Českotřebovský deník 14/2020 (14/1) 
Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Ladislavovi Kučerovi a Komunitnímu centru Petrklíč za lidský přístup a profesionální pomoc v péči o našeho tatínka Josefa Kubrta. Děti s rodinami
 
ČESKÁ TŘEBOVÁ SE PŘIPRAVUJE NA PROVOZ OČKOVACÍHO MÍSTA

Dnešního dne proběhlo další jednání zástupců Pardubického kraje a starostů obcí s rozšířenou působností ve věci realizace očkování proti nemoci COVID-19 v Pardubickém kraji.
Po prvním očkovacím místu, které bude otevřeno příští týden v Pardubicích, budou začátkem února spuštěna očkovací místa v okresních městech Pardubického kraje a v případě dostupnosti dostatečného počtu vakcín a nutnosti dalšího navýšení očkovacích kapacit jsou připravována ke zprovoznění očkovací místa také v dalších obcích s rozšířenou působnosti v Pardubickém kraji, tedy rovněž v České Třebové. O případném otevření tohoto místa budeme občany informovat. 
Očkování v očkovacích místech bude realizováno v souladu se stanovenou prioritizací, tzn. začne se fází IA (očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva), poté bude následovat fáze IB (očkování prioritních skupin obyvatelstva) a fáze II (očkování dalších skupin obyvatelstva). Celorepublikové informace k očkování (např. Strategie očkování, registrace a rezervace termínů, bezplatná info linka, ...) jsou dostupné na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
 
Něco z Prahy: OTEVÍRÁME NÁBYTKOVOU BANKU

Na tohle jsme se hodně těšili. Dneska otevíráme nábytkovou banku – projekt, který Praze dlouho chyběl a o nějž naše Milena Johnová několik měsíců usilovala. Chceme jako město nabídnout pomoc těm, kteří se doteď museli rozhodovat, jestli za pár stovek zbývajících na živobytí pořídí dítěti postel, nebo školní obědy. A zároveň zachránit věci, které by skončily ve sklepě nebo na smetišti. Pokud vyřazujete stále funkční nábytek, elektrospotřebiče nebo další vybavení domácnosti, prostřednictvím nábytkové banky můžou přinést dál velký užitek. Rodičům samoživitelům, seniorům, rodinám s dětmi nebo lidem se zdravotním znevýhodněním.
Jak na to?
1/ Věci nafoťte a pošlete vedoucímu nábytkové banky Tomáši Valentovi. Společně se domluvíte, zda se pro ně najde využití.
2/ Věci pak odvezete přímo do nábytkové banky v Libuši nebo si pro ně přijede vůz nábytkové banky.
Součástí nábytkové banky je také malá dílna. Drobné opravy darovaných věcí tam budou provádět lidé s postižením nebo ti, kteří jsou na běžném trhu práce obtížně zaměstnatelní. Všechny darované věci pak poputují prostřednictvím sociálních pracovníků přímo těm, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují. Moc děkujeme vedoucímu nábytkové banky Tomáši Valentovi a řediteli Centrum sociálních služeb Praha
Martinu Šimáčkovi - dělají skvělou práci. A díky také vám všem, kdo místo smetiště darujete věcem nový život!
Více info na https://www.csspraha.cz/nabytkova-banka-praha Tomáš Valenta, tomas.valenta@csspraha.cz, 704 610 086
 
Ceny vody v České Třebové  jsou proti Ústí nižší

Pro rok 2021 byla stanovena takto: Cena platná od 1. 1. 2021: Cena bez DPH Cena s DPH 10 %
Voda pitná (vodné) 28,90 Kč/m3 31,79 Kč/m3 Voda odpadní (stočné) 45,40 Kč/m3 49,94 Kč/m3
Celkem 74,30 Kč/m3 81,73 Kč/m3
V České Třebové zaplatíme méně:   Vodné 34,90 - s daní 38,39 Kč stočné 32.10  s daní 35,31 Kč.
Celkem 67 Kč s daní 73,70 Kč, tedy cca o 8 Kč méně.  Vodné máme dražší, stočné podstatně lacinější.

Zdravotnická škola otevírá od února akreditovaný kurz sanitář

Pro velký zájem otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ i v jarním termínu. Kvalifikační kurz SANITÁŘ bude zahájen 1.2. 2021 ve 12.40 hod. v budově VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí. Podrobné informace a přihlášku naleznete na webových stránkách školy. Přihlášeným, kteří potvrdí účast v kurzu, budou zaslány informace elektronicky. Více info na wwwszsuo.cz
 
Vysoké Mýto pokračuje v investicích

I přes koronavirovou krizi v loňském roce ve Vysokém Mýtě realizovali investice a opravy za 60,6 milionů korun. Dalších téměř 21 milionů korun do oprav a investic vložily technické služby. Příprava projektů město stála dalších 5,5 milionů korun. V letošním roce 2021 naváže řadou dalších akcí. Největší městskou stavební investicí bude první etapa revitalizace území bývalých kasáren.
 
Investice v České Třebové dosáhly loni výše přes 80 milionů korun 

Projdeme-li jednotlivé jmenované akce, tak dojdeme k úctyhodné hodnotě přes 80 mil. Kč. A to započítáváme jen velké akce.  Jde např. o tyto investice: zateplení a rekonstrukce Habrmanova, Investice do staré budovy na Parníku, vybudování chodníků a VO v Podbranské a Lidické ulici, chodníky v Riegrově a Moravské ulici podél trasy I/14, rekonstrukci Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově, rekonstrukci bytů v domě čp. 205 na Parníku, nové dětské hřiště s parkem na sídlišti Trávník, rekonstrukce ulice Smetanova, dokončení investice do Bikerezortu Peklák a nástupního místa, investice do projektů v oblasti odpadového hospodářství, investice do nového veřejného osvětlení v ulicích, kde ČEZ realizovaly snášení vrchního vedení nízkého napětí.... Koncem roku byla zahájena nová investice do vybudování cyklostezky přes Podhorku do Rybníka....  Výše nových investic v letošním roce se bude odvozovat od nového rozpočtu města, který se nyní připravuje. (mm)

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Detašované pracoviště Ústí n.O. nabízí:

Sociální rehabilitace Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně komunikace, ovládání základních kancelářských programů. Dále služba zahrnuje nácvik různých činností a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a další. Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
 
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti Dětem se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky: Chodítko polstrované, Chodítko barevné, Chodítko s podpůrnou hrazdou, Mechanický dětský vozík, Dětská mobilní sedačka, Autosedačka, Silniční kolo atd…
 
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro dospělé Osobám se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky:
Mechanický vozík 400Kč Chodítko polstrované 70Kč Chodítko čtyřkolové 150Kč Sedačka na vanu s madlem 50Kč Sedačka do vany 50Kč Nástavec na WC 50Kč Pláštěnka na vozík 30Kč Servírovací stolek 100Kč Toaletní křeslo 150Kč. Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůjčení.
Obrátit se na nás můžete: Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
 
Stomatologická pohotovost v lednu 

16.- 17.1. – MUDr. Pavel Lohrer, Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
23.-24.1. – MUDr. Blanka Martinková, Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
30.-31.1. – MUDr. Sylva Moučková, Dolní 253, Choceň, tel.: 720 699 489
 
Filmová klapka odstartovala klientům Domova na hradě Rychmburk novou životní etapu

Vánoce trávili ještě na hradě, ale teď už mají sbalené věci ke stěhování do nových domácností v domcích jen kousek od bývalého šlechtického sídla, v historické části Předhradí. Dvanáct klientů bylo posledními stálými obyvateli hradu Rychmburk. Domov už v minulém roce změnil název, nyní se jmenuje Domov Na cestě, což symbolizuje právě cestu lidí se závažným duševním onemocněním k osobnímu zotavení. Všichni nyní bydlí v menších domácnostech v běžné komunitě a dostávají individuální míru podpory.
„Je to pro nás velice symbolická chvíle, Domov na hradě Rychmburk sloužil řadu desetiletí jako pobytový sociální ústav. Stát chtěl po válce využít hrady a zámky zabavené šlechtickým rodům a nastěhoval do nich lidi, které potřeboval někam uklidit. Nebylo to nejšťastnější řešení a naštěstí máme nyní možnosti s tímto dědictvím 50. let skončit,“ uvedl hejtmana Martin Netolický.
Domov Na cestě (dříve Domov na hradě Rychmburk) poskytuje pobytové sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním. Právě dostavěné domky jsou uzpůsobeny péči o klienty, jejichž možnosti se kvůli věku a přidruženým zdravotním obtížím zmenšily natolik, že potřebují víc zdravotní péče. „Pardubický kraj za stavbu a vybavení zaplatil celkem 34 milionů korun s tím, že stavba je z 85 procent spolufinancována z evropských fondů,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.
Domov dokončil celkovou transformaci
Otevřením domků byla završena transformace celého domova. „O změně poskytovaných služeb pro klienty hradu jsme začali přemýšlet už v roce 2013,“ zavzpomínal radní kraje pro sociální péči Pavel Šotola a pokračoval: „Ačkoliv se může zdát, že život na hradě může nabízet romantické bydlení, pro potřeby poskytování moderních pobytových sociálních služeb je takové prostředí zcela nevyhovující. Vedení domova s podporou dalších odborníků sestavilo v letech 2013 až 2015 transformační plán, který dnešním dnem v té stavební a stěhovací fázi završujeme.“
 Stěhování klientů do bytů a komunitních domácností s různou mírou podpory není ale jediným cílem transformace. Vedení organizace Domov Na cestě čerpá prostředky také ze tří projektů Evropského sociální fondu, díky kterým se mění způsob poskytování služeb lidem s chronickým duševním onemocněním. „Pracovníci Domova prošli řadou školení a workshopů, včetně mezinárodních. Stali se klientům partnery, podporují je v samostatnosti při zajištění běžných osobních záležitostí jako je péče o domácnost, nákupy, vaření, práce a užívání volného času. Klienti se učí pracovat se svou nemocí, přebírají odpovědnost a společně s pracovníky plní svoje přání plnohodnotného života, a to je podstatný rozdíl proti situaci na hradě,“ konstatoval Pavel Šotola.
 Pracovníci Domova se nyní nově zaměřují také na práci s blízkými a rodinami lidí s duševním onemocněním podle nizozemské metodiky ART (Aktivní triáda zotavení) a proškolení v ní nabízejí i dalším kolegům v sociálně zdravotních službách.  „To, co se nám podařilo, považuji za malý zázrak“, říká Jakub Vávra, ředitel Domova Na cestě „Byli to hlavně naši klienti, kteří nám dodali sílu ke změně. Najednou jsme viděli, jak se v novém prostředí rozžívají, přestali být jen nemocnými a stávali se lidmi, kteří mají své sny a přání. Děkuji i svým kolegům, to, jak se dokázali posunout ve způsobu práce je neuvěřitelné. Vím, že to nebylo jednoduché a ještě spousta toho je před námi, ale nyní už vím, že jsme tým, který to zvládne.“  
Rychmburk turistický se představí na jaře
Hrad Rychmburk je nově v péči Regionálního muzea Chrudim chystá na svou první turistickou sezónu. „O dalších plánech na Rychmburku budeme veřejnost aktuálně informovat v jarních měsících,“ dodal Roman Línek.
 
Transformace Domova Na cestě letem světem 

·         Od roku 2015 se postupně 7 klientů přestěhovalo do bytů v běžné zástavbě ve Skutči.
·         Na podzim roku 2018 se 10 klientů služby Domov se zvláštním režimem přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor bývalého zařízení firmy Grano ve Skutči.
·         V roce 2019 se dalších 6 klientů přestěhovalo do rodinného domu ve Skutči, kde je poskytována služba Chráněné bydlení.
·         V roce 2020 vznikly ve Skutči nové prostory pro sídlo vedení organizace a komunitní centrum pro setkávání Taksis…
·         14. 1. 2021 se otevřely dva domky na Předhradí pro klienty s nejvyšší mírou podpory.
Domov Na cestě – příspěvková organizace Pardubického kraje
Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Klientům nabízí sociální pobytové služby chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem. Ve Skutči provozuje komunitní centrum Taksis…