BESEDY K NOVÉMU SYSTÉMU SVOZU TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ

Máte spousty dotazů? Rádi vám odpovíme na některé z besed, které se budou konat na různých místech ve městě, tak abyste to měli co nejblíže. Jistě máte k novému systému svozu tříděných odpadů hromadu dotazů.
Připravili jsme pro vás sérii besed, kde se vám pokusíme na všechny otázky odpovědět.
Jednotlivé besedy jsou určeny především pro občany z uvedených lokalit (volebních okrsků), nicméně pokud vám z časových důvodů ten váš termín nevyhovuje, jste vítáni na besedě v kterémkoli jiném termínu. Počet besed a jejich rozdělení podle volebních okrsků bylo zvoleno pro zajištění maximálního možného prostoru pro dotazy občanů a diskuzi o tématu.
Město Česká Třebová má pro občany k dispozici zdarma nové nádoby na plast, papír a bioodpad k rodinným domům a menším bytovým domům.

Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fungovat od 1.4.2022. Nádoby na tříděný odpad by mělo město obdržet na přelomu ledna a února. Pak bude zahájen jejich výdej. Nádoby budou po podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce distribuovány přímo do domácností v předem oznámených termínech od začátku února 2022.Termíny výdeje nádob budou ještě upřesněny. Po této distribuci bude následně možné si nádoby vyzvednout osobně i na Sběrném dvoře na Semanínské ulici.
 
JAK POŽÁDAT O NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Máte o nádoby na třídění přímo v domácnostech zájem. Zde se dozvíte, jak o ně požádat. Naleznete zde také informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů.
Pokud máte zájem třídit z pohodlí domova, tak nyní stačí vyplnit objednávku, která je dostupná ve dvou základních formách.
- Elektronický online formulář, který naleznete pod odkazem ZDE.
- Objednávku lze také vyplnit fyzicky na podatelně a odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.
 
V objednávce si lze zvolit celou sadu nádob nebo pouze některé, ale doporučujeme objednávat celou sadu, protože budete mít nádoby na největší část odpadů, které v domácnostech vznikají.
Upozorňujeme, že údaje vyplněné v objednávce jsou v rozsahu: jméno, příjmení, adresa stanoviště nádob na třídění, trvalé bydliště, e-mail a telefon zpracovávány za účelem zajištění nezbytné komunikace při výdeji nádob k systému separovaného sběru odpadu města Česká Třebová. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů [PDF, 120 kB]


Jak odkládat odpady obsahující azbest na skládku nebo do sběrného dvora

Nařízení  upozorňující na potřebu odkládat  odpady obsahující azbest/eternit pouze v uzavřených obalech vychází z nového zákona o odpadech. Likvidaci odpadů v České Třebové zajišťuje  Eko Bi, s.r.o., které vydalo následující pokyn viz ZDE   Současně upozorňujeme, že ukládání azbestu, který není a nikdy nebyl komunálním odpadem je zpoplatněno.