Veřejný činitel a podnikatel Emanuel Karger

Letos 155 let od narození, 94 let od úmrtí


Ke známým třebovským obchodníkům a podnikatelům ve své době náležel Emanuel Karger, činný člen řady místních spolků. Narodil se dne 11. června 1866 jako jeden ze šesti sourozenců v rodině soustružníka a strojvedoucího Emanuela Kargera nejst. a jeho manželky Kateřiny, rozené. Jílkové, v chalupě čp. 372 v tehdejší Žižkově (dnes Riegrově) ulici.
Dne 23. srpna 1892 se oženil s Marií Doubravovou (* 8. 9. 1872 v Gersthofu u Vídně), dcerou Františka Doubravy, majitele domu čp. 207 v Moravské ulici, bývalého sluhy Jeho Jasnosti knížete Karla z Liechtensteina. Měli dvě děti – Emanuela nejml. (* 15. 7. 1894,  +12.9. 1973), nadšeného Sokola, obchodníka a  zástupce pojišťoven, a Růženu (* 19. 2. 1898), později provdanou Šmídovou. Emanuel Karger nejml. založil v r. 1924 se společníkem Karlem Křečkem obchod dřívím ve velkém (Karger & Křeček), v r. 1926 byl zástupcem všeobecné pojišťovny „Dunaj“, akciové společnosti ve Vídni, od r.1947 jako vrchní inspektor pojišťovny „Slavie“. 
Jeho otec Emanuel Karger st. byl činným ve sboru dobrovolných hasičů, v letech 1906 - 1917 zastával funkci jednatele a v období 1919 – 1927 místostarosty sboru, v  Hasičské župě Hubálkově zastával funkci místostarosty. Byl též dlouholetým členem a funkcionářem třebovského Sokola. V letech 1899 - 1905 zastával funkci místostarosty, v rozmezí 1916 - 1927 místo prvního a druhého náměstka jednoty. Byl velice činorodý, zdá se až neuvěřitelné, v kolika různých oborech podnikal. S rodinou obýval již dům čp. 207 v Moravské ulici, kde provozoval koloniální obchod a prodával také lepenku, dehet, cement, karbolin, Thomasovu strusku a barvy. V roce 1903 získal živnostenský list na prodej lihovin v uzavřených lahvích. V dochované obchodní korespondenci r. r. 1909 byly nalezeny  písemnosti např. „Rosicko - Pardubické rafinerie cukru Heinrich Benies“ (cukr v kostkách i homolích), „Bohuslav Sonenšein, Praha“ (skořice) nebo „Paul & Krehbiel, Terst“ (káva). Provozoval také výrobu limonád a sodové vody. Jeho sodovkárna, nejstarší provoz svého druhu ve městě, byla v provozu již okolo roku 1904.
Třetím oborem Kargerova podnikání se stala výroba cihlářského zboží. Po zakoupení velké kruhové cihelny za dráhou u Semanína postavil v roce 1906 podle plánů zednického mistra Františka Horáka  vilu čp. 725. Se společníkem Františkem Dubnem pak cihelnu provozoval pod firmou „Karger & Duben, parostrojní kruhová cihelna“. V letech před první světovou válkou působil Emanuel Karger st., obdobně jako o mnoho let později jeho syn, jako jednatel pojišťoven. V roce 1912 zahájil prodej stavebních hmot. Dne 1. dubna 1924 založil Emanuel Karger st. společně s obchodníkem uhlím Rudolfem Plodrem st. firmu „Karger & Plodr, zasilatelství, stěhování nábytku, dovozy všeho druhu, rozvážky zboží traktorem a půjčování kočáru“. K chodu živnosti společníci využívali pár těžkých koní, ustájený v zadním traktu Kargerova domu. Po dvou letech byla firma zlikvidována. Zasilatelskou živnost Emanuel Karger st. krátce znovu obnovil v roce 1928 (pouze do 9. ledna 1929). Další aktivitou, které se krátce věnoval v r.1924, bylo ještě povoznictví a  komisionářství, avšak ještě v témže roce živnost zanikla. Byl také spolumajitelem domu čp.860 na Tyršově náměstí, který „padl“ na vyrovnání soudních výloh při likvidaci cihelny a připadl advokátovi JUDr. Františku Bazínkovi. Zemřel dne 15. prosince 1927 ve věku jedenašedesáti let. Manželka Marie přežila svého muže o 12 let, zemřela 8. listopadu 1939 ve věku sedmašedesáti let.  Martin Šebela

II. díl - návštěva vnučky Emanuela Kargera Lucie Welserové


Podnikatele Emanuela Kargera  dnes v České Třebové zná jen málo lidí, ale pojem Cihelna Karger - Duben  za tunely směr Semanín bude pojem známější, stejně jako  sodovkárna sídlící snad symbolicky na místě dnešního pivovaru FALTUS. Rodina má své pokračování v jižních Čechách a je zajímavé, že sem k nám právě nedávno  v září t.r. přijela k nám do České Třebové z Jindřichova Hradce na návštěvu vnučka Emanuela Kargera  Lucie Welserová, aby se seznámila s místem působení svého dědečka a babičky. Měla dokonce možnost přespat v apartmánu pivovaru Faltus, tedy v místě, kde před mnoha lety Kargerovi jako její předci bydleli...
Navštívila při této příležitosti ttaké výstavu Českotřebovská stavení a zákoutí na fotografiích Martina Šebely, se zájmem si prohlédla výstavu s komentářem autora, aby své dojmy také sdělila do videa, které o výstavě v té době právě natáčel  Českotřebovský deník. Toto video se nyní připravuje  jako ohlédnutí za výstavou k publikování  budou zde také  dojmy Lucie Welserové.
 


Historické fotografie ze sbírky Martina Šebely:
E. Karger jako Sokol - voják  - E. Karger se synem a vnoučaty -
E. Karger a rodina v r. 1908 (jako první v textu), dole v textu: Živnosti E. Kargera.
Na poslední fotografii dole manželé Kargerovi (vlevo) před cihelnou firmy Karger & Duben