Českotřebovský deník 16/2021 (16/1)  
Zima v MŠ U Koupaliště

První vločka,
druhá , třetí,
jak vypadá zima děti? 
Konečně nám napadl dlouho očekávaný sníh a paní Zima se ujala svojí vlády. Naše školní zahrada dostala velkou bílou peřinu, ze které se děti radují. Každý den přibudou noví sněhuláci všech výškových kategorií, děti staví se sněžnými lopatami bunkry a iglú, na zahradě sáňkujeme, pekáčujeme a užíváme si všech zimních radovánek. Nezapomínáme ani na zvířátka. S dětmi do lesa vozíme kaštany, jablíčka a tvrdé pečivo.  Děti pozorují stopy zvířátek a zážitek pro ně byl i setkání s panem hajným. Do krmítek za okna  sypou slunečnicová semínka, oříšky a potom sledují, jak se ptáčci o ně perou. Semena oříšků přilákaly i veverku, která s námi celoročně „bydlí“ na školní zahradě. K dalším zimním akcím, které mají děti rády, patří malování na sníh a led. To se ta bílá sněhová peřina promění v peřinu nádherně barevnou. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Vakcinace v našem Pardubickém kraji

PŘIDĚLENÉ VAKCÍNY PRO NÁŠ KRAJ DOCHÁZÍ - ŽÁDÁME STÁT O DALŠÍ.
Aktuálně se nám podařilo plně očkovat první dávkou záchranáře a lékaře Zdravotnické záchranné služby, dále lékaře, sestry, sanitáře ze všech nemocnicích akutní péče 5 nemocnic Pardubického kraje má  celkem cca 4500 zaměstnanců. Ne každý ovšem chtěl být očkován a všichni trak nejsou v prioritní skupině). Nyní probíhá vakcinace ambulantních lékařů a sester. Jedná se o praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a zubaře. 
Kreaj prozatím za tři týdny obdržel od státu příděl tří plat vakcín (každý týden jedno), která obsahovala celkem přibližně 3000 dávek. Pokud nepřijde další příděl, nemáme od úterý 19.1. čím očkovat, a to jsme mobilizovali všechny síly, abychom ustavili ve všech nemocnicích akutní péče a následně mimo nemocnice očkovací týmy. Proto jsme včera prostřednictvím koordinátora pro očkování požádali o další plato vakcín mimo plánovaný příděl, aby nedošlo k přerušení očkování. Po všech peripetiích s organizací vakcinačních center by to byla škoda. Vše jsme rozjeli, a to i za situace, kdy nemáme v kraji státní fakultní nemocnici, která vakcinační centrum organizuje z rozhodnutí státu, nikoliv kraje.
Ono není problém říci do médií termíny a počty, jak učinil Babiš. Ale někdo to musí zorganizovat. Možná by to chtělo méně velkohubých prohlášení a naopak více komunikovat s těmi, po kterých se pak něco chce. Je to další smutný příběh přístupu chaotika, který má tu smůlu, že se stal premiérem a vede stát v době, kdy se všechny schopnosti projevují navenek. Jinak by to marketingoví poradci patrně dokázali umně skrýt. FB Martin Netolický
 
Za odpad zaplatíme každý rok více

Jde o poplatky odváděné městem státu za umístění odpadu na Skládce. Město má povinnost likvidovat komunální odpad,. nyní vše reguluje nový zákon o odpadech. Zavádí vyšší poplatky za skládkování. Cena za tunu uloženého odpadu letos stoupne z 500 na 800 korun,. tedy o 60%! . Do roku 2030 se však částka vyšplhá postupně na 1850 korun za tunu. Přesto zatím pro občany poplatek nezvedáme. Abychom platili státu co nejméně, musíme třídit, třídit a třídit. Stát na to pamatuje a zavádí bonusy.
Jde o tzv. "třídicí slevu", která je nastavená tak, aby se města více zaměřila na třídění. „Do určitého množství komunálního odpadu mohou obce ukládat tyto odpady za sníženou cenu 500 korun za tunu. Limit pro uplatnění slevy je však přísný, jde o hodnotu 200 kg ukládaných odpadů na 1 obyvatele města.  Při 15500  obyvatelích města jde tedy o potřebu dostat se pod 3 100 000 kg, tedy 3100 tun ročně. Podle ukazatelů společnosti Ekobi je ale množství odpadu z České Třebové ukládané na skládku bohužel mnohem vyšší 3464 tun odpadu a jenom se závistivě  díváme na město Vysoké Mýto, kde se daří dosáhnout hodnota 150 kg/ obyvatele.
V oblasti třídění odpadu máme tedy ještě hodně co dohánět a máme i důvod proč to udělat. Budeme-li třídit, ušetříme. (mm)

Akce DDM Kamarád v únoru

Filmový festival
Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci s Kulturním centrem v České Třebové připravuje pro děti a rodiče Filmový festival. Konat se bude v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021.
V případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena.
 
Připravujeme:
17. – 19. 3. 2021 Bazar dětského oblečení
16. – 17. 4. 2021 Cykloburza
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energií podnikatelského sektoru …

Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. To je cílem programu a výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Metoda EPC spočívá v návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance Contracting).
V rámci projektu bude muset být uzavřená (podepsaná) smlouva o poskytování energetických služeb (SES) na projekt EPC, jejíž součástí je realizace doporučených úsporných opatření, garance úspory a poskytování služby energetického managementu po dobu garančního období, které nesmí být kratší, než doba udržitelnosti projektu 5 let.
Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.
Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu dvoukolovou , kde příjem předběžných žádostí o podporu bude probíhat od 8. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1.4.2021 do 30.9.2021.
Podpora je poskytována v souladu s článkem 38, 40, 41 a 49 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
MPO věří, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie s EPC a napomohou k využití této metody v podnikatelském sektoru a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a k efektivnějšímu nakládání s energiemi.