Cesta za předky                                     
V pondělí  21. září 2021  navštívila naše město prapravnučka místného podnikatele a veřejného činitele, Emanuela Kargera st., Lucie Welserová, pocházející z Jindřichova Hradce.
Emanuel Karger st. (* 11. 6. 1866 Česká Třebová, † 15. 12. 1927 Česká Třebová), činný člen řady místních spolků,  náležel  ke známým třebovským podnikatelům.  Narodil se jako jeden ze šesti sourozenců v rodině soustružníka a strojvedoucího Emanuela Kargera nejst. a jeho manželky Kateřiny, roz. Jílkové, v chalupě čp. 372 v tehdejší Žižkově, dnes Riegrově ulici. Kargerovi později žili v domě čp. 26 v Chorinově ulici..   
Obchodník Emanuel Karger st se 23. srpna 1892 se oženil s Marií Doubravovou (* 8. 9. 1872 Gersthof u Vídně, † 8. 11. 1939 Česká Třebová), dcerou Františka Doubravy, majitele domu čp. 207 v Moravské ulici, bývalého sluhy Jeho Jasnosti knížete Karla z Liechtensteinu. Z manželství se narodily tři děti, Ludvík (* 23. 8. 1893, † 30. 9. 1893), zemřel krátce po narození,  Emanuel ml. (* 15. 7. 1894 Česká Třebová, † 12. 9. 1973 Litomyšl), nadšený Sokol, člen Bendla, povoláním obchodník a zástupce pojišťoven, a dcera Růžena (* 19. 2. 1898 Česká Třebová), později provd. Šmídová. Emanuel Karger st., byl činným ve zdejším  sboru dobrovoných hasičů, kde  působil v různých funkcích a stal se též jeho starostou . Byl také místostarostou Hasičské župy Hubálkovy č. 119 se sídlem v Kerharticích a místostarosta zdejšího Sokola. Emanuel Karger st. byl člověkem veskrze činorodým. Zdá se až neuvěřitelné, v kolika různých oborech podnikal. S rodinou obýval dům čp. 207 v Moravské ulici, do něhož se přiženil (dnes pivovar Faltus),  kde provozoval koloniální obchod. V roce 1903 získal živvnostenský list na prodej lihovin v uzavřených lahvích.   Provozoval také výrobu limonád a sodové vody. Jeho sodovkárna v  zadní části domu čp. 207, nejstarší provoz svého druhu ve  městě, byla v činnosti již okolo roku 1904. Dalšími obory Kargerova podnikání se stala výroba cihlářského zboží, prodej stavebních hmot,  zasilatelství a povoznictví. Emanuel Karger st. v letech před I. světovou válkou, stejně jako o řadu let později jeho syn, působil jako jednatel pojišťoven.  Emanuel Karger st. se stal majitelem velké kruhové cihelny, která stávala nedaleko Semanína.   Provozována byla pod firmou Karger & Duben. Její součástí byla i obytná vila čp. 877 a domky pro cihlářské dělníky.  Emanuel Karger st. byl v roce 1912  také majitelem dvoupatrového domu čp. 860 na Tyršově náměstí.
Lucie Welserová pochází z rodiny  Kargerova syna, Emanuela ml., který   v roce 1926 působil jako zástupce všeobecné pojišťovny „Dunaj”, akc. spol., ve Vídni a od roku 1947 jako vrchní inspektor pojišťovny „Slávie”. V roce 1924 založil se společníkem Karlem Křečkem obchod dřívím  ve velkém, vedený pod firmou Karger & Křeček. Emanuel Karger ml. se oženil s Marií Touškovou, dcerou zdejšího starosty, Václava Touška. Její sestra Ludmila, provdaná Huráňová, byla maminkou známé zdejší divadelní ochotnice., Ludmily Šlemrové. Emanuel Karger ml.brzo ovdověl a do konce života žil v domě čp. 207. Byl také po dlouhá desetiletí známým třebovským šachistou. Po jeho odchodu v roce 1973  se po mnoho let ve Třebové hrával šachový turnaj, nazvaný Memoriál Emanuela Kargera. Na tuto akci zavzpomínal ing. Jiří Vencl, PhD. : „Memoriál se původně hrával v hotelu Padevět, kde se odedávna scházeli šachisté. Zde proběhl první ročník. Bylo to vždy první víkend v září. Později se hrávalo na internátě a na Horách. Dělal jsm to já s tátou. Emanuel Karger ml. byl výborný organizátor. Dokázal organizovat  šachový klub, který  byl v jeho vedení . V neděli se konaly soutěže a on v úterý před tím, každému členovi rozesílal korespondenční lístek se vzkazem, kde a kdy má  být. Jeho synovec, Jaroslav Šmíd, žil ve Švýcarsku a dodával nám ceny do turnajů. Což se však tehdy nesmělo nikde hlásit, bylo to tajné. Byl proti tomu člen klubu, komunista Láďa Vašek.  Memoriál skončil kolem roku 1998. Dnes na něj navazují šachové turnaje, konané v Kozlově, v hospodě u Sitařů.”
Jediný syn Emanuela ml. a Marie Kargerových, Miloš, se přiženil do Jindřichova Hradce, tak se rodina přemístila právě do tohoto města. Oženil se tam s Irenou Hlinkovou, dcerou známého výrobce klobouků a majitele domu na náměstí. Miloš Karger se stal otcem dvou dcer, Yvony a Hany. Hana je maminkou Lucie Welserové.
 
Lucie Welserová si mě, jak říká, „sama našla“ na podzim roku 2019, kdy objevila na webu Orlického deníku historické fotografie její rodiny, které jsem novinám kdysi poskytl.  Na své pátrání Lucie zavzpomínala: „Volala jsem tehdy do redakce, kde mi řekli, že pana Šebelu sice znají, ale že již asi osm let pro ně nepíše a tak kontakt na něj nemají. Řekli mi však, že naposledy pracoval v jednom místním supermarketu. Jela jsem tedy tam a tam mi řekli, že před pěti minutami odešel domů. Opět jsem nepochodila. Pátrala jsem dál, prosila o jeho telefonní číslo, že je to otázka života a smrti, s ním mluvit, až jsem číslo získala. A za chvíli jsme již seděli v kavárně Lucerna u gymnázia a povídali si. Slíbila jsem, že jakmile zase do Třebové přijedu, ozvu se. A k tomu došlo až dnes, po dvou letech.“
Lucie Welserová pracuje jako správcová zámeckého areálu Český Rudolec, kterému se přezdívá „Malá Hluboká“. Jeho  součástí je také zájezdní hostinec, penzion a pivovar. V hostinci se stala zajímavá událost. Nechme opět promluvit Lucii: „V létě 2019 se u nás objevil autobusový zájezd členů jednoty Sokol, kteří dělali cestu po okolí. U nás si dali oběd a chtěli se podívat na zámek. Při obědě mi řekli, že jsou z České Třebové. To mě překvapilo a hned jsem jim řekla, že máme něco společného. Oni se ptali co a já jim sdělila, že jsem potomkem funkcionáře jejich jednoty, Emanuela Kargera st. Snad všichni věděli o koho šlo. Jeden z nich to hned řekl všem ostatním a také se tam se mnou fotili.“
A tak Lucie v pondělí  21. září přijela do České Třebové. Předem jsem byl o jejím záměru informován. Poté, co dorazila a ubytovala se v domě  svých předků čp. 207, tedy v pivovaru Faltus, sešli jsme se v restauraci Club 13 na Starém náměstí, abychom vzpomínali. Lucie s sebou přivezla dvě krabice starých rodinných fotografií, tak jsme vydrželi sedět až do zavírací hodiny. Stal jsem se na dva dny průvodcem Lucie po našem městě. Prohlédla si celý rodinný dům čp. 207 ze všech stran, kde jsem jí pověděl, co kde kdysi bylo a kdo v domě bydlel. Zaujala ji také hasičská zbrojnice,  prapradědečkovo působiště. Druhý den, tedy v úterý, navštívila českotřebovský hřbitov s jejich rodinnou hrobkou, zavítala k tělocvičně Na Skále, kde však bylo prázdno a nikoho zde nezastihla, což jí velice mrzelo. Prohlédla si dům čp. 860 na Tyršově náměstí, kdysi v majetku jejich rodiny a dojela též k Semanínu, do míst, kde stávala jejich cihelna. Zastavila se také u rotundy sv. Kateřiny, aby si tuto památku prohlédla. Během své cesty vše pečlivě fotograficky dokumentovala. V úterý, před odjezdem navštívila výstavu starých fotografií 50+1 ve zdejším muzeu. Zde poskytla krátký rozhovor do kamery Mgr. Milana Mikoleckého.  O její návštěvě a o rodině Kargerově bude zhotoveno samostatné video. Krátce před pátou hodinou nasedla do auta a odjela k jižním Čechám. S Lucií jsme se omluvili, že se  opět uvidíme, až se ve Třebové zase objeví. Cílem jejího dalšího putování za předky má být návštěva sokolovny Na Skále a také snaha objevit další příbuzné z rodiny Kargerů.
Martin Šebela