Českotřebovský deník 10/2021 (10/1)  
TEZA  modernizuje kotelny, využívá kogenerační jednotky

Takovým případem je budování nové kogenerační jednotky na kotelně "Semanín", jejímž investorem je společnost ČEZ Energo. s.r.o. Po uvedení do provozu v letošním roce bude dodávat výhodné odpadní teplo . Tímto způsobem již byly realizovány tři další  kogenerační jednotky na jiných kotelnách. Výrobu tepla zajišťuje TEZA na 10 blokových kotelnách (na základě licence) a11 domovních kotelnách s instalovaným výkonem nad 50 kW.  Navíc zajišťuje dodavatelský servis celkem na 46 tepelných zdrojích.V posledním čtvrtletí loňského roku byla dokončena modernizace kotelny Moravská B, kde byly instalovány kondenzační kotle.
 
Česká Třebová má  457 městských bytů 

Tyto byty spravuje pro město obchodní společnost TEZA, která se ovšem stará o správu dalších objektů. Pro 34 bytových družstev s 831 byty, 26 společenství vlastníků se 414 bytovými jednotkami a dalších 100 bytů, spravovaných Tezou má jiné  vlastníky.
 
Problém parčík v Bezděkově 

V době předvánoční jsem dostal v poště fotografie a s nimi spojené dotazy, co že se děje v parčíku v Bezděkově, neboť bez jakéhokoliv vysvětlení zde řádila  pila a dostal jsem snímky jak to tam vypadá.  Na prvním snímku je současný stav a vedle fotografie ze streetview datovaná rokem 2017. Nechtěl jsem  nic zveřejňovat bez řádného zjištění situace, tak jsem učinil dotaz u odpovědných funkcionářů MěÚ. Odpověď jsem získal těsně po Novém roce, je příslibem následujících změn k lepšímu, ale i tak mne příliš neuspokojila.
Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ  v odpovědi uvádí k lokalitě parčíku Bezděkov, "že na základě objednávky č. 45/2020 byly zadány práce týkající se kácení a ošetření dřevin v lokalitě Bezděkov v České Třebové – na městské ploše, sloužící jako vycházková trasa podél řeky, která je parkově upravená a jejíž revitalizace se připravuje v následujících letech." Opravdu jsem na konkrétní dotaz čekal více informací. A tak mě nezbylo než na internetu otevřít registr uzavřených smluv  a mezi desítkami jiných smluv vyhledat to, co se týká zmíněné lokality Bezděkov. Našel jsem celkem dvě uzavřené smlouvy (objednávky):
1) objednávka 45/2020  z 26. 10 2020  se zhotovitelem Pavlem Hauptem DiS, z Letohradu na kácení a ošetření dřevin na městské ploše v lokalitě Bezděkov, sloužící jako vycházková trasa podél řeky a to za 67 817 Kč včetně DPH. Příloha k objednávce, kde je vše dopodrobna uvedeno, již zveřejněna není, ale dle textu objednávky je patrné, že 9 stromů a  dvě "porostní skupiny" SS3 a SK1  je třeba vykácet a zbývajících 17 stromů ošetřit. Těžko říci, zda v tom je obsaženo zlikvidování volně rostoucího živého plotu oddělujícího parčík od komunikace. Úklid nakonec měla dodělat společnost Eko Bi, jisté je jen to, že kvalita provedení "úklidu"  se sousedům moc nezamlouvá. Když už úklid tak pořádně. Na jaře to už nikdo uklízet znovu nebude.
2) objednávka 31/2020  z 30.7. 2020 uzavřená s Projekční kanceláří Žižkov Ústí nad Orlicí na pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení parku Bezděkov podle studie úpravy parků nábřeží Třebovky - sadové úpravy Ing. A. Rabasové, září 2019 (lokalita Bezděkov) a geodetického zaměření dle objednávky 13/2020   provedeného Ing. Petrem Očenášem. V rámci této projektové dokumentace dokončené v listopadu 2020 je tedy celá dispozice parku Bezděkov včetně komunikace a staveb, sadové úpravy, osazovací plán a ve spolupráci s Ing. L. Kubínkovou stavby navržených altánů. Cena této druhé objednávky je stanovena celkovou částkou  114 345 Kč včetně DPH.
Z toho vyplývá, že je v současné době již všechno připraveno k tomu, aby byla zahájena vlastní realizace úprav, nic tomu nebrání. Je jen třeba na to najít v rozpočtu peníze.  Sám se velmi přimlouvám, aby se projekt nenechal čekat, aby byl zařazen do realizace ještě v letošním roce 2021 už proto, že to tam tak, jak to je teď, nemůže zůstat. Prostě jsme už začali, tak musíme dílo dokončit. Samotné plány v šuplíku jsou nám přece na nic. Pevně věřím, že bude vyřešeno také umístění kontejnerů na tříděný odpad, protože dáme - li statisíce do projektů a úprav cest, výsadby zeleně a nových altánů, nemohou tak ty kontejnery zůstat tam kde jsou a tak jak jsou. Shodou okolností to také patří do gesce stejného odboru životního prostředí a tak si myslím, že se to vyřešit podaří.
Ještě to není všechno: "vycházková trasa" v lokalitě Bezděkov  nekončí za parčíkem, ale pokračuje dál k Rambouskovu mostu a Domovu pro seniory. A právě zde se na stráni nad cestou a Třebovkou  nachází  malý úsek (břeh) určený jako lesní pozemek a obsahuje před 12 lety vykácený bukový porost (tehdy za velké kritiky veřejnosti), který byl od té doby "nějak" osázen, ale dále zcela neudržován. Vyžaduje nutně ošetření a úpravu. Základní podmínkou je změna klasifikace pozemku z lesní kultury a převedení na veřejnou městskou zeleň. O tom se už ale psalo  při zmíněném kácení v roce 2008. Od této doby se v tom nijak nepokročilo, nikoho to nepálí. Škoda. Opět se jedná o pravomoc odboru životního prostředí, které na jedné straně věnuje patřičnou pozornost parkům, ale tento pozemek zůstává stále stranou. Na tomto pozemku se u křižovatky u Rambouskova mostu nachází také nedávno - v roce 2019 - opravený kříž (s dotací od Pardubického kraje), který se opět ztrácí  v náletové zeleni. Dokresluje zmíněnou vycházkovou trasu a stojí za to ji prodloužit a upravit i zde. 
Jde tedy o změnu charakteru  relativně malého pozemku. Sám za sebe slibuji, že se budu velmi snažit, aby se to zde změnilo. Změnu bude třeba ošetřit zejména v územním plánu města. Je s podivem, že  žádný podnět k tomu, aby se tak stalo, nebyl od kácení v r. 2008 v posledních 12 letech dán. Vždyť tato změna umožní  lépe naplnit kompetenci odboru ŽP v péči o zeleň ve městě v nejširším slova smyslu  a tedy formulaci toho, jaké porosty mají tvořit „systém zeleně města“,  a vytvořit co nejvíce  ideální stav proto, aby vyhovoval možnostem změn životního prostředí v této "vycházkové lokalitě".  (mm)

NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ VZNIKNE OČKOVACÍ CENTRUM.
JAK BUDE VYPADAT? 

Kraje začaly připravovat vlastní strategie pro očkování proti Covid 19,  aby až budou vakcinační látky k dispozici a nebudou jich jen tisícovky, nedošlo nikterak ke zdržení a pokud možno co nejdříve bylo očkování vždy provedeno. Postupně budeme zveřejňovat průběh připrav vakcinace a její organizaci. Prvním, kde vznikne vzorové krajské velkokapacitní očkovací centrum, bude krajský úřad
pro Pardubický kraj.
Jeho poloha je ideální i vzhledem k poloze přímo v centru centru Pardubic.
Bude využito přízemí jednoho křídla budovy na Komenského náměstí, a to konkrétně Sál Jana Kašpara a přilehlé prostory. Umístěny zde budou 3 vakcinační jednotky (každá z nich zahrnuje 3 administrativní pracovníky pro práci se zdravotnickými systémy a vkládání dat, 2 zdravotní sestry pro aplikaci očkovací dávky a vždy 1 lékař pro kontrolu pacientů). A proč na krajském úřadě? Logických odpovědi je hned několik.
1.) Dobrá dopravní dostupnost MHD
2.) Po dohodě s městem a městskou policií budou v docházkové vzdálenosti vyčleněná parkovací místa
3.) Krajský úřad disponuje kvalifikovaným úřednickým aparátem, který může přímo v místě výkonu práce podle již uzavřených pracovních smluv pomoci s administrativní částí hromadného očkování
4.) Chceme jít příkladem a pomoci skutečně jak to jen jde. I já si vezmu službu, abych ukázal, že dokážeme nejen řídit celý proces, ale že se také aktivně zapojíme jako krajská samospráva. Je to také snaha ukázat, že se může zapojit skutečně každý.
5.) Prostory Sálu Jana Kašpara s příslušenstvím a zázemím jsou pro sledovaný účel stavebně ideální
 
A kdy vše rozjdeme?
Zkušební provoz tohoto očkovacího centra začne 18.1., ostrý provoz potom pravděpodobně 25.1. Příští týden bude probíhat očkování ještě v Pardubické krajské nemocnici. Kapacita se bude dosahovat až 500 očkovaných za 1 den.
 
POZOR!!!
První budou očkovány pouze prioritní skupiny obyvatel, které jenom v našem kraji čítají na180 tisíc osob.
Vzhledem k tomu, že jsme za dva týdny prozatím obdrželi POUZE cca 2000 dávek vakcíny od společnosti Pfizer, pak prosím hlavně o trpělivost. Očekávání, která vyvolali někteří představitelé státu ve svých novoročních proslovech (všichni víme, o kom mluvím), jsou v tuto chvíli přílišná. Je třeba se nyní opravdu zaměřit hlavně na zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky kritické infrastruktury státu,...
Opět kraje a obce ukážou, že dokážou zorganizovat mimořádně náročnou operaci, kterou nikdy neměly mít na starost. Žádného úkolu se nikdo z nás nezříká.    FB Martin Netolický