Českotřebovský deník 337/2021 (1/12)
Nové video Českotřebovského deníku:
Seřaďovací nádraží Česká Třebová získalo novou budoucnost

Českotřebovské nové seřaďovací nádraží bylo budováno v šedesátých letech. V letech 1966 a 67 bylo vybudováno  spádoviště, nové vjezdové nádraží i rozsáhlé kolejiště pod svážným pahrbkem. Nově bylo položeno 86 km kolejí, 330 výhybek a bylo postaveno bylo také 59 nových budov různých velikostí.
V roce 1978 byla zahájena výstavba zařízení pro cílové brzdění odvěsů na hlavním spádovišti. Na každé směrové koleji pod spádovištěm byla dosazena cílová kolejová brzda a celé zařízení bylo slavnostně uvedeno do provozu v roce 1979.  V České Třebové bylo jedno z nejvýkonnějších seřaďovacích nádraží v síti ČSD. I přes průběžnou modernizaci systému rozřazování postupem let seřaďovací nádraží začalo stárnout. Výkon nádraží slábnul a na přelomu tisíciletí nastal útlum rozřazovacích činností hlavně kvůli propadu přeprav. Dokonce se uvažovalo o úplném zavření seřaďovacího nádraží a převedení vlakotvorby na jiná nádraží v síti Českých drah. Od tohoto názoru se nakonec ustoupilo. Počet vlaků přijíždějících a odjíždějících ze seřaďovacího nádraží se stabilizoval a velkou posilou pro zdejší nádraží se stalo otevření kontejnerového terminálu Metrans. 
V letech 2015 a 2016 pak došlo velké rekonstrukci čtvrtého svazku směrové skupiny seřaďovacího nádraží financované z Operačního programu Doprava EU v hodnotě přes 330 mil. Kč. Součástí tohoto projektu byla úprava železničního spodku a svršku v oblasti kolejových brzd a v kolejových rozvětveních, dále rekonstrukce kolejových brzd na směrových kolejích.   Investice se týkala zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů vzduchotechniky a místní kabelizaci. Stavbaři také instalovali nový systém elektrického ohřevu výhybek a doplnili systém dálkové diagnostiky. I dnes je seřaďovací nádraží v České Třebové jedno z nejvýkonnějších v železniční síti.
Správa železnic nyní přehodnocuje síť vlakotvorby na české železnici . Interní  dokument připravený v loňském roce však seřaďovací nádraží v České Třebové  dále nerozvíjel, naopak se dal očekávat útlum. Mimo jiné i proto, že starší technika ovládání spádoviště vyžaduje modernizaci. S Martinem Netolickým jsme se sešli přímo na seřaďovacím nádraží. Vysvětluje situaci, možné důsledky útlumu pro celé nádraží a také výsledky jednání, které se podařilo dosáhnout  Více na zařazeném videu.

Vánoční koncert ZUŠ plánovaný na 8. prosince byl zrušen  

Další pořad Z CENTRA: JIŘÍ JIREŠ 

Nejnovější pořad z youtube kanálu Kulturního centra najdete zde pod odkazem: https://youtu.be/DB4A6CDwAxg
 
Česká Třebová bude mít od ledna nového lesního hospodáře 

Dosavadní odborný lesní hospodář Ing. Pavel Havran ze Strakova požádal o ukončení příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu odborného lesního hospodáře. Poté, co změnil zaměstnavatele, je pro něj obtížné vykonávat sjednanou činnost pro město.
Jako náhradu za sebe doporučil Ing. Aleše Bise z Vendolí, který splňuje všechny požadavky pro  výkon této funkce a má dostatečné zkušenosti. Současně provádí stejnou funkci pro Městečko Trnávka . Výměra městských lesů České Třebové činí cca 240 ha, lesy nejsou v souvislém území . Naše lesy tedy nelze porovnat např. s  výměrou městských lesů Litomyšle, která činí na 2000 ha. Na této výměře zde pracují tři lesní hospodáři.  Funkce městského lesního hospodáře se Ing. Aleš Bis ujme od ledna 2022, první smlouva je uzavřena na tři roky.  Město Česká Třebová poskytne Ing. Aleši Bisovi nezbytné podklady a pomůcky pro výkon výše popsaných činností, zejména lesní hospodářský plán (dále jen LHP) včetně mapových podkladů a příslušných dat.

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 proběhlo československé finále dějepisné olympiády gymnázií, v němž se utkalo 75 gymnázií, jež do finále postoupila v květnovém krajském kole. Českotřebovské gymnázium reprezentovali Jakub Sýkora (8.A), Antonín Puš a David Švancara (4.C). Stejně jako krajské kolo i finále proběhlo online, zhoršující se pandemická situace bohužel nedovolila osobní účast v Chebu. Chlapci předvedli výborný výkon a obsadili celkové 25. místo. Děkuji za dosažení výborného výsledku a vzornou reprezentaci školy.   Mgr. Jan Wątroba

Taneční škola na další ligové soutěži.

V sobotu 27.11. se v rámci veletrhu Dance Life 2021, konalo druhé kolo ligové soutěže v Art kategorii. Do poslední chvíle byli všichni organizátoři i tanečníci v nejistotě, zda soutěž proběhne a za jakých hygienických podmínek. Organizace CDO měla nelehkou pozici při jednání s krajskou hygienickou stanicí. Avšak po domluvě byla soutěž povolena a mnoho tanečníků z celých Čech se vydalo na cestu do Brna. Taneční školu reprezentovalo 6 tanečnic ze skupiny Honeys. Ty samotné ještě před soutěží, čekal boj s PCR testy, kde čekací doby jsou dosti dlouhé a získat výsledek testu do páteční půlnoci je nelehký úkol. I přes tyto překážky se probojovali na medailové pozice, které vybojovali v nádherných prostorách pavilónu Rotundy Brněnského výstaviště.
Výsledky:
Hobby junioři malé skupiny:  2. místo - Vulnerable
Hobby dospělí sólo:  3. místo -Dostálová Karolína
Hobby junioři duo:  4. místo - Nagyová Rozárka + Šimčíková Tereza
Hobby sólo junioři:  20. místo - Nagyová Rozárka  28. místo - Krajová Eliška

Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování

Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na včerejší výzvu k naočkování jednoho milionu lidí posilující dávkou v průběhu jednoho týdne. Aktuální data ukazují, že stávající krajské očkovací kapacity jsou s ohledem na zájem o očkování dostačující.
„Na základě včerejší výzvy, ke které se připojili oba premiéři, jsme prověřovali naše aktuální očkovací kapacity v porovnání se zájmem, který v tuto chvíli o očkování evidujeme. Ten je v tuto chvíli takový, že ve stávajících kapacitách jsme schopni tyto zájemce naočkovat v relativně krátkém čase. Samozřejmě se snažíme dílčím způsobem kapacity navýšit, ale pokud otevřeme volné sloty, tak se nám zájemci nepřihlásí či přihlásí a na očkování nakonec nedorazí. To považujeme za mrhání lidskými zdroji, kterých máme málo a můžeme je využít například k péči o covidové pacienty,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ze stávajících statistik také plyne, že Pardubický kraj je za listopad po Praze a Královehradeckém kraji na třetím místě v poměru aplikovaných očkovacích dávek na 100 tisíc obyvatel, a to bez fakultní či vojenské nemocnice. „Pokud máme čekající zájemce o očkování takzvaně za závorou, tak je to způsobeno především zkrácením intervalu pro přeočkování z šesti na pět měsíců. Aktuální počty čekajících jsou však takové, že jsme schopni je vždy všechny během jednoho týdne proočkovat,“ doplnil hejtman.
K 29. listopadu mělo v kraji nárok na posilující očkovací dávku 115 tisíc lidí. Valná většina z nich se však do současnosti k očkování nezaregistrovala. „Ke konci listopadu jsme naočkovali přes 37 tisíc lidí, kteří projevili zájem o přeočkování z necelých 60 tisíc, kteří se registrovali či rezervovali přes centrální systém,“ uvedla náměstkyně Michaela Matoušková s tím, že v rámci uvolňování termínů očkování je stále přihlíženo k věku pacienta.
Pracovní skupina projednala také trasu očkovacího kamionu do konce roku 2021. „Očkovací kamion nám výrazně pomáhá ve velkých sídlech jako Pardubice, Svitavy, Chrudim, kde je zájem o očkování větší. Proto jsme do konce roku rozšířili trasu kamionu tak, že de facto každý den bude v regionu očkovat. Zároveň bude kamion jedinou možností pro očkování bez registrace, protože naše nemocnice již nejsou z kapacitních a prostorových důvodů tento způsob očkování nabízet. Každý, kdo se nechce registrovat k očkování, má tedy možnost využít služeb kamionu,“ řekla Matoušková s tím, že aktuální trasa kamionu je dostupná na webu Pardubického kraje.
Nabízíme úklidové služby pro domácnosti i firmy. Informace na tel.: 602 41 61 10

Jak čelit důsledkům extrémních výkyvů počasí?
Masarykův ústav zpracuje pro kraj plán

Jak čelit důsledkům výkyvů počasí, konkrétně sucha či nedostatku vody? Otázka, na kterou má odpovědět Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Každý kraj má povinnost takový dokument pro své území vypracovat. Radní Pardubického kraje již vybrali dodavatele, jenž plán vyhotoví, a tím je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Kraj zaplatí za tento strategický dokument, který má být hotový v průběhu příštího roku, 1,93 milionu korun.
„Stát z části přípravu dotuje. Podali jsme proto již žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí v hodnotě 650 tisíc korun, o stejnou částku pak budeme usilovat formou dotace i u  Ministerstva zemědělství. Celkem by nám tyto finanční prostředky mohly tedy pokrýt náklady ve výši 1,3 milionu korun, kraj by tak na plán ze svého rozpočtu vynaložil něco málo přes 600 tisíc korun,“ vysvětlil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
Pardubický kraj ovšem k celé této problematice začal přistupovat koncepčně již před časem. Je totiž zřizovatelem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA), který se systematicky zabývá hospodařením s vodou v krajině. „Máme zmapován náš region a vytipována první území v rámci kraje, která nejenom pomoc potřebují, ale také kde je vůle taková opatření provést. Naším primárním cílem je vypracovat pro tyto lokality komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, jak zlepšit hospodaření s vodou. A nejen to, cílem je pomáhat chystat konkrétní projektové dokumentace i samotné realizace projektů,“ poznamenal radní Krčil s tím, že v tomto směru je Pardubický kraj lídrem v rámci celé ČR.
 
Městské byty v Ústí nad Orlicí 

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem celkem 410 nájemních bytů. Tyto byty jsou podle svého charakteru rozděleny do skupin. Nakládání s těmito byty upravuje Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má Město Ústí nad Orlicí dispoziční právo. Podmínky pro přijetí žádosti o běžný byt jsou: minimálně roční trvalý pobyt žadatele ve Městě Ústí nad Orlicí a bezdlužnost žadatele i spolubydlících osob vůči Městu Ústí nad Orlicí, nebo jím zřízených či založených subjektů. Byty stabilizační jsou určeny pro zaměstnance specializovaných orgánů státní správy či územní veřejné správy apod. (viz Směrnice, čl. II, Skupina 4, odst. 1), které mají sídlo na území Města Ústí nad Orlicí. U bytů stabilizačních není nutný roční trvalý pobyt, ale rozhodující je, zda je žadatel zaměstnancem specializovaných orgánů státní správy či územní veřejné správy apod., které jsou vyjmenovány ve směrnici. Byty zvláštního určení v DPS jsou určeny osobám se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Výše nájmu v městských bytech se odvíjí od lokality, kde se byt nachází, kvality i typu bytu. O přijetí žádosti do evidence a přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje bytová komise Rady města Ústí nad Orlicí, která zasedá jedenkrát měsíčně.