Českotřebovský deník 16/2021 (16/1)  
Odpady, poplatky, třídění, kompostéry

Téma, které nabývá na významu zejména nyní po té, kdy vchází do praxe nový zákon o odpadech.  Ten ukazuje, že města a obce, které budou dobře třídit, zaplatí na poplatcích státu méně. Město k tomu ovšem musí vytvořit podmínky a ty opravdu zatím v České Třebové nemáme. Všechno dosud směřovalo v posledních cca 20 letech  k tomu, aby "naše" skládka v Třebovici byla co nejlépe využita, aby se zde ukládalo co nejvíce odpadu, neboť díky tomu byl dostatečný zisk  městské společnosti Eko Bi, která z něho mohla financovat ztrátu městských sportovišť. Problematika třídění odpadu se sice řešila, např.  investicí do nového sběrného dvora (otevřen v prosinci 2012) a pomocí kontejnerových hnízd rozesetých po celém městě. Bioodpad se dle pokynů měl odvážet z chatových osad, ale v zelených kontejnerech na bioodpad byly třeba i televizory... Nyní nás nový odpadový zákon nutí k akci skutečně zintenzivnit třídění odpadu.  Dostal jsem na toto téma dopis P. Lánové, za který velmi děkuji, podívejme se proto na problém, který zde uvádí:
"Reaguji na výše uvedený článek od vás, kde uvádíte, že můžeme závidět občanům Vysokého Mýta, poněvadž umí třídit odpad.  Ano to je pravda závidíme, ale je také třeba poznamenat, že je zde zásadní rozdíl mezi Českou Třebovou a Vysokým Mýtem a to, že město rozdalo lidem, kteří bydlí v rodinných domech a mají trvalé bydliště v Mýtě zdarma kompostéry. A nejen kompostéry, ale i zapůjčují zdarma modré a žluté popelnice.To bude asi zásadní rozdíl. Kompostéry mimochodem rozdávalo i město Lanškroun, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí,.... Nevím, že by Česká Třebová toto svým občanům umožnila. To jen pro upřesnění. Nebo se mýlím? "
Skutečně v řadě měst kolem nás vytvořili pro občany různý "pobídkový systém", jehož důsledkem byla intenzifikace třídění odpadu. Prostě proto, že se to městu, ale i jeho občanům vyplatilo.  Naše filosofie vlastní skládky byla bohužel jiná. U nás se toto neřešilo, i když jsme s návrhy přicházeli opakovaně, předkládali vzory z okolí, ale bylo bylo hodnoceno vždy jako drahé nebo složité. Nyní tu však již ke změnám dochází a dokonce už došlo. Město Česká Třebová získalo dotaci na zakoupení nádob na tříděný odpad a kompostérů, které dostanou občané města zdarma v hodnotě 7 mil. korun. Tato částka se již dva roky objevuje v rozpočtu města , ale nebyla dosud využita. Osobně pro to vidím dva důvody:  Tím prvním byly dosavadní "přijatelné" poplatky za ukládání odpadu na skládku TKO a druhým pak to, že nebylo vytříděný odpad kam vozit, nebyla kompostárna. Pro její budování nebyly vypisovány dotační tituly. Loni, tedy v roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace a letos přichází fáze realizace, již bez ohledu na to, že není dotace. Nový odpadový zákon tomu pomohl. Kompostárnu bude třeba postavit třeba i ze schváleného úvěrového rámce města. A současně s tím získají občané města potřebné nádoby, systém by měl tedy začít fungovat.
Kompostárna je ovšem jen první krok, je třeba ještě vyřešit, vybudovat třídící linku na komunální odpad tak, aby skutečně na skládku přišlo jen to opravdu už nevyužitelné. To je  další problém. Řeší se také, ale první  na řadě je kompostárna.... (mm)
 

Ve dnech 19.1. a 20.1.2021 bude probíhat modernizace odbavovacího systému v podzemním parkovišti na náměstí Jana Pernera. Po oba dny bude odbavovací systém mimo provoz a parkoviště bude přístupné bez možnosti provedení platby za parkování. Nebude možno použít Městskou a Parkovací kartuVe dnech 19.1. a 20.1.2021 bude probíhat modernizace odbavovacího systému v podzemním parkovišti na náměstí Jana Pernera. Po oba dny bude odbavovací systém mimo provoz a parkoviště bude přístupné bez možnosti provedení platby za parkování.
Nebude možno použít Městskou a Parkovací kartu

Ve Vlčkově budou v březnu nové komunální volby  

Vlčkov má 101 obyvatel a zůstal samostatnou obcí, i když jde to odtud pár kroků např. do Pudilky, součásti Němčic nebo i Sloupnice. Vlčkov patřil do okresu Ústí nad Orlicí, ale spolu s Němčicemi, Zhoří, Pudilkou a Sloupnicí  "přestoupil" do okresu Litomyšlského. Sami musí vědět, že asi udělali blbost, protože se jim tím pádel úřady spíše vzdálily.   Ukázkou, že obec se 101 obyvateli asi nemá být samostatná je i současná potřeba zvolit nové zastupitelstvo obce.  Zatímco jinde volí tak akorát např. osadní výbor, tak zde bude třeba zajistit i práci aparátu samostatné obce.  Volby se mají uskutečnit 20. března. Zajímavé jsou i počty podpisů na kandidátkách. Pro samostatného kandidáta stačí 6 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů pak 8 podpisů....  Daleko horší bude najít ochotné lidi, kteří budou vše realizovat.
 
V pátek ráno byl spuštěn Centrální rezervační systém pro první vlnu očkování

Jaké jsou zkušenosti ze sousedního Královéhradeckého kraje:
Královéhradecký kraj se snaží odlehčit celostátní informační lince 1221, a zřídil proto vlastní call centrum.
Pracovníci krajského úřadu se na lince 495817110 snaží poradit seniorům i jejich blízkým s registrací na očkování.
Infolinka je v provozu ve všední dny od 9 do 15 hodin, ale není určena pro samotnou registraci a nenahrazuje celostátní linku 1221. Slouží například starším občanům, kteří nemají přístup k internetu a obtížněji tak získávají potřebné informace nebo nemají některé uživatelské dovednosti. „Do sobotní hodiny vyřídili naši zaměstnanci téměř 500 telefonátů. Vzhledem k tomuto náporu jsme se rozhodli naše call centrum posílit, a proto jsme proškolili dalších deset zaměstnanců, které bylo možné uvolnit z jednotlivých odborů krajského úřadu,“ řekl včera hejtman Martin Červíček.
Nejčastější dotazy se během pátečního dopoledne týkaly problémů spojených s výpadky registračního systému. Pracovníci úřadu jsou ale schopni poradit s nejrůznějšími problémy, především s vyplňováním online formuláře a s vysvětlením celého procesu registrace předcházejícího samotnému očkování.
Zájemci o očkování najdou všechny informace na vládním portálu covid.gov.cz.

Pomoc pro občany Č. Třebové

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ nabízí pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19 občanům starším 80ti let. Za tímto účelem bude od pondělí 18. 1. ve všední dny možné zavolat na telefonní linku 465 500 233.

AKTUÁLNĚ: SEHNALI JSME VAKCÍNY NAVÍC.
OČKOVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI MŮŽE POKRAČOVAT.

Na naši urgentní žádost bylo uvolněno nad rámec dodávek určených pro Pardubický  kraj  dalších přibližně 1000 vakcinačních dávek. Kolega řidič z krajského úřadu je vyzvedne v neděli v 9.00 hodin ve Vojenské nemocnici Brno. Budeme tedy očkovat prioritní skupiny v plné kapacitě našich pěti vakcinačních míst i v dalších dnech. Objednávání ambulantních lékařů a sester pokračuje, zároveň můžeme přistoupit k očkování více pobytových zařízení sociálních služeb. V záloze na doočkování denní dávky zůstávají pracovníci kritické infrastruktury policie a hasičů (operační střediska). Zároveň posílíme volné časy (sloty) pro rizikové věkové skupiny nad 80 let.

VAKCINAČNÍ CENTRUM NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ PŘED SPUŠTĚNÍM

Hlásím, že všechny peripetie jsou překonány. Cesta, kudy půjdou osoby na očkování, nakládání s odpady, teplá a studená voda k dispozici přímo u sále, kde bude probíhat aplikace, dostupné toalety, omyvatelná podlaha namísto koberců, paravany, nábytek, IT pracoviště s kapacitním připojením, atd. Vyřešen máme i personál. Zdravotníky, administraci, organizační pracovníky. Můžeme tedy příští pracovní týden vše spustit. A proč na krajském úřadě?
1. Nechceme pouze řídit ostatní a dávat pokyny, ale naopak se chceme také aktivně zapojit
2. Máme vhodné prostory
3. Objekt je dostupný MHD
4. Můžeme zapojit i naše pracovníky, nejen zaměstnance nemocnice
5. Parkování vozidel bude možné v docházkové vzdálenosti do 2 minut chůze
6. Chceme vytvořit "vzorové" pracoviště, na kterém se vychytají všechny provozní mouchy....

Zima dělá problémy

Na silnicích i na budovách.
S pokračujícím sněžením se komplikuje nejen situace na silnicích, ale přibývá i sněhu na střechách budov. To s sebou přináší riziko kolapsu střech, bezpečnost občanů navíc mohou ohrozit sněhové převisy a rampouchy.
V České Třebové se přes víkend podařilo rozšířit udržované a sjízdné komunikace, také chodníky, kde se dobře osvědčují zakoupení stroje. Proti dříve používaných čtyřkolkám jsou v úklidu důkladnější. Parkoviště všude ovšem vyčištěna nejsou, jako by nebyla v této době někde zapotřebí, např. na Novém náměstí. Někde občané vyhrnutý sníh vrací zpátky na komunikaci a chtějí mít před svým domem nebo garáží volné místo bez sněhu a tak často vzniká taková "přetahovaná"  Vyhrnuté jsou ovšem dobře i účelové komunikace kolem  bytových domů a ty nejsou všechny ani v majetku města....
 
DDM INFORMUJE 

Filmový festival
Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci s Kulturním centrem v České Třebové připravuje pro děti a rodiče Filmový festival. Konat se bude v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021.
V případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena.
 
Připravujeme:
17. – 19. 3. 2021 Bazar dětského oblečení
16. – 17. 4. 2021 Cykloburza