Českotřebovský deník 314/2021 (9/11)
Cyklostezka otevřena
Večer se poprvé rozsvítila nová trasa Rybník - Česká Třebová

Současně s oficiálním otevřením nové cyklostezky přes Podhorku do Rybníka se také s večerním setměním otevřelo nově instalované veřejné osvětlení s 38 instalovanými světelnými body, které spojuje ulici U Podhorky s centrální komunikací v Rybníku. A jak jsem při svém průzkumu kolem 19. hodiny zjistil, tak i večer byla trasa dobře využívána a to nejen cyklisty, ale chodci. Rozhodně se nejedná o zbytečnou cestu, ale o  nové bezpečné spojení do Rybníka. (mm)

Výlov rybníka Hvězda v Třebovici zahájen

Dnes v úterý 9. listopadu  byl v Třebovici zahájen dvoudenní výlov rybníka Hvězda.  Na rozdíl např. od sobotního výlovu rybníka v Dolní Čermné zde bylo poměrně málo zájemců z veřejnosti. Ryby se postupně stěhovaly z rybníka do přepravních vozidel,  byly roztříděny podle druhů do kádí a odváženy do sádek Rybářství v Litomyšli.   Byl také zajištěn prodej ryb na místě. Opět můžeme srovnávat ceny s výlovem v Dolní Čermné a je třeba konstatovat, že ceny v Třebovici byly mírnější. Shoda byla pouze u ceny kapra a to na částce 95 Kč za kilogram. Tolstolobik je v Třebovici za 50 Kč (v Čermné za 75Kč), Amur za 105 Kč (v Dolní Čermné byl při výlovu za  135 Kč/kg). V Čermné byla ještě nabízena štika za 285 Kč/kg, v Třebovici na ceníku chyběla, byl zde k zakoupení ještě lín - za 115 Kč/kg.  Za zabití ryby v Čermné účtovali další částky u jiného stánku, také za vykuchání. Fotografie z odpoledne 9/11:

Besedy o novém způsobu třídění odpadů zahájeny 

První besedy proběhly již v pondělí 8. listopadu na Parníku, dnes se pokračovalo v malém sále Kulturního centra. Besedy jsou organizovány podle jednotlivých volebních obvodů, není však podmínkou účast pouze na své besedě, lze samozřejmě zajít i na jiný v vyhlášený termín. Snaha je  se co nejvíce přiblížit podmínkám jednotlivých obvodů města, zodpovědět dotazy, kterých podle dosavadních zkušeností není málo. To pomůže vyřešit nejasnosti, ne každý dokáže pochopit text z novin nebo letáků. Organizaci besed se s velkým nasazením věnuje místostarosta Josef Kopecký, na pomoc si na besedy zve pracovníky odboru životního prostředí, kteří systém odpadového hospodářství řeší a pracovníky společnosti Eko Bi, se kterými je možné konzultovat praktickou stránku je odvozu odpadů  v daném obvodu nebo lokalitě.
Fotografie jsou z odpolední besedy v malém sále Kulturního centra, kde problematiku řešili a odpovídali na dotazy Josef Kopecký,  Lenka Špajsová, Ivana Vrbická a Zdeněk Václavek. Besedy budou dále pokračovat podle dále uvedené tabulky:

Českotřebovské gymnázium má novou podlahu a obložení v tělocvičně

V posledních dvou letech byly na Gymnáziu Česká Třebová dokončeny investice za téměř 17 milionů korun. Tou poslední byla na podzim letošního roku rekonstrukce podlahy ve školní tělocvičně za 1,8 milionu korun. V nejbližší době by také mělo být zahájeno na revitalizaci zeleně a zachytávání dešťové vody pro její další využití.
„Podlaha a obložení školní tělocvičny byla za hranicí své životnosti, a proto jsme se při mé návštěvě domluvili s ředitelem školy Josefem Menšíkem, že v rámci investičních akcí má rekonstrukce podlah prioritu. Předpokládaná hodnota byla 2,4 milionu korun, avšak podařilo se nám práce vysoutěžit za částku o 600 tisíc korun nižší,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Kromě nové systémové sportovní dřevěné podlahy, která je vhodná pro většinu sportů provozovaných při tělesné výchově, byla součástí investice také výměna obložení tělocvičny a oprava navazujících prostor,“ sdělil hejtman.
Podle něj bylo pro rozvoj školy a samotné budovy důležité, že se stala majetkem kraje. „Tím, že jsme převzali některé původně městské objekty středních škol, můžeme do nich výrazným způsobem investovat. To je příklad i Gymnázia Česká Třebová. Dokud byla tato dominanta v majetku města, do údržby šlo z jeho rozpočtu přibližně 200 tisíc ročně a kraj platil 690 tisíc za nájem. Od té doby, co jsme objekt převzali, byla kompletně vyměněna okna, řešili jsme energetické úspory, byla vybudována nová dešťová kanalizace, sklepení prošlo rekonstrukcí, došlo také k novému odizolování objektu. K tomu jsme vybudovali novou venkovní učebnu biologie a vybavení odborných učeben a laboratoří,“ řekl hejtman.
Plány na další rozvoj však zdaleka nekončí. „V současné době probíhá převod pozemků okolo školy z vlastnictví města Česká Třebová do vlastnictví kraje. V nejbližší době by také měly začít práce na tvorbě studie na revitalizaci zeleně a zachytávání dešťové vody pro její další využití,“ vysvětlil hejtman Netolický.

Nové video Českotřebovského deníku:
Hokejbal Lokomotiva B - Prachovice (regionální liga) 

Sestřih  Libora Vašiny ze zápasu regionální ligy, který se tentokrát českotřebovským hokejbalistům příliš nevyvedl. Prohráli 1 : 6. Všechny důležité momenty zápasu jsou na videu zachyceny. Zápas se hrál 31. října 2021

Tříkrálová sbírka 2022

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR, která je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Malí koledníci zaklepou v lednu u našich dveří a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ . A my můžeme zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je největším posláním sbírky: zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti. V roce 2022 proběhne již 22. ročník a my tak máme opět možnost přispět prostřednictvím jednotlivých Charit potřebným. Přispět do pokladničky tříkrálovým koledníkům i do statických pokladniček bude možné mezi 1. - 16. lednem. Opět budete mít možnost přispět také do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz a na účet TKS 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955036.
 „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
-          Sociálně terapeutické dílny
-          Domácí hospicovou péče
-          Pečovatelské služby
-          Rodinná centra
-          Sociální rehabilitaci
-          Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
-          Zařízení pro osoby bez přístřeší
-          Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
-          Přímou pomoc lidem v nouzi
V roce 2021 se v orlickoústeckém okrese vybralo do statických pokladniček 1.434.713,- Kč a do online kasičky 461.322,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitních pečovatelských službách, Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).

Fotovoiltaika na střechách  krajských budov

Také v návaznosti na zvyšující se ceny energii připravil Pardubický kraj projekty na vybudování fotovoltaických elektráren instalovaných na střechy krajských budov. Začít chce u dvou zdravotnických zařízení a tří školských budov. Tyto pilotní projekty byly vybrány z 26 zpracovaných studií a jsou připravené pro podání žádosti v rámci vyhlášené výzvy Modernizačního fondu.
„Po vyhodnocení 26 zpracovaných studií jsme se rozhodli pro podání žádosti u prvních pěti našich objektů ve zdravotnictví a školství. Jedná se o budovy LDN Rybitví a Vysokomýtské nemocnice v oblasti zdravotnictví a areály SŠ chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem, SŠ automobilní v Holicích a Speciální ZŠ, MŠ a PŠ v Ústí nad Orlicí,“ řekl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr. „V rámci projektů chceme instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy těchto budov a tím zvýšit energetickou soběstačnost vybraných organizací, což se i vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi ukazuje jako velmi racionální krok. Předpokládané náklady těchto projektů jsou 22 milionů korun s tím, že návratnost těchto investic je dle studií dosažitelná i bez dotací. Předpokládaná výše dotace i v úrovni 20-30 procent tyto záměry samozřejmě dále vylepší,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

Rozpočet kraje může ovlivnit změna rozpočtového určení daní

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala návrh krajského rozpočtu pro rok 2022. Ten počítá s financováním velkých investičních akcí do zdravotnictví, dopravy či dalších oblastí. Předpokládané příjmy jsou navrženy v objemu 14,2 miliardy korun s tím, že návrh zahrnuje prostředky z MŠMT na přímé náklady ve školství ve výši necelých devíti miliard korun. Předpoklad daňových příjmů přesahuje 4,3 miliardy korun, což je o více než 300 milionů méně, než návrh rozpočtu na rok 2020, tedy poslední před koronavirovou pandemií.
„Jednání o rozpočtu probíhají de facto již od září, kdy jsme se postupně scházeli nejprve s jednotlivými vedoucími gesčních odborů a radními. Poté jsme nad jednotlivými položkami seděli společně jako krajská rada de facto celý den. S návrhem rozpočtu jsem také detailně seznámil předsedy opozičních zastupitelských klubů. Konečné znění návrhu rozpočtu bude předloženo zastupitelům na prosincovém jednání,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Daňové příjmy může ovlivnit změna rozpočtového určení daní
Objem daňových příjmů navržených v rozpočtu je nastaven s ohledem na aktuální predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. „I nadále se držíme konzervativnějšího postupu při nastavení daňových příjmů, což se nám jednoznačně pozitivně projevilo na počátku koronavirové pandemie, kdy pro nás nebyly propady tak velké, jako pro některé jiné kraje, které rozpočet staví na predikci ministerstva financí. Pro rok 2022 předpokládáme v rozpočtu daňové příjmy přesahující 4,3 miliardy korun, což je o 95 milionů korun pod poslední predikcí Ministerstva financí ČR,“ uvedl hejtman Netolický.
Ten také připomněl, že příjmy krajů může pozitivně ovlivnit změna rozpočtového určení daní. „Na posledním jednání krajského zastupitelstva jsme schválili zákonodárnou iniciativu, která bude předložena nové Poslanecké sněmovně. Navrhujeme, aby do výčtu sdílených daní byla zařazena i silniční daň a daň z minerálních olejů ve výši 9,78 procenta. Zároveň chceme zavést přerozdělení prostředků mezi kraje podle počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Pro nás by tato změna znamenala posílení příjmové stránky rozpočtu ročně přibližně o 770 milionů korun,“ vysvětlil hlavní parametry novely hejtman Martin Netolický, podle kterého by si žádný kraj finančně nepohoršil.
Investicím vévodí stavba centrálního příjmu v Pardubicích
Krajský rozpočet kromě posílení dotační politiky kraje směrem k obcí, spolkům či různým organizacím počítá také s velmi aktivní investiční činností se zapojením externích zdrojů. „Velmi usilovně se připravujeme na nastupující programové období evropských fondů, abychom byli schopni znásobit vložené krajské prostředky v rámci jednotlivých projektů v dopravě, školství, sociálních věcech, kultuře či zdravotnictví. V tom nás čeká dokončení centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici a nového pavilonu Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Finančně nejnáročnější stavbou je však samozřejmě stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, na kterou se nám podařilo získat půl miliardy z programu REACT EU,“ vyjmenoval klíčové projekty hejtman Martin Netolický.


Mimořádné zpřístupnění vybraných objektů v Den válečných veteránů 
Zimní provoz na památkách  

U příležitosti Dne válečných veteránů ve čtvrtek 11. listopadu bude pro veřejnost otevřeno v hospitálu Kuks, na hradě Kunětická hora a také na zámcích Slatiňany, Sychrov a Zákupy, které budou, pokud to situace dovolí, zpřístupněny celoročně. Uplynulá hlavní sezona byla poznamenána proticovidovými opatřeními a přinesla propad návštěvnosti, byly ale zrealizovány významné stavební obnovy a také nové prohlídkové okruhy.
Ve čtvrtek 11. listopadu bude výjimečně zpřístupněn hospitál Kuks, Jurkovičův palác na Kunětické hoře, na Pardubicku také ještě zámek Slatiňany. V libereckém regionu zámek Sychrov a zámek Zákupy – tyto památky připomenou Den válečných veteránů a držitel průkazky válečného veterána bude mít k zakoupené vstupence na hlavní okruh druhou zdarma.
Zimní provoz: Sychrov, Zákupy, Slatiňany
Po Sychrovu je zámek Zákupy dalším objektem na Liberecku s celoročním provozem. Sychrovský zámek je zpřístupněn denně, zákupský od úterý do neděle a oba objekty mají v zimním období pevně stanoveny časy prohlídek. Vstupenky lze zakoupit na pokladnách, nebo on-line. Do celoročního provozu vstupuje s ročním odkladem způsobeným povinným uzavřením objektů z důvodu pandemie také zámek Slatiňany. Ten nabízí prohlídky vždy od čtvrtka do soboty. Kromě těchto tří objektů s celoročním provozem uvažují kasteláni nad adventními a vánočními prohlídkami a doprovodnými akcemi, jejich realizace se ale bude odvíjet od protipandemických opatření, a proto prosíme návštěvníky, aby sledovali weby objektů, které adventní prohlídky inzerovaly, tedy zámku Náchod a Hrádek u Nechanic, hospitálu Kuks,  zámku Litomyšl, hradu Grabštejn a také výše zmiňovaných celoročně zpřístupněných objektů. Foto: 2. brána na hradě Litice