Českotřebovský deník 18/2021 (18/1) 
Důležitá zpráva:  rekonstrukce Lidické ulice bude letos pokračovat 

Podle sdělení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS PK) bude v letošním roce pokračovat rekonstrukce silnice III/315 12 na Skuhrov (ulice Lidická). V nejbližší době budou zahájena jednání mezi ORMI a SÚS PK o koordinaci prací. Znamená to, že celá rekonstrukce včetně chodníků a veřejného osvětlení by měla být v letošním roce hotová. O přijatých opatřeních bude občany informovat jak investor (SÚS PK), tak i město. Dalibor Zelený
Na mapě je znázorněn 650 metrů dlouhý úsek Lidické ulice, který projde rekonstrukcí v letošním roce. Bude zde opět souběžně několik investic Pardubického kraje, Města Česká Třebová a vodárenské společnosti.  I zde budou nově vytyčeny (rozšířeny) a vydlážděny chodníky, instalovány nové obrubníky (podobně jako v ulici Podbranské), realizována stavba nové oddělené dešťové kanalizace, provedena rekonstrukce vodovodních přípojek, sneseno vedení nízkého napětí se vším co k tomu patří. Nebude to tedy také jednoduchá investiční akce, ale velmi potřebná a můžeme být rádi, že se na ni nemusí čekat do dalších let. Bude sice znamenat další omezení dopravy, ale dojde ke komplexním změnám na této komunikaci, která je součástí silnice III/31512. Veřejné osvětlení již bylo postaveno v loňském roce. Pro srovnání je možné uvést, že v loňském roce rekonstruovaný úsek od světelné křižovatky až za nový most měl délku 410 metrů. Letos bude tedy délka rekonstruovaného úseku o polovinu delší. 

Pronajmu zavedenou trafiku v centru města Česká Třebová kvůli odchodu do starobního důchodu. Zpočátku i poradím a předám letité zkušenosti a kontakty. Tel.: 603 54 47 52

Očkovací centrum v přípravě i v realizaci.

Nejdále jsou v Pardubicích, kde bude v sále Jana Kašpara (v bývalé pardubické reálce, nyní budově krajského úřadu) otevřeno očkovací centrum již zítra v úterý 19. ledna. 
Poslední detaily uspořádání sálu Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje byly vyřešeny. Prozatím budou i vzhledem k nízkým dodávkám vakcín v provozu dvě očkovací jednotky, které tak nahradí stávající očkovací místa v areálu Pardubické nemocnice. Připravený sál si dnes prošel také hejtman Martin Netolický s poslancem Parlamentu České republiky Janem Řehounkem. Sál dnes navštívila také náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.
„Sál Jana Kašpara je po technické a funkční stránce připraven. Dnes jsme řešili poslední technické detaily ve spolupráci s naší Nemocnicí Pardubického kraje a zítra spustíme dvě očkovací jednotky ze tří, které tak nahradí očkovací místo v areálu Pardubické nemocnice. V tuto chvíli nemá smysl spouštět všechny tři jednotky s kapacitou 240 očkovaných, jelikož nevíme, kdy obdržíme další vakcíny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsem rád, že náš kraj očkuje a je připraven otevřít očkovací centrum mimo areály nemocnic. Pan hejtman mne seznámil s celou krajskou očkovací strategií, která počítá s vytvořením celkem pěti center od 1. února a vytvořením dalších lokálních od 1. března,“ řekl poslanec Řehounek, který dnes navštívil také Pardubickou nemocnici. „Měl jsem možnost hovořit s vojáky z 21. základny taktického letectva z Čáslavi, kteří pomáhají našim zdravotníkům v rámci boje s pandemii Covid-19,“ dodal poslanec.
 Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové bude úterní očkování ve znamení testovacího provozu. „Na úterý máme objednané praktické lékaře či ambulantní specialisty, kteří nám mohou dát mimo jiné zpětnou vazbu k samotnému provozu než se otevře sál veřejnosti. Samozřejmě je možné, že v průběhu prvního dne budeme ještě některé procesy ladit tak, aby vše bylo co nejlépe připraveno,“ sdělila Matoušková.
Registrace očkovaných                                                                                               východ z čekárny po adlikaci   

Obdobně chystají očkovací centra v místech dislokace krajské nemocnice Pardubického kraje, pro nás nejblíže v Ústí nad Orlicí, kde by mělo očkovací centrum fungovat od 1. února v budově Galénu.
 
Příprava očkovacího centra začala také v České Třebové. U nás bude očkovací centrum otevřeno následně v dalším stanoveném termínu, zřejmě od 1. března. Pro tento účel byla vybrána budova nové tělocvičny Skalka, kde jsou vhodné prostory a navíc také snadno dostupné kapacitní parkoviště. Příprava  očkovacího centra bude podléhat schvalování hygieniků, kteří stanoví  potřebné úpravy a schválí konečnou podobu.  Je třeba uvést na pravou míru informace o tom, že očkování proti Covid - 19 zajistí obvodní lékaři ve svých ordinacích. Už nyní se zde dotazují někteří občané, kteří si sami nedokážou poradit a nemají dost informací.

Nabídka pomoci s registrací k očkování proti covid - 19

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ nabízí pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19 občanům starším 80 let. Za tímto účelem bude od pondělí 18.1.2021 ve všední dny možné zavolat na telefonní linku 465 500 233.

Městské muzeum Česká Třebová v únoru 2021

Muzeum a TIC jsou na základě platných protiepidemických opatření až do odvolání uzavřeny.
Plánovaná výstava Včela - nositelka života se uskuteční v náhradním termínu.            
Badatelna je v provozu, dotazy jsou vyřizovány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).
Změny a aktuální informace naleznete na www.mmct.cz nebo https://www.facebook.com/mmctcz
Jakmile to bude možné, rádi opět přivítáme návštěvníky nejen v expozicích, ale i na pravidelných seminářích, přednáškách a dalších akcích.
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz

Ve dnech 19.1. a 20.1.2021 bude probíhat modernizace odbavovacího systému v podzemním parkovišti na náměstí Jana Pernera. Po oba dny bude odbavovací systém mimo provoz a parkoviště bude přístupné bez možnosti provedení platby za parkování. Nebude možno použít Městskou a Parkovací kartu.
Ve dnech 19.1. a 20.1.2021 bude probíhat modernizace odbavovacího systému v podzemním parkovišti na náměstí Jana Pernera. Po oba dny bude odbavovací systém mimo provoz a parkoviště bude přístupné bez možnosti provedení platby za parkování.
Nebude možno použít Městskou a Parkovací kartu

Rozhledna na Králickém Sněžníku bude 

Čeští ekologové neuspěli v Bruselu se svou stížností proti stavbě rozhledny na Králickém Sněžníku. Nová dominanta hory se začala stavět loni na polské straně, od počátku má však řadu odpůrců. Poukazují na to, že stavba turistické atrakce ničí unikátní horskou přírodu a na chráněné krajinné oblasti se posléze negativně podepíše zvýšený turistický ruch.
Evropská komise se na stranu odpůrců nepřidala. „Ochrana přírody u nás prohrává, a prohrává bohužel příliš často,“ konstatoval senátor Petr Orel, který podnět Evropské komisi na prošetření stavby podal společně s pěti ekologickými organizacemi. „Bylo mi jasné, že šance není velká, ale byla to poslední a jediná možnost. Oprávněnost podnětu jsem viděl i v tom, že dodavatel stavby nerespektuje ani podmínky stanovené příslušnými polskými úřady. Ale odpověď z Bruselu mě opět ‚postavila na nohy, do tvrdé reality života‘, zdvořile sdělila, že takové drobnosti neřeší a že zásadní je odpovědnost členských států,“ poznamenal senátor.