ZPRÁVA PRO REGION: STRATEGIE SPRÁVY ŽELEZNIC SE ZMĚNÍ

ŘEDITEL SVOBODA PŘISLÍBIL ZACHOVÁNÍ SEŘAĎOVACÍHO NÁDRAŽÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Slíbil jsem, že až budou všechna jednání dokončena, dám zprávu o výsledcích jednání. Jak jsem již naznačil v minulém příspěvku, objevila se reálná hrozba celkového útlumu českotřebovského seřaďovacího nádraží. Správa železnic přibližně před rokem schválila materiál s názvem „Koncepce seřaďovacích stanic“, ve kterém byla provedena analýza stávajícího stavu existující infrastruktury určené pro směrovou vlakotvorbu na celé železniční síti v České republice, a dále byl doporučen další „racionalizační“ postup SŽ. Dokument rozčlenil stávající seřaďovací stanice do tří kategorií: rozvojové, se zachováním stávajícího stavu a určené k prověření potřebnosti infrastruktury. V poslední uvedené, která by fakticky znamenala postupný útlum seřaďovacích činností, se ocitlo i seřaďovací nádraží se spádovištěm v České Třebové.
Na území České republiky se celkem 51 stanic určených pro základní vlakotvorbu železniční nákladní dopravy, z nich je potom 28 stanic seřaďovacích vybavených spádovištěm pro rozřazování vlaků se svážným pahrbkem. Podle koncepce je takový počet vzhledem k velikosti české sítě mnoho a většina z nich disponuje větší nabídkou kapacit vůči stávající i výhledové potřebě. Řešením má být minimalizace a centralizace řadících prací, čehož lze dosáhnout rušením stanic se spádovištěm v lokalitách s nedostatečným využitím, a dále postupným přesunem výkonů do velkých uzlů. Je s podivem, že největší seřaďovací nádraží v zemi (spolu s Nymburkem) a druhé z hlediska výkonů – Česká Třebová nebylo mezi „velké uzly“, které jsou umístěny na síti s hlavními přepravními proudy nákladní dopravy (jak píše koncepce), zařazeno.
Proto jsem od počátku září, kdy jsem byl o návrhu informován, učinil několik kroků, které snad nesou kýžené ovoce. Jednak jsme se na Pardubický kraj dohodli, že seřaďovací nádraží v České Třebové bude zařazeno do „Koncepce dopravy Pardubického kraje“. Na základě informací z několika jednání s přednostou provozního obvodu ČT Petrem Zeleným se následně uskutečnila schůzka s generálním ředitelem Jiřím Svobodou. Její výsledek je nakonec pro Město Česká Třebová a Pardubický kraj veskrze pozitivní. Koncepce má doznat změn. A to v tom smyslu, že seřaďovací nádraží v České Třebové má byt přeřazeno z kategorie C do kategorie B, tedy „zachování stávajícího stavu“. Je nám jasné, že dožilá technika sovětské.ho typu potřebuje nutně modernizaci. Dá se očekávat, že dosáhne několika set milionů korun, protože bude zapotřebí zařízení staré téměř 50 let kompletně vyměnit. I to se po jednání s generálním ředitelem Svobodou jeví jako reálné. Ostatně velmi brzy má být zahájena modernizace železničního uzlu Česká Třebová za více jak 10 miliard korun v předkrizových cenách. Jedná se o šestiletou investici, která je avizována na roky 2023 až 2029. V tomto období by mohly být prostředky investovány i do směrové skupiny (seřaďovacího nádraží). Situaci budu velmi pečlivě i nadále sledovat. Ukončení seřaďovací činnosti by znamenalo propuštění přibližně 100 zaměstnanců, což by mělo vliv na zaměstnanost regionu, který je stále velmi úzce navázán na železnici. Jediné, k čemu by mělo dojít a opět je to důležité pro oživení stanice, je prodej „čtvrtého svazku“ kolejiště společnosti Metrans (směrové koleje 201 – 210), která již nyní provozuje logistické centrum. Tudíž sníží se sice počet směrových kolejí, na druhé straně se zvýší kapacita přilehlého logistického centra, čímž bude probíhat větší kontejnerová vlakotvorba: vlak – vlak.   (FB Martin Netoilický)

SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ – SMĚROVÁ SKUPINA:

2 přísunové koleje přes pahrbek do rozpouštěcích kolejí a dále do 38 směrových kolejí
33 relačních kolejí s max. užitnou délkou 739 m
Komplexní automatizační systém GAC a ARS sovětské výroby zajišťující samočinné řízení jízdy odvěsných vozů pomocí třech sledů kolejových brzd
Železniční spodek a svršek z poloviny 60. let – částečná revitalizace v roce 2016
Budovy z 60. let 20. století
Stanice slouží pro dálkovou vlakotvorbu, výkony bez zásadních výkyvů