Slavnostní otevření  přístavby MŠ U Koupaliště   
Ačkoliv děti do nových prostorů dochází již od začátku měsíce, byla dnes po půl roce a několik málo dnech od předání staveniště za přítomnosti zástupců vedení města, městského úřadu, dodavatelů stavby a dalších zainteresovaných osob slavnostně otevřena nová třída Soviček, která se nachází v kontejnerové přístavbě MŠ U Koupaliště.
Po přestřižení pásky před novostavbou stojící na místě bývalého bazénku se přítomní odebrali do interiéru. Při prohlídce prostorů šatničky, třídy a sociálního zařízení, která probíhala s výkladem paní ředitelky Ireny Brůnové, se všichni jednoznačně shodli na tom, že přístavba skládající se z devíti kontejnerů na ně působí dojmem, jako by se jednalo o běžnou novostavbu.
Výstavba kontejnerové přístavby, která byla rozdělena na dvě investiční akce, vyšla městský rozpočet celkem na 10 800 000 Kč (Kontejnerová stavba: 7 300 000 Kč, základová deska: 3 500 000). Dodávka základové desky obsahovala demolici stávajících objektů bazénku, zídky a zpevněné plochy. Dále cena zahrnovala také přípravu podkladu pod železobetonovou desku tak, aby odpovídala statickému posudku a hydrogeologickému posouzení podloží. Zavedeny byly také přípojky vody, kanalizace a plynu. Dodávka kontejnerů obsahovala výrobu a montáž kontejnerů na základovou desku. Do prostor byla následně instalována vzduchotechnika, zabezpečovací zařízení (přístupový systém a požární hlásiče) samostatná dodávka a vnitřní vybavení dle požadavků MŠ.
Slavnostní otevření přístavby bylo velkou příležitostí k děkování, protože bylo skutečně za co. Přístavbu se podařilo zrealizovat  za velmi krátkou dobu od května do října a to bylo třeba překonávat nejrůznější překážky, které nebyly předpokládány. Na termínu kolaudace také záviselo zařazení nové třídy do systému škol v Pardubickém kraji a přidělení mzdových prostředků na učitelky. A tak pro zdar akce bylo třeba vyvinout velmi těsnou spolupráci odboru investic, dodavatelů a také odboru školství MěÚ. Všechno se podařilo, také Pardubický kraj vyšel maximálně vstříc.
Nové oddělení Soviček je upraveno tak, aby jej mohly navštěvovat i děti mladší než tři roky, je zde speciálně upravené sociální zařízením vybavené navíc také sprchou a přebalovacím pultem. Spojení s krásnou zahradou školy zůstává zachováno. Na jarní měsíce ještě zůstává dokončit oplocení zahrady školky a vyřešit zvláštní úsek zahrady, určený právě pro Sovičky.  Velkým přáním učitelek školy je dobudování parkoviště nad školkou  při vjezdu na bývalé koupaliště, protože sem nyní jezdí s dětmi a pro děti více rodičů a také učitelky této školky nejsou všechny ze Třebové a  dojíždí osobními automobily.  ze slavnostního otevření školy půřipravil Českotřebovský deník krátké video, které bude prezentováno zítra v v pátek 12/11 večer.