace mohu garantovat, že jsme schopni reagovat na aktuální potřeby jak z hlediska kapacity infekčního lůžkového fondu, tak pro případ velkého růstu zájmu o očkování vyššími kapacitami očkovacích míst. Krizový štáb bude nyní monitorovat vývoj situace  FB Martin Netolický


Na hrad pohodlně. Rychmburk se dočká oprav železniční stanice 

Vlaková stanice Předhradí nedaleko hradu Rychmburk projde kompletní rekonstrukcí. Zastávka se dočká zvýšeného nástupiště v úrovni dveří vagónu, výměny kolejových polí a nového osvětlení.
„Když se otevíral hrad Rychmburk turistům, zajímalo mě, jaké možnosti dopravního spojení návštěvníci mají. Zajel jsem se proto podívat na nejbližší vlakovou stanici. Zastávka Předhradí sice prošla ještě před otevřením značnými úpravami, avšak její stav vyhovující rozhodně nebyl. Po usilovné práci se konečně posouváme dál. První etapou je výměna kolejových polí v délce nástupiště za koleje s betonovými pražci, vybudování nového osvětlení a zvýšeného nástupiště. Navíc už máme vypracovaný projekt na zvelebení prostoru v okolí zastávky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Zázemí pro turisty i ostatní cestující by mělo zahrnovat například posezení, informační turistické tabule, stojany na kola nebo parkovací místa. „Díky rekonstrukci se zvýší nejen komfort všech cestujících, ale navíc se bude moci zvýšit frekvence spojů a návštěva hradu tak bude ještě o něco jednodušší,“ dodal náměstek.  
„Dostupnost hradu Rychmburk železniční dopravou je velkou výhodou, nejsme odkázáni pouze na návštěvníky, kteří přijedou svým vozem. Pro ně totiž musíme společně s obcí zajistit možnost parkování v blízkosti hradu. Další výhodou kolejové dopravy je samozřejmě i její ekologická přátelskost. Víme, že České dráhy v dohledné době nasadí na trať modernější vozidla. To bude společně s možnou vyšší frekvencí spojů pro návštěvníky jak hradu, tak i širšího turistického okolí, velmi lákavé,“  doplnil projektový manažer hradu Petr Tejkl.
Po celou dobu turistické sezóny byl o víkendech zaveden nový vlakový spoj z Pardubic a Chrudimi s názvem Rychmburk.

Skončil desátý ročník soutěže Cyklopecky

Soutěž  nabídla patnáct okruhů po zajímavých místech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Letos se zapojilo přes 1 200 soutěžících a během slavnostního vyhlášení si desítka aktivních cykloturistů odnesla ceny v hodnotě přesahující 100 000 korun.
„Díky spolupráci s Pardubickým krajem jsme mohli pro cyklisty všech výkonnostních kategorií připravit tipy na 15 výletů po zajímavých místech, které vedly nádhernou krajinou. Cykloturistiku budeme i v následujících letech aktivně podporovat, a to nejen pomocí budování dalších cyklostezek, ale i pomocí propagačních akcí, jako jsou například Cyklopecky,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.
Letošní ročník trval od 1. června do 30. září. Soutěžící museli získat alespoň pět razítek do hrací karty z míst na některých z 15 připravených cyklotras v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Náměty na výlety připravovali pořadatelé tak, aby vedly i po turisticky méně exponovaných místech a připomněly i skryté klenoty obou regionů. Zájemci tak mohli navštívit například zříceninu hradu Břecštejn, Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, rozhlednu Osičinu a desítky dalších míst.
„Na počtu soutěžících je vidět, že i po tolika letech je tato letní cestovatelská soutěž stále v oblibě. Letošního ročníku se zúčastnilo 1241 soutěžících a dvaceti vylosovaným výhercům jsme předali zajímavé ceny. Díky sbírání soutěžních razítek poznávají cykloturisté známá i méně známá místa obou krajů a napomáhají tak rozvoji cestovního ruchu v regionu,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch a sport Alexandr Krejčíř.
Soutěžící hráli o pět jízdních kol MERIDA, pět pobytů ve východních Čechách a další hodnotné ceny. Letošního ročníku se zúčastnilo 1241 cykloturistů, z toho 54 účastníků projelo všech 15 tras a získali tak speciální cenu.
Soutěž pořádala Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. společně s Destinační společností Východní Čechy a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Pardubickým krajem a destinačními managementy turistických oblastí obou krajů.
Na webových stránkách www.cyklopecky.info lze nalézt trasy z letošního i loňského ročníku, které lze využít jako tip na třicet výprav k objevování nových míst.

Autokemp Primátor L"itomyšl se přestavuje 

V areálu chátrajícího autokempu Primátor v Litomyšli na Černé hoře se již několik měsíců dokončuje první fáze nákladné rekonstrukce, díky které má v lokalitě vzniknout přírodní a komfortní ubytování pro 150 klientů. Prozatím je v místě postavených pět velkých chatek, do nichž se vejde pětičlenná rodina, řemeslníci pracují na interiérech a chystají se další nutné práce.
Celkem v autokempu plánujeme 27 chatek různých velikostí, abychom uspokojili požadavky všech zájemců. Letos nám zbývá dodělat 7 velkých a příští rok 15 menších. V kempu také samozřejmě bude prostor pro zaparkování karavanů i plocha pro návštěvníky, kteří chtějí bydlet ve stanu. Všechny ubytovací kapacity budou kompletně nové. Chatky budou moderní, s připojením k internetu, vlastní toaletou, sprchou, topením a určené k celoročnímu provozu. Chystáme samozřejmě i další úpravy areálu, mimo jiné vybudování hřiště, přírodní sauny, modernizaci restaurace i úpravu cest. Chceme návštěvníkům poskytnout kvalitní ubytování v přírodním prostředí, proto také s odborníky připravujeme masivní nové zazelenění areálu, výsadbu nových stromů, keřů a péči o ty stávající,“ popisuje záměr investora provozovatel autokempu Primátor Pavel Wetter.
Při návrzích chatek i vizi celkové rekonstrukce bylo nutné koordinovat nejenom záměr investora a architektů, ale i města. Autokemp je totiž v jeho majetku a město jej pronajímá. „Jelikož v rozpočtu nebyly peníze na nákladnou rekonstrukci, dohodli jsme se s investorem, že město zaplatí rekonstrukci sítí a další nutné úpravy za více než sedm milionů korun, ale provozovatel naopak zaplatí výrobu chatek a úpravu ostatních budov. Následně bude mít areál v nájmu, protože do něj investoval a bude investovat nemalou částku, několikanásobně vyšší než město. Na radě jsme nedávno schválili finální podmínky, takže město kemp pronajímá na 35 let výměnou za to, že dojde k jeho celkové rekonstrukci. Je to výhodné pro obě strany, protože naším cílem bylo, aby kemp fungoval a došlo k jeho modernizaci, náš partner zase měl zájem v této lokalitě podnikat a peníze na nutné práce. Jedná se o typickou spolupráci města a soukromého investora a na něm teď bude, aby byl kemp konkurence schopný a vydělával,“ vysvětluje postoj radnice starosta města Daniel Brýdl.
Soukromý investor se do lokality původně chystal investovat 25 milionů korun, kvůli zvýšení cen ve stavebnictví to ale bude podle současných odhadů výrazně více a celkové náklady se nově odhadují na 40 milionů. „Původně měla cena jedné velké chatky být 700 tisíc, nyní stojí 1,4 milionu, k razantnímu zdražení došlo u ceny práce a hlavně materiálu, ale s tím se bohužel nedá nic dělat, taková je doba. O autokemp stojíme, pět let před samotnou rekonstrukcí jsem jej provozoval v původním stavu, takže jdeme dál i přes nárůst cen a připravujeme se na to, aby kemp příští jaro mohl sloužit lidem. Prozatím plánujeme otevření jedné poloviny a v druhé budeme dodělávat nutné práce,“ dodává Pavel Wetter.
V posledních měsících si řada spoluobčanů všimla kácení v areálu, to souvisí se špatným stavem jasanů na Černé hoře. O tomto tématu jsme v minulosti několikrát informovali, protože dožívající stromy mají napadené kořeny a ohrožují okolí, došlo i v prostoru autokempu k nutnému kácení, které schválili odborníci. Do budoucna se chystá náhradní výsadba stromů, aby měla lokalita i nadále přírodní, lesní charakter, což ,má být jednou z předností campu.