Českotřebovský deník 315/2021 (10/11)
Nové video Českotřebovského deníku: Slavnostní otevření cyklostezky

O potřebě vybudovat cyklostezku z České Třebové na Rybník se začalo nahlas mluvit již před deseti lety v době, kdy se uvedla do provozu cyklostezka v údolí Třebovky směr Ústí nad Orlicí. Bylo však třeba řešit nemalé majetkové problémy. Část trasy vede přes církevní pozemky, na které byla dlouhodobě plomba a nesměly být řešeny.  Slavnostního otevření se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, místostarosta Ústí nad Orlicí  J. Preclík, místostarosta Rybníka Jíří Svěrák, zástupci dodavatele a investora. Celá tíha  přípravy byla na odboru rozvoje města a investic, který byť pracuje dlouhodobě v oslabené sestavě, tak  se zhostil  všech úkolů spojených se realizací a kontrolou práce na této stavbě opravdu s nadhledem.Na cyklostezku navazují na obou stranách, té českotřebovské i rybnické, dvě přípojné místní komunikace, které mají také jednotný asfaltový povrch a které byly ovšem vybudovány již jako nedotovaná investice. Podobně  bylo bez dotace osvětlení trasy s 38 sedmimetrovými stožáry.

Taneční škola na ligové soutěži v Kladně

V neděli 7. listopadu jsme se zúčastnili dalšího kola republikové soutěže CDO v Kladně, tentokrát v disciplíně Art dance.
Z předchozích hiphopových kol už máme v dokládání testů a vyplňování všech papírů zkušenosti, tudíž předsoutěžní prezence proběhla bez problémů. S příjezdem do haly nám začala stoupat hladina adrealinu, děvčata se začala líčit, česat, protahovat a trénovat.
A potom to začalo: soutěžní vstupy, pauzy na hodnocení poroty, vyhlašování výsledků. Přes veškerou rivalitu byla znát velice přátelská soutěžní atmosféra, evidentně podpořená dlouhou soutěžní pauzou. 
Podařilo se nám v náročné konkurenci tanečníků z celé ČR přivést domů cenné kovy.
Výsledky:
2. místo - chorerografie Vulnerable (malá skupina)
2. místo - Nagyová Rozárka - Šimčíková Tereza (duo)
2. místo - Doležalová Kristýna - Dostálová Karolína (duo)
3. místo - Broulíková Blanka - Kvapilová Nelly (duo)
Taneční školu a Českou Třebovou v Kladně reprezentovali: Eliška Krajová, Kristýna Doležalová, Karolína Dostálová, Tereza Šimčíková, Rozárka Nagyová, Blanka Broulíková a Nelly Kvapilová.  Šárka Prossová

Královéhradecký a Pardubický kraj od 12. prosince změní ceník jízdného ve veřejné regionální dopravě

Hlavním důvodem změny je snaha nepřistupovat k plošnému omezování autobusových a vlakových spojů v obou regionech. Kraje tím také reagují na zdražování vstupů v čele s vývojem cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů.
Úprava ceníku umožní částečné vyrovnání ekonomických ztrát, respektive výpadku příjmů v krajském rozpočtu nejen v důsledku snížení poptávky na cestování veřejnou dopravou v souvislosti s pandemickými opatřeními, ale také například kvůli prudkému nárůstu cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů.  Je třeba připomenout, že vyjma dílčí úpravy obyčejného jízdného v roce 2019 se v Královéhradeckém kraji jedná o první větší úpravu ceníku jízdného od roku 2013,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy.
Změna ceníku od 12. prosince bude pro běžného cestujícího znamenat zdražení v řádech korun.
Pokud cestující nyní hradí jízdné v hotovosti, a nově si pořídí bezkontaktní čipovou kartu IREDO, tak se cena jízdného prakticky nezmění, což je určitá motivace pro cestující, aby si tuto naši kartu na pravidelné cestování pořídili. Chceme tak v rámci úprav cen jízdného zvýhodnit pravidelné cestující tak, aby na ně byly dopady co nejnižší,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Od 12. novinkou rozšíření platnosti síťové jízdenky pro kolo i na vlaky Českých drah a zavedení roční síťové jízdenky za 14 652 korun, se kterou mohou lidé cestovat v obou krajích se všemi dopravci zapojenými do IDS IREDO.

 Vzniká film o životním osudu plochodrážního jezdce Evžena Erbana

V letošním roce se uskutečnil již 73. ročník plochodrážního závodu Zlatá přilba, který je neodmyslitelně spjatý se jménem Evžena Erbana. Ten měl nakročeno k tomu, aby jednou vítěznou trofej také získal. Po těžké nehodě bojoval o život, ale dokázal se se svým osudem vyrovnat a na svítkovský ovál láká každoročně ty nejlepší plochodrážníky světa. O životním osudu Evžena Erbana nyní začíná vznikat film, jehož první klapka by měla padnout v příštím roce. S plány na natáčení, které by se mělo primárně uskutečnit v Pardubickém kraji, seznámili producenti hejtmana Martina Netolického.
„Zlatá přilba je Evžen Erban. Toto spojení je naprosto přirozené. Osoba Evžena Erbana patří k motoristickému sportu, a to nejen v rámci nejstaršího plochodrážního závodu světa. Úspěšnou sportovní kariéru ukončila Evženu Erbanovi těžká havárie v roce 1979. Po téměř smrtelné nehodě skončil na invalidním vozíku, ale dokázal se se svým osudem poprat a začal se věnovat trenérské a funkcionářské práci, ale je také aktivní postavou společenského života v Pardubicích. Jeho životní příběh je příběhem odvahy, zarputilosti a vnitřní síly v prostřední plochodrážních motocyklů, což je samo o sobě velmi silným námětem pro filmové zpracování s přesahem do zahraničí, jelikož plochá dráha je velmi populární v sousedním Polsku či ve Velké Británii,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Připravovaný snímek by se měl začít natáčet v příštím roce a jeho větší část se bude nejen odehrávat, ale také natáčet v našem kraji. Proto jsme připraveni film podpořit v rámci krajského rozpočtu z prostředků, které máme vyčleněné na podporu audiovizuální tvorby. V tomto případě je jednoznačně s naším krajem spojený nejen hlavní hrdina a celý námět filmu, ale také samotné natáčení,“ řekl hejtman Martin Netolický. 


Jak mění územní a regulační plán v Ústí n.O.: hlavně velmi rychle

Změny územního plánu v Ústí projednávají jednou ročně
Reagujeme na iniciativu, která se v posledních dnech objevila na sociálních sítích a navrhuje změnit regulační plán v areálu bývalé Perly 01 v Ústí nad Orlicí tak, aby blok 05, který v něm byl vyčleněn jako obytný (pro bytovou výstavbu), byl využit na veřejnou zeleň. Tato změna, která by vedla k trvalé změně charakteru pozemku z plochy obytné do plochy veřejná prostranství – veřejná zeleň, byla již navržena. Návrh je vypracován a diskuse o něm má být otevřena na prosincovém zasedání zastupitelstva, na kterém budou projednávány i jiné požadované změny územní plánu města. Iniciativa pouze kopíruje současné kroky ústecké radnice, o kterých již bylo zastupitelstvo města informováno.
Regulační plán řeší detailní uspořádání konkrétního území a je součástí územního plánu města. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje daného území a pro rozhodování je závazný, jakoukoliv změnu musí schválit zastupitelstvo města. V Ústí nad Orlicí se stalo zvykem, že změny územního plánu jsou projednávány jednou ročně na závěr roku. „Zastupitelstvu na prosincovém zasedání bude předloženo ke schválení několik změn územního plánu. Týkají se i regulačního plánu Perly 01. Město bude předkládat čtyři návrhy, jak změnit využití pozemků v areálu Perly. Jedna z nich se týká právě bloku 05, který by se ze zastavitelné plochy pro bydlení mohl změnit na plochu určenou pro veřejnou zeleň. O tomto záměru bylo již v červnu zastupitelstvo města informováno místostarostou Jiřím Preclíkem,“ dodal starosta města Petr Hájek. Jak případně ozelenit tuto plochu navrhuje studie, kterou podle požadavku města vypracovali autoři původního regulačního plánu.
 
Ohlédnutí za hlavní sezonou na hradech a zámcích NPÚ 2021

„Z hlediska návštěvnosti byl bohužel letošní rok slabší, návštěvníci upřednostňovali objekty hradního typu, kde se mohli pohybovat bez roušek, či zámecké areály a parky. V naší správě máme ale i dva objekty, kde se návštěvnost podařilo navýšit, a to na Hrádku u Nechanic a také na zámku v Litomyšli.
Pro srovnání s loňským rokem – liberecké objekty loni navštívilo za celou sezonu 335 tisíc osob, letos 300 tisíc – byť samozřejmě věřím, že budeme moci fungovat a statistiku ještě navýšíme, na Královéhradecku 185 tisíc oproti loňským 222 tisícům, na objekty v pardubickém regionu zavítalo loni 101 tisíc návštěvníků a letos 83 tisíc. Zde je ale potřeba upozornit na Kunětickou horu, která je letos, po obnově, opravdu navštěvovanou památkou, ale je limitována kapacitou Jurkovičova paláce, kde je nově zaveden časovaný okruh. Opatření nám přinesla snížení počtu návštěvníků na prohlídkách, doufám, že návštěvníci vnímali toto opatření v dobrém slova smyslu, rozšířili jsme také on-line prodej vstupenek.
Ztráty jsme zaznamenali při pořádání velkých akcí, které byly tradiční a oblíbené, jako jsou třeba adventní a velikonoční trhy na Sychrově, akce v Ratibořicích inspirované Babičkou od Boženy Němcové a další. Díky filmování na Grabštejně, Frýdlantu, Opočně a Sychrově se naopak poměrně výrazně zvýšily výnosy za pronájmy. Nezaháleli jsme ani ve stavebních obnovách, ani v údržbě parků a zeleně, zapojili jsme se také do celoústavního projektu Po stopách šlechtických rodů. Sezona to byla opravdu jiná, byla lidsky náročnější, museli jsme, stejně jako v jiných odvětvích, rychle reagovat na změny, zajistit provoz i v době nemocí. Domnívám se ale, že jsme obstáli a můj dík patří nejenom všem návštěvníkům, ale také kolegům a všem, kdo nám s provozem našich památek pomáhá“, hodnotí uběhlé měsíce Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správě na Sychrově, která obhospodařuje 17 objektů v kraji Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém.
Pardubický kraj:
Po dlouholetém uzavření západní části hradu Kunětická hora došlo v červnu po rozsáhlé rekonstrukci v rámci IROP ITI (realizace: 2019 - 2021) ke zpřístupnění těchto prostor. Podle plánů prvorepublikové rekonstrukce od architekta Dušana Jurkoviče byly obnoveny historické interiéry 6. brány, byla opětovně vybudována dřevěná vestavba v nádvoří, kde se nachází nová pokladna a informační centrum. V západním křídle byla realizována novodobá vestavba s výstavními prostorami. Na hradě se nyní pokračuje v rekonstrukci palácové části, se zpřístupněním veřejnosti se počítá v roce 2023.
Na hradě Litice byly dokončeny terénní úpravy po statické zajištění a konzervaci východního křídla. Tato akce je dalším krokem k budoucímu zpřístupnění dolního hradu. V rámci návštěvnického provozu byla prohlídka hradu oživena pouštěním filmu o dějinách a architektuře hradu.
Na zámku v Litomyšli byly reinstalovány dva prohlídkové okruhy, které zájemcům přibližují faktické osudy bývalých majitelů (okruhy Zámek za Valdštejnů a Zámek za Thurn-Taxisů), veřejnosti bylo také zpřístupněno 3. nádvoří, poprvé došlo ke zpřístupnění zámecké věže a nové pojetí měly i stavebně-historické prohlídky. Rozšířena byla také návštěvní doba objektu. Bylo vybudováno nové zázemí pro zaměstnance zámku. Správa objektu se v současné době chystá na dva velké projekty stavební obnovy, a to na opravu zámeckých fasád včetně restaurování vzácných sgrafit, expozici Historie divadla a obnovu Panského domu s realizací do roku 2027 a na projekt zahrnující obnovu vybraných interiérů zámku, střechy, zázemí pro návštěvníky, zajištění zabezpečovací techniky, digitalizace a tvorbu expozice Proč je zámek UNESCO s realizací do konce roku 2023.
Na slatiňanském zámku byla rozšířena návštěvní doba, velký zájem byl o nákup permanentní vstupenky do zámecké zahrady, kde byla nově instalována vědomostní hra pro děti školního věku. Kromě dalších údržbových prací a oprav byl opraven krov a vyměněna střešní krytina na domě č.p. 30 (dům centrálního ředitelství knížecích velkostatků), trvalá pozornost je věnována údržbě zahrady a parku. V rámci přípravy obnovy severního křídla zámku s hipologickou expozicí byl proveden restaurátorský průzkum výmaleb a pasport podlah, byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci zdi a plotu směrem k řece. Tímto krokem bude dokončena obnova oplocení areálu zámecké zahrady. Do konce roku 2021 bude zbourána již nefunkční trafostanice v majetku NPÚ zbudovaná v 80. letech na cizím pozemku, čímž se uvolní prostor s výhledem na zámek od řeky. Zámek zahajuje zimní, respektive celoroční provoz s tím, že zimní okruh je veden přízemními prostorami obnovenými v rámci projektu IROP. Chystá se také reedice publikace o zámku Slatiňany (autoři: Bušta, J., Ryšavý, R.).