Českotřebovský deník 19/2021(19/1)  
Nové video Českotřebovského deníku: Chrámový betlém v kostele sv. Jakuba
Video v plné velikosti najdete ZDE
Chrámový betlém se v kostele sv. Jakuba  staví  asi 90 let.  Je vysoko ceněný, sestavený z dřevěných řezaných polychromovaných  figur vysoké umělecké úrovně vysokých 35 až 50 cm. Obsahuje 21 figur lidských a 33 zvířecích. V letošním roce byl  betlém zpřístupněn až v průběhu ledna,  zato zůstal v této době jako jediný veřejně přístupný betlém v České Třebové, který navštěvují zejména rodiny s dětmi. V krátkém pětiminutovém videu českotřebovském hovoří o českotřebovském kostelním betlému farář Miloš Kolovratník. V letošním roce byl zpřístupněn až po novém roce, ale je nyní jediným veřejně přístupným betlémem v České Třebové a to až do 2. února každou neděli odpoledne od 15:30  hodin.

Kulturní centrum uvádí  na svém youtube kanálu a
 facebooku
Zítra ve středu 20.ledna od 20:00
Večer s Českotřebovským deníkem č. 2
NA PROGRAMU:
Přehled událostí v České Třebové v I. pololetí 2020 (LEDEN - ČERVEN)   (95 minut) 

Očkovací centrum Pardubice
Časosběrné video
z úprav sálu
Jana Kašpara
Krátké (asi minutové) časosběrné video z úprav sálu Jana Kašpara
v budově bývalé  státní reálky Pardubice ( Komenského náměstí)
na očkovací centrum.  ODKAZ ZDE
O půl deváté ráno bylo v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje spuštěno očkovací centrum s kapacitou až 240 očkovaných denně. V něm jsou nyní primárně očkování praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. Podle vývoje dodávek vakcín pak bude další uvolněna kapacita také pro občany nad 80 let, kteří se registrují přes centrální systém.  Více ZDE
Valná hromada Spolku gymnázia

se bude konat ve čtvrtek 25. února 2021 v 17 hodin v učebně biologie v budově gymnázia Česká Třebová.
Program:         zpráva o činnosti Spolku v roce 2020
                        zpráva o hospodaření Spolku za rok 2020
                        volba předsednictva Spolku na další období
                        návrh plánu činnosti Spolku na rok 2021
                        návrh rozpočtu Spolku na rok 2021
                        diskuze, různé
Návrhy na kandidáty do nového předsednictva, náměty a připomínky je možné zasílat na adresu ředitelství gymnázia nebo e-mailem na: Petr.Poldauf@gymnct.cz.

Autobusoví dopravci na dalších deset let vybráni ve čtyřech oblastech kraje

Nejvýhodnější nabídka přišla od sdružení firem BusLine JK, s.r.o. + BL14, s.r.o.
Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr autobusových dopravců pro čtyři oblasti na období deseti let.
Konkrétně se jedná o oblasti Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko. V případě dalších oblastí rozhodla komise o vyloučení dopravce a hodnocení dalších nabídek v pořadí.
„V tuto chvíli můžeme uzavřít výběrové řízení ve čtyřech z osmi oblastí, a to Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko, kde se jedná o společnou nabídku společností BL14 s.r.o. a BusLine LK s.r.o., které předložili nejvýhodnější nabídky. Plusem tohoto druhého řízení jsou nižší nabídkové ceny za kilometr dopravního výkonu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.
V případě dalších oblastí bude hodnocení nadále probíhat. „Hodnotící komise na základě doručených nabídek a podkladů navrhla vyloučit dodavatele a pokračovat v hodnocení dalších nabídek v případě oblastí Poličsko, Chrudimsko, Přeloučsko a Holicko. Naším cílem je dokončit výběrové řízení co nejdříve a předložit výsledky na příštím jednání krajské rady,“ upřesnil Michal Kortyš s tím, že podle nových smluv by měli dopravci jezdit od 12. prosince.
Podle informací přístupných na internetu  má společnost BusLine LK , s.r.o. sídlo v Semilech a provozuje dopravu v oblasti, v naší oblasti zatím tedy její spoje nejezdily. Jde ovšem jen o jednu z firem složitého holdingu. Podle tohoto oznámení je tedy možné, že stávající park autobusů ICOM bude v našem regionu podstatně změněn....  druhá "spřátelená" společnost BL14 sídlí v Semilech na stejné adrese, vznikla dne 12.3. 2019 a také se se zabývá silniční motorovou dopravou, jak lze zjistit v živnostenském rejstříku tak je majetkově i personálně propojena. Další informace, např. o ekonomické stabilitě společnosti,  nemám.

Podle informací získaných z veřejných výpisů z internetu (Wikipedie) je BusLine LK, s.r.o. společností s pestrou minulostí a ne dříve neměla zcela jasné vlastníky. Z dlouhé historie ověnčené i soudními spory a také stávkami (zejména na Jablonecku),  vybíráme: 

BusLine a.s. byl český autobusový dopravce, který vznikl k 12. prosinci 2010 fúzí dopravců ČSAD Semily a.s. a ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. BusLine holding s.r.o. byl založen v roce 2017 a byla do něj transformována většina dosavadní společnosti BusLine a.s.  BusLine působí převážně v Libereckém a Královéhradeckém kraji, v menší míře ve Středočeském a Ústeckém kraji. BusLine a.s. byl český autobusový dopravce, který vznikl k 12. prosinci 2010 jako nástupce sloučených dopravců ČSAD Semily a.s. a ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. s ready-made společností Helenica a.s., zapsanou v Brně 10. září 2009. Současně vznikla vyčleněním části majetku sesterská společnost BusLine real a.s., která se pak v prosinci 2013 opět sloučila zpět s BusLine a.s.
Po ČSAD Semily společnost získala dopravní střediska SemilyTurnovJilemniceRokytnice nad JizerouJablonec nad Nisou a Česká Lípa v Libereckém kraji, Hořice a Jičín v Královéhradeckém kraji a Varnsdorf v Ústeckém kraji. Někdejší dopravní středisko ČSAD Jablonec nad Nisou v Jablonci nad Nisou bylo již v průběhu roku 2010 převedeno pod ČSAD Semily. V Ústeckém kraji uvádí i dopravní střediska Ústí nad LabemDěčínLitoměřicePodbořanyVejprtyŽatec a Louny (výroční zpráva za rok 2010 uváděla též středisko, přesněji se jednalo o provoz čerpací stanice pohonných hmot, Boletice v Děčíně), v Jihomoravském kraji Brno (Pozořice).
Ovládajícím subjektem byla podle výroční zprávy z roku 2010 společnost GECCO Corp. se sídlem v karibském ostrovním státu Svatý Vincenc a Grenadiny, která vlastnila 94,469 % základního kapitálu. Jiří Vařil později uváděl, že za společností stojí ruští investoři. Podle článku z února 2014 jsou vlastníci nejasní a sídlí na Kypru.
BusLine vznikl jako offshore společnost, kterou založila společnost V.F.H. Company Service Ltd, jejíž sídlo je na Kypru, ale odštěpný závod měl sídlo v České republice na adrese právní kanceláře JUDr. Milana Vašíčka. Jeho společnost V.F.H. Company service Ltd. je jedním z největších zakladatelů offshore společností a společností na klíč. Poté se v roce 2010 na krátkou dobu vlastníkem BusLine a.s. stala společnost GECCO Corp se sídlem na karibském souostroví Svatý Vincenc a Grenadiny.
V této době došlo k několika půjčkám, které navázaným společnostem poskytl Jiří Vařil. V roce 2011 získala většinový podíl BusLine a.s. společnost ZVV Property Investment CZ se sídlem na Kypru, přičemž podle Jiřího Vařila za firmou stál ruský investor Zubkov, což však nebylo možné nijak prokázat. Po kritice neprůhledné majetkové struktury BusLine a.s. došlo ve společnosti ke změně držených akcií. GECCO Corp. opětovně vlastnila většinu akcií BusLine a.s. opět v roce 2013. Po ní se stal většinovým akcionářem Jakub Vyskočil společně s Tomášem Roubíčkem, který je společně s Vařilem i Vyskočilem dalším podílníkem v Česko-paraguayské smíšené obchodní komoře. Po transformaci akciové společnosti na holding společností s ručením omezeným se v roce 2017 jediným společníkem nové mateřské společnosti holdingu stal Jakub Vyskočil.
BusLine a.s. vlastnila 25 % akcií společnosti FVE INVEST a. s., provozující fotovoltaické elektrárny. Této společnosti poskytla BusLine a. s. jako půjčku částku ve výši 23,65 milionu Kč, kterou si sama půjčila od Mgr. Jiřího Vařila, místopředsedy svého představenstva.
V roce 2013 měla BusLine a.s. více než 750 zaměstnanců, více než 500 autobusů a provozovala přes 210 autobusových linek, pro rok 2011 byly očekávány tržby ve výši přes 1 miliardu korun. Za rok 2010 se na výnosech podílela ze 68 % pravidelná autobusová doprava, z 9 % nepravidelná autobusová doprava a z 23 % další činnosti, například servisní a údržbové a prodej pohonných hmot. Za rok 2010 vykázala 22 milionů najetých km, z toho v zájezdové a mezinárodní linkové dopravě 2,8 milionů km a v městské dopravě 3,1 milionů km. V roce 2014 podnik zaměstnával kolem 900 pracovníků, z toho kolem 700 řidičů. Od počátku má firemní slogan BusLine – Comfort in Time“.
Podle tiskové zprávy byla k 1. říjnu 2017 společnost změněna na holding převedením části jmění na 8 dceřiných společností  BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., BusLine MHD s.r.o., BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., BusLine Support s.r.o.,  OverLine s.r.o.,  BusLine Technics s.r.o.  a EnergoGas Invest s.r.o., Jako hlavní důvod reorganizace byla uvedena rozdílnost systému výpočtu mezd řidičů u různých objednatelů dopravy a snaha o regionalizaci řízení jednotlivých společností tak, abychom byly schopny efektivněji reagovat na požadavky jednotlivých objednatelů.  Později byly do holdingu začleněny nebo jako součástí holdingu nově založeny další společnosti:
EnergoGas Invest s.r.o. byla jako společnost Jakuba Vyskočila zapsána 30. června 2014. K 27. říjnu 2017 byla přepsána do vlastnictví BusLine holding s.r.o.[12] Na webu skupiny je pod názvem této společnosti sekce Správa nemovitostí.
OverLine s.r.o. byla zapsána 20. prosince 2016, k 30. listopadu 2017 bylo vlastnictví přepsáno z Jakuba Vyskočila na BusLine holding s.r.o. Na společnost postupně přešla odštěpená část společnosti BusLine a.s. a střediska logistiky společností BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. a BusLine MHD s.r.o.[13] Na webu skupiny je pod názvem této společnosti sekce Vozový park.
NorthBus s.r.o. byla zapsána 7. prosince 2017,[14] provozuje smluvní a zájezdovou dopravu pro velké množství cestovních kanceláří, škol a ostatních objednavatelů z celé České republiky. Její provoz je obstarán zájezdovými autobusy a minibusy.
11. ledna 2019 byla založena společnost BL11 s.r.o. a k 21. únoru 2019 byl její název přepsán na BusLine MHD Jablonecko s.r.o.[15] (provozuje MHD v Jablonci nad Nisou a okolí na základě smlouvy se svazkem obcí Jablonecka)
11. ledna 2019 byla založena společnost BL12 s.r.o. a k 31. prosinci 2019 byl její název přepsán na BusLine Plzeňsko s.r.o. Dne 31. prosince 2019 bylo na tuto společnost převedeno středisko Plzeňsko ze společnosti BusLine LK s.r.o.
11. ledna 2019 byly založeny společnost BL13 s.r.o. a BL14 s.r.o., které dosud přejmenovány nebyly.
11. ledna 2019 byla založena společnost BL15 s.r.o. a k 1. dubnu 2019 byl její název přepsán na BusLine Tarmac s.r.o.
5. května 2020 byla založena společnost OverLine Fleet s.r.o.
5. května 2020 byla založena společnost BusLine Express s.r.o.
5. května 2020 byla založena společnost BusLine Hradec Králové s.r.o.
7. května 2020 byly založeny společnosti BL16 s.r.o. a BL17 s.r.o. které dosud přejmenovány nebyly. Jednatelem skupiny BusLine se stal její vlastník Jakub Vyskočil, řízením společností skupiny BusLine byla pověřena Ing. Vladimíra Vyhnisová. Jako členové vedení skupiny jsou dále uváděni dopravní ředitel, provozně-technický ředitel a pověřený řízením finančního úseku. Podle výroční zprávy za rok 2017 měla skupina BusLine ve vlastnictví přibližně 485 autobusů.

Očkovací centrum Pardubice - časosběrné video z úprav sálu Jana Kašpara

Krátké časosběrné video z úprav sálu Jana Kašpara v budově Reálky na Krajském úřadě na očkovací centrum.  ODKAZ ZDE
 
Brzy bude možné znovu žádat o krajské dotace   

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vyhlášení krajských dotačních programů pro rok 2021. Bylo vyhlášeno 21dotačních programů včetně 6 podprogramů v objemu cca 60 mil. korun. Termíny příjmu žádostí začínají přibližně za měsíc, podrobnosti jsou uvedeny v každém programu na úřední desce nebo na webu Pardubického kraje na adrese www.pardubickykraj.cz/dotace.
„Celková výše finančních prostředků na jednotlivé dotační programy je podmíněna schválením příslušné částky v rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2021, který bude projednán na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 23. února“, uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Dotace jsou vyhlášeny v oblastech kultura a památková péče, sociální věci a neziskový sektor, územní plánování, ekologická výchova a péče o životní prostředí, podpora začínajících včelařů, podpora budování infrastruktury cestovního ruchu, podpora sportu a volnočasových aktivit, podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, spolupráce se zahraničními regiony, podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť a v oblasti zdravotnictví podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pk.
Konkrétní znění jednotlivých výzev včetně formulářů žádostí a termínů pro podání žádostí bude nejpozději od středy 20. 1. 2020 k dispozici na internetových stránkách kraje v sekci Dotace. Současně budou dotační programy zveřejněny na úřední desce Pk.
„I přes výraznou rozpočtovou nejistotu způsobenou dopady pandemie COVID-19 i dalšími vlivy z úrovně státu, již budou dotační programy pro letošní rok vyhlášeny. Schéma krajských dotačních programů je dlouhodobě stabilní a osvědčené, takže prozatím nemuselo dojít k  zásadním obměnám žádných dotačních programů, u části z nich však byla oproti době před covidem snížena alokace financí,“ řekl krajský radní Ladislav Valtr.
Kromě nyní vyhlášených dotačních programů Pardubický kraj vyhlašuje víceleté programy v oblasti sociálních věcí, v oblasti krizového řízení (podpora IZS, jednotek sborů dobrovolných hasičů a NNO v oblasti požární ochrany). V oblasti životního prostředí dále kraj vyhlašuje Program obnovy venkova a programy na podporu hospodaření v lesích (těžba kůrovcových stromů) a rozvoje infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí.
„Dále lze již v březnu očekávat vyhlášení dalších dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje, a to Podpora realizace rozvojových projektů ve specifických mikroregionech Pardubického kraje a Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Březnové vyhlášení souvisí s naším záměrem zavádění zásad územní dimenze v podpoře ze strany Pardubického kraje, které budou součástí nové Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027. Ta je na programu únorového jednání Zastupitelstva Pardubického kraje,“ doplnil radní Valtr.
Dotační programy Pk pro rok 2021
Podpora pořízení územních plánů
Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021
Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021
Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
Program B3: Podpora sportu pro všechny
Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
Program B5: Podpora významných sportovních akcí
Program F1: Podpora volnočasových aktivit

Kraj chce vylepšit jednotku intenzivní péče Svitavské nemocnice

Do další etapy se posunula příprava sloučení jednotky intenzivní péče ve Svitavské nemocnici. Radní na svém zasedání tento týden zadali zhotovení projektové dokumentace. Stavební práce by měly začít ještě letos.
„Rádi bychom stavěli po etapách za plného provozu. Proto jsme si nechali udělat studii proveditelnosti. Na minimum chceme zkrátit možné přerušení provozu tohoto životně důležitého oddělení nemocnice a skutečně se tak stane pouze po dobu napojení vzduchotechniky. Při ostatních pracích se doplní jednotky intenzivní péče u interny a chirurgie,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.
„Úpravami získají zdravotníci Svitavské nemocnice i pacienti v těžkém stavu více lůžek intenzivní péče a lepší zázemí operačních sálů jak pro chirurgii, tak pro internu,“ konstatovala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.
Projektová dokumentace musí být hotová do konce května, Pardubický kraj totiž spěchá, aby stavbu mohl uplatnit pro čerpání evropských fondů. „Připravujeme tuto stavbu do nového programu ReactEU. Předpokládaná cena v projektovém záměru je zatím necelých 25 milionů korun,“ dodal radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Ladislav Valtr.
Projektová dokumentace musí být hotová do konce května, Pardubický kraj totiž hodlá stavbu uplatnit pro čerpání evropských fondů. „Kromě snahy dotačního financování nových pavilonů urgentních oborů v nemocnicích v Ústí nad Orlicí a Pardubicích v řádu desítek až sto padesáti milionů chceme zkusit dostat také tuto stavbu do nového programu ReactEU. Předpokládaná cena v tomto projektovém záměru je zatím necelých 25 milionů korun. Příležitosti v rámci ReactEU považuji za mimořádné,“ dodal radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
 
Parkování v České Třebové od nového roku jinak

Nový rok přinesl pro motoristy v České Třebové řadu změn při jejich parkování
Od 1. 1. 2021 lze parkovné na vybraných parkovacích místech (parkoviště na Starém náměstí, v Nádražní ulici, v Pražského ulici a u České pošty na náměstí Jana Pernera) uhradit pomocí mobilní aplikace MPLA, která je dostupná ke stažení pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.  Parkoviště jsou nově vyznačena také v systému mapy.cz
Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích a Ceník parkování platný od 01.01.2021
Ceník krátkodobého i celoročního parkovného najdete zde
Cena při stání silničního motorového vozidla se prokazuje zaevidováním registrační značky vozidla v systému elektronického placení a platí pouze pro místní komunikaci (ulici), či část místní komunikace (ulice) uvedené v systému elektronického placení. Platnost parkovacího oprávnění podle tohoto článku počíná 1. prosincem roku, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, na něž je parkovací oprávnění zakoupeno, a končí 31. lednem bezprostředně následujícího kalendářního roku.
Rada města, na základě písemné žádosti, může rozhodnout o bezplatném vydání parkovací karty (parkovacího oprávnění) zejména osobám zabývajících se poskytováním obecně prospěšných a jiných důležitých činností na území města. Toto oprávnění se prokazuje zaevidováním registrační značky vozidla v systému elektronického placení a platí pouze pro místní komunikaci (ulici), či část místní komunikace (ulice) uvedené v systému elektronického placení. Žádná taková karta zatím vydána nebyla.
Fyzická osoba podnikající a právnická osoba může požádat o vydání krátkodobé parkovací karty, a to z důvodu poskytování služeb či prací v (na) nemovitosti v přiléhající ke komunikaci vymezené v příloze č. 2 nařízení Rady města Česká Třebová č. 1/2020.
Probíhá modernizace odbavovacího systému v podzemním parkovišti
Ještě zítra 2. ledna bude odbavovací systém mimo provoz a parkoviště bude přístupné bez možnosti provedení platby za parkování. Nebude možno použít Městskou a Parkovací kartu.
Změny placení parkování také ve Vysokém Mýtě.
Od 1. ledna došlo ve městě k úpravě systému placeného parkování, která přinesla řadu novinek. Koncem roku 2020 byly na náměstí nainstalovány nové parkovací automaty. Dva z nich umožňují platbu platební kartou. Další nový automat je v Komenského ulici. Pro zvýšení pohodlí řidičů město nově zavedlo možnost vyřídit parkovné on-line přes mobilní aplikaci.
Nabídka pomoci s registrací k očkování proti covid - 19

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová nabízí pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19 občanům starším 80 let. Za tímto účelem bude od pondělí 18.1.2021 ve všední dny možné zavolat na telefonní linku 465 500 233.