Vánoční pohledy jako by už nebyly zapotřebí
Byla doba, kdy bylo třeba včas před Vánoci nakoupit pěknou hromádku pohled ať již s motivy místními, nebo betlémskými.  Kdo si pamatuje vydávání tradičních "Českotřebovských kalendářů s natištěnými odjezdy vlaků, které bylo možné objednat nejdříve v trafice u p. Schustera, potom v Ultraphonu u p. Gregara  a nakonec třeba u paní Sobkové v "CISu". V obálce s kalendářem připraveným  v knihárně Františka Navary byly vloženy také  vánoční pohledy, zpravidla také místní provenience.  Potom vše skončilo, doba se změnila a také její možnosti. Změnily se tím ale také vztahy mezi  lidmi.

Na tuto dobu navázal v devadesátých letech - tedy poměrně nedávno českotřebovský výtvarník Pavel Langhans, který  poslal na připomenutí dva vánoční motivy pro Českou Třebovou a Litomyšl. Přestože to je vlastně nedávno, tak rozdíl s dneškem je zřejmý, dnes by si je žádný obchodník neobjednal, protože by je neprodal.


Betlémy však zůstaly a také vánoční výstavy betlémů, do bytů v panelácích se ty klasické figurkové moc nehodí, není je kde postavit. Přesto se sluší a patří  připomenout, že právě Pavel Langhans je také uznávaný tvůrce betlémů a vytvořil jich několik.

Známý českotřebovský papírový betlém 2000 "Třetí milénium" je trvale součástí depozitáře českotřebovského muzea a zachycuje postavy a osobnosti České Třebové právě na přelomu milénia. A tak je zde např. nepřehlédnutelný starosta Jiří Pásek s klíčem od radnice (nebo od městských bran?), tehdejší místostarostové Jiří Kubínek a František Čech, Honza Janíček vyrábí trsátka, Mustangové hrají v plné sestavě, Bohumil Korčák v té době ještě prodává šicí stroje, Firma Tovospol Nádvorník - Ivanovici ještě společně, Truhlářství Jelínek, Betlach - svářecí technika nebo Horák Univerzal, Hác ještě prodává automobily....nezapomenutelný lékař MUDr. Pečínka, Bedla autoškola Drumel, sám autor se svou milovanou ženou, Jiří Švancara zve na zvěřinové hody, Rudolf Fluksa s kytarou, skauti  a řada podnikatelů, někde i se svými provozovnami. (Nechybí ani redaktor zpravodaje). Mnozí dnes již dávno nepodnikají nebo dokonce již nežijí.  Tak bychom mohli  pokračovat. Betlémské kulisy  byly vytvořeny typicky českotřebovskými stavbami, je tu radnice, kostel, gymnázium, ale také některé třebovské fabriky.

Tento betlém byl na poslední titulní straně Českotřebovského zpravodaje 2019 před předání vydávání titulu městu Česká Třebová.

O něco později vznikla v pracovně Pavla Langhanse ještě betlém litomyšlský, který je vyroben na podobném principu. Je zajímavé, že je připraven k výstavě  na letošní  adventní výstavě betlémů, která byla otevřena  tuto sobotu v Litomyšli v piaristickém chrámu na zámeckém návrší. Zatím jsem nedojel, ale moje zvědavost je velká a právě zde bych chtěl porovnat vedle sebe vystavený betlém českotřebovský a litomyšlský. 

Tento Langhansův betlém by byl právě vhodným tématem pro pohlednici, zřejmě většího formátu, o kterou by zájem mohl být... Betlém mám samozřejmě také doma, pěkně nerozstříhaný, zachovalý a  je připomínkou jednak umu a iniciativy Pavla Langhanse, ale také charakterizuje dobu a společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Do Vánoc to jistě nějak stihnu . (mm)