Adam Janíček úspěšný v Mezinárodní houslové soutěži v Praze

Adam letos dovršil sedmý start na soutěži...

Ve dnech 22. – 24. října 2021 proběhl již IX. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, pod záštitou houslového virtuosa Václava Hudečka, který byl současně předsedou odborné poroty. Adam Janíček, žák českotřebovské Základní umělecké školy, ze třídy MgA. Bohuslava Mimry, letos soutěžil ve 4. kategorii. Za svůj výborný soutěžní výkon, za citlivého klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, získal krásnou 3. cenu. Adamovi patří gratulace a velký dík za příkladnou reprezentaci ZUŠ i města Česká Třebová. Poděkování je třeba vyjádřit i jeho učiteli MgA. Bohuslavu Mimrovi, korepetitorce BcA. Miluši Mimrové, vedení školy za finanční zabezpečení i Adamovým rodičům za jejich péči a podporu. (re)

Adam Janíček se zúčastnil Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky již po sedmé, poprvé v roce 2015 v I. kategorii.  Vždy si z této prestižní soutěže přivezl minimálně české uznání (Honorable mention). Největšího úspěchu dosáhl v roce 2017, kdy získal I. cenu v I. kategorii. Soutěž pravidelně přiláká do Prahy přední interprety z celé Evropy.

„Houslová soutěž PhDr. Josefa Micky“ pod záštitou Václava Hudečka.

Pořadatelé Via musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o. ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy...

Ludwig van Beethoven kdysi řekl, že „hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti“, Christoph Willibald Gluck viděl hudbu jako jeden z nejlepších prostředků k probuzení citů. Spisovatel Henryk Sienkiewicz napsal, že „hudba je jako moře“. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.“

V dobách minulých se říkalo, že co Čech, to muzikant, a Praha že je konzervatoří Evropy. Platí to stále? Svět se mění a hodnoty také, mění se i hudební vkus a mladé generace ve velké většině poslouchají hudbu jinou než klasickou. Ale přesto stále existuje mnoho mladých hudebníků, které klasická hudba oslovuje, kteří jsou ochotni a schopni se jí plně věnovat, kteří se chtějí dát touto nelehkou a nejistou cestou. Cestou hry na klasické hudební nástroje a chtějí koncertovat, soutěžit a předávat radost z hudby publiku.

I proto jsme založili dvě soutěže – PRAGuitarra Clássica pro mladé kytaristy do šestnácti let, a Mezinárodní houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky se stejnou věkovou hranicí.

Via musica ad beatum z.s. – tedy Hudbou k radosti… tak je nazvaný náš spolek, který má ve svém poslání hmotnou a nehmotnou podporu hudebníků a hudebních projektů.