Českotřebovský deník 339/2021 (3/12)
Nové video Českotřebovského deníku
60. Jabkancová pouť byla letos dvojnásobně jubilejní! 

Zatímco v reportážních šotech natočených  dostanete pár tak asi dvouminutové video s několika záběry včetně nepostradatelného rozhovoru, který třeba pro získání základního dojmu z události ani nepotřebujete přichází Českotřebovský deník již s druhým svědectvím o tom, jaká vlastně byla ta letošní 60. Jabkancová pouť. Nově zpracované video má širší záběr, zachycuje také atmosféru jabkancové tržnice, provede Vás celým "jabkancovým programem" a všímá si i  vědomostní soutěže, který připravila jako doprovodný program českotřebovská Řimskokatolická farnost pro děti v areálu rotundy sv. Kateřiny. Jediné co nemáme zachyceno, je  výroba jabkanců, neboť letošní covidová situace pořadatele hodně svazovala opravdu neumožňovala jakékoliv porušení hygienických předpisů.  Video ukazuje, že pořadatelé ani vystupující umělci opravdu nic neošidili a že přece jen nižší počet návštěvníků letošní pouti je způsoben zejména  tím, že řada pravidelných návštěvníků na pouť letos n díky covidu nevyrazila. 
Video ovšem připomíná i to, že letošní pouť byla vlastně dvakrát jubilejní, neboť mimo pouťové "šedesátky" slavila svoje životní jubileum  sama "paní Purkmistrová" (tedy Eva Motyčková) a s gratulací v závěru přispěchal sám policajt Franz (Tomáš Kodytek). K jubileu gratuluje také Českotřebovský deník! Mimo videozáběrů Libora Vašiny a Milana Mikoleckého  jsou ve videu použity také fotografie Martina Šebely.

Výtěžek benefičního koncertu pro Moravu

Vážený pane dirigente komorního orchestru Jaroslava Kociana, 
tímto Vám sdělujeme, že na benefičním koncertu pro Moravu, který se konal v pátek 26.11.2021 v České Třebové, se vybralo celkem 10 570 Kč. V příloze posílám dnešní zápis o provedeném otevření pokladničky  včetně výčetky.
Jménem Diecézní charity Brno Vám moc děkujeme za uspořádání pěkného benefičního koncertu.
Koncert se nám moc líbil a děkujeme, že jsme se ho mohly zúčastnit.
Bc. Katarína Durkáčová, vedoucí Oddělení kanceláře ředitele Diecézní charita Brno

Radní Josef Kozel:  Modulární přístavba  MŠ U koupaliště je kvalitní varianta

V úterý 30. listopadu do našeho města zavítal Josef Kozel, radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast školství. Svoji návštěvu zahájil na českotřebovské radnici, kde společně s paní starostkou debatovali o aktuální situaci ve vzdělávání nejenom v našem regionu.
ro oba přítomné byly společným tématem také další záležitosti spojené s místní samosprávou, jelikož pan radní je také starostou Heřmanova Městce. Z budovy městského úřadu se následně oba odebrali na prohlídku nově otevřené kontejnerové přístavby MŠ U Koupaliště, kterou je provedla paní ředitelka. Pan radní si tak se zájmem prohlédl řešení, které bylo pro snížení přetlaku na kapacity mateřských škol zvoleno v České Třebové. "Blahopřeji městu Česká Třebová k odvaze nebát se modulární výstavby. Znám již mnoho podobných projektů a to nejen ve školství a považuji to za velmi kvalitní a významnou variantu, jak rychle reagovat na chybějící infrastrukturu," řekl po prohlídce kontejnerové přístavby Josef Kozel. "Samotná mateřinka se mi moc líbila a bylo znát i na učitelkách a paní ředitelce, že se jim v novém prostředí pracuje moc dobře. A nepochybně se stejně tak cítí i děti. Rád budu tuto realizaci dávat za příklad i ostatním v Pardubickém kraji. Investice obcí a měst do školství veřejné finance zatěžuje a většinou se o nich na úrovni zastupitelstev i těžko rozhoduje a těžko se prosazují, ale jsou investicemi do budoucích generací. Tam bychom o prioritách měli mít opravdu jasno," dodává Josef Kozel.  

Technohrátky i Zdravohrátky opět stopnul covid.
Přesto se letošní ročník vydařil

Projekty Pardubického kraje, jejichž cílem je přivést žáky do nejen technických a zdravotnických oborů, sklízí každoročně úspěch. Minulý ročník ukončil brzy po startu covid, letos udeřil znovu, ale mnoho akcí se na podzim stihlo uskutečnit. Do Technohrátek se během dvou měsíců zapojilo 1 266 žáků z 59 základních škol.
„Covid nás opět dostihl, ale oproti minulému roku jsme měli štěstí, že se akcí na jednotlivých školách stihlo více. Horší to je se Zdravohrátkami – v Pardubickém kraji jsou celkem čtyři zdravotnické školy, ale stačily se zapojit jen dvě z nich. Nezbývá než doufat, že příští rok už účast vynechá právě covid,“ řekl radní pro oblast školství Josef Kozel. Ten nechyběl u většiny akcí, navštívili je také náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková nebo radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.
Přestože minulý rok zaznamenaly oba projekty delší odmlku (Zdravohrátky se neuskutečnily vůbec), letošní ročník to z hlediska zájmu negativně neovlivnilo. Čísla zúčastněných naznačují spíše opačný efekt, jak potvrdil manažer projektu Technohrátky Vladimír Zemánek: „Letos na podzim jsme zaznamenali opravdu rekordní zájem žáků základních škol o účast v projektu. U většiny akcí až dvojnásobně překračoval kapacitu stanovenou na 100 až 120 školáků. Ukázalo se, že i po téměř dvouleté covidové přestávce po něm vzrostla ve školách výrazně poptávka."
Technohrátky vznikly jako projekt Pardubického kraje v roce 2013, Zdravohrátky následovaly v roce 2017. Těch se letos zúčastnilo 138 žáků z 21 základních škol a hostily je zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí a Svitavách. „Také v případě Zdravohrátek byl zájem žáků vysoký, ale s postupujícím časem konání akcí účast komplikovala postupující pandemie koronaviru. Účastníci oceňují, že v průběhu akcí je čeká nejen návštěva učeben a laboratoří ve zdravotnických školách nebo atraktivní činnosti na jednotlivých stanovištích, ale část aktivit také v jednotlivých nemocnicích Pardubického kraje nebo v areálu zdravotnické záchranné služby. Poskytuje jim to dokonalý obrázek o studiu i budoucím povolání," uvedla manažerka projektu Zdravohrátky Helena Bártlová.
Projekt Technohrátky byl v roce 2017 označen Ministerstvem školství jako celostátní inspirativní příklad dobré praxe z Pardubického kraje na podporu odborného vzdělávání (společně s projekty Mladý chemik a Amavet). Že se jedná o projekt, se kterým se může Pardubický kraj chlubit, si myslí i radní Josef Kozel: „Přesně tyto projekty dávají smysl a já jsem jen rád, že u nich můžu být a osobně je podpořit,“ dodal na závěr.


Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 3 volné byty na Semanínské ulici v České Třebové: - byt č.19 o velikosti 1+1 v čp. 2084 - byt č. 9 o velikosti 1+2 v čp. 2085 - byt č.16 o velikosti 1+1v čp. 2086 Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pondělí 10.01.2022. V České Třebové dne 3. prosince 2021 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města


Betlémy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O. 

Také o letošních Vánocích bude možno v kos[1]tele Nanebevzetí Panny Marie zhlédnout vzácné betlémy. Díky neúnavné a trpělivé práci ústec[1]kých betlémářů a dalších dobrovolníků budou umístěny v lodi kostela a v určených hodinách zpřístupněny. Přes uzavřenou mříž je možné betlémy zdálky zhlédnout i v průběhu celého dne. V parku u kostela budete opět moci vidět betlém v životní velikosti. Jedná se o zvětšené figury kostelního papírového betléma vytištěné na plastové desky s dřevěnou stájí. Vzhled betlémů se v průběhu Vánoc mění: před Vánocemi nebude ještě Jezulátko v  jesličkách, okolo svátku Tří Králů se betlémy změní na tříkrálové. Kostelní betlémy zblízka bude možno zhlédnout poprvé v neděli 19. 12. od 16.30 do 18 hodin a dále pak dle zvláštního rozpisu zveřejněného na stránkách farnosti: farnostuo.cz


Regionální organizace ROSKA Ústí n.O. 

Období covidu značně utlumilo naši aktivní činnost, která spočívá především v organizování rekondičních pobytů, každotýdenního cvičení a jednodenních setkání s neurologem, kterým je Doc. MUDr. D. Horáková z pražského stře[1]diska RS a zároveň je odborným garantem celé naší organizace
Na jaře letošního roku se uskutečnila rekondice v termínu 16.–22. 6. , a cvičení se konalo vždy, když došlo k rozvolnění opatření v důsledku covidu. V říjnu se nám podařila zorganizovat od 17. do 22. i podzimní rekondice a cvičení začalo již v září. Rekondiční pobyty mají pro nás nezanedbatelný význam pro svůj obsah. Tím je intenzivní cvičení, odborné přednášky, předávání nových postupů v léčbě jako takové a nesmírně důležitý je i sociální kontakt a letitá přátelství. S politováním musím ale konstatovat, že na obě letošní rekondice jsme nedostali státní dotaci a museli jsme vyjít s penězi z účastnického poplatku a grantů, které nám zaslala města. Z tohoto důvodu je pro příští léta naše činnost ohrožena a diagnózy RS stále přibývá. Na druhou stranu bychom chtěli poděkovat městu Ústí nad Orlicí, které nám na naši činnost zasílá již několik dlouhých let největší příspěvek. Do budoucna věříme, že snad bude situace pří[1]znivější a vše dobře dopadne. A.Svobová