Českotřebovský deník 20/2021 (20/1) 
Nové video Českotřebovského deníku a centra zdravého domova
je zaměřeno na hubnutí

V plné velikosti najdete ZDE
Video Studia Táňa Táni Řehákové je zaměřeno na zdravé stravování, které ve svém důsledku znamená efektivní hubnutí při zajištění zdravé výživy. Jde především o tuky, jejichž přísun je i při hubnutí důležitý, neboť organismus potřebuje omega 3 kyseliny. Táňa Řeháková hledá jejich zdroje v rostlinných produktech: ořechy, semínka, mandle a upozorňuje na úskalí spojené s používáním nekvalitních starých žluklých materiálů. Není nařizována žádná přísná dieta a přesto při dodržování uvedených zásad dosáhnete překvapivých úspěchů.
 
Pronajmu zavedenou trafiku v centru města Česká Třebová kvůli odchodu do starobního důchodu. Zpočátku i poradím a předám letité zkušenosti a kontakty. Tel.: 603 54 47 52

Zítra je 21. den 21. roku 21. století - užijte si ho !

Betlém v kostele sv. Jakuba je přístupný ke shlédnutí  následující neděle 24. ledna a 31. ledna  v době od 15.30 do 16.30 hodin.  Zve Miloš Kolovratník a českotřebovská  farnost   Pronajmu zavedenou trafiku v centru města Česká Třebová kvůli odchodu do starobního důchodu. Zpočátku i poradím a předám letité zkušenosti a kontakty. Tel.: 603 54 47 52
Kraj uvolňuje další volná místa pro očkování seniorů

Společně s očkováním zdravotnického personálu uvolnil Pardubický kraj další volná místa pro očkování seniorů nad 80 let. Již během středy byly uvolněny kapacity například v Litomyšlské nemocnici. Na čtvrtek bude možné se registrovat k očkování v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. Počty volných očkovacích míst jsou závislé na dodávkách vakcín. Těch by během dnešního dne měla dorazit čtyři plata, což znamená přibližně čtyři tisíce dávek.
„Dnes pokračuje očkování praktických lékařů a ambulantních specialistů, avšak již nyní můžeme uvolnit další kapacity pro očkování seniorů nad 80 let. V Pardubicích mohou registrovaní senioři, kterým byl stanoven termín, již zítra využít sál Jana Kašpara, který testujeme od úterý. V ostatních lokalitách se prozatím očkování provádí v areálech nemocnic v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách, kde debatujeme se starosty o vytvoření center mimo areály s jejich fungováním nejpozději od 1. února,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který potvrdil, že by dnes do kraje měly dorazit další vakcíny. „Během dnešního dne bychom měli obdržet čtyři plata, což znamená přibližně čtyři tisíce dávek. Ty budou využity jak pro uvolnění do rezervačního systému pro první dávky, tak pro očkování zdravotníků druhou dávkou, která se má aplikovat po 21 dnech od prvního očkování,“ řekl hejtman Netolický.
Čtvrtek je posledním dnem, kdy kraj registruje zdravotnický personál telefonicky. „Dnes naposledy obvolávají kolegové z krajského úřadu praktické lékaře mimo centrální systém s možností očkování, a to do Pardubic a Chrudimi na čtvrtek 21. ledna. Ostatní lékaři, které se například nepodařilo kontaktovat, nebo se z různých důvodů nemohli k očkování dostavit, mohou využít centrální rezervační systém,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
Distribuci vakcín do cílových očkovacích center by mohla v budoucnu zajišťovat krajská Správa a údržba silnic. „S panem ředitelem Němcem jsme se domluvili na uvolnění vozidel a zkušených řidičů, kteří jsou připraveni dle stanovených pravidel distribuovat vakcíny do jednotlivých očkovacích center. Nyní řešíme školení řidičů a příslušná oprávnění,“ řekl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.
 
Dobrá zpráva. Náš kraj dnes dostal 4680 dávek vakcíny.
Očkování jede na plné obrátky

Náš kraj dnes odpoledne obdržel očekávaná čtyři plata vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer. Celkem se jedná o 4680 dávek, které budou ihned distribuovány do pěti očkovacích center.
Bohužel se v posledních dnech ukázalo, že dostáváme v poměru na počet obyvatel méně vakcín než jiné kraje. To se však změní v příštích týdnech, kdy Pfizer avizoval krácení dodávek o 15 až 30 procent. O celé situaci jsme dnes s náměstkyní Michaelou Matouškovou a vedením Nemocnice Pardubického kraje jednali s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ten nám potvrdil, že náš kraj nebude v následujících týdnech krácen tolik, jako státní nemocnice, a tak se nepoměr brzy vyrovná. Pro nás je velmi dobrou zprávou, že můžeme pokračovat v očkování prioritních skupin včetně seniorů nad 80 let i v dalších dnech.
Zároveň máme potvrzené dodávky vakcíny od společnosti Moderna, které chceme v plné míře uvolnit pro očkování sociálního sektoru, tedy domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou a dalších. To je jednoznačně dobrá zpráva pro celý náš kraj.
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
 
Nové byty v čp. 205 na Ústecké ulici

Teza dokončila rekonstrukci čtyř dlouhodobě nevyužitých bytů v I. poschodí domu čp. 205 (nad parnickou poštou 03). Byty byly kolaudovány ve výborné kvalitě a budou  pronajímány podle Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová s vyvolávací cenou 100 Kč/m2 a kaucí ve výši tříměsíčního nájemného.
 
Projekt „Dlouhá Třebová – chodník podél silnice I/14“
Dlouhá Třebová připravuje budování chodníku podél I/14 od autobusové zastávky na Špici. Hranice katastru je dána okrajem křižovatky na Kojovec a  tak velmi malá část upravovaných povrchů se nachází také na lhoteckém katastru (viz obrázek). Pro investici žádá Dlouhá Třebová o dotaci, jejíž podmínkou  je uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Dlouhá Třebová a městem Česká Třebová při realizaci tohoto stavebního projektu. Chodník je pro zajištění bezpečnosti chodců v této lokalitě podél frekventované komunikace velmi důležitý. Proto smlouvu o spolupráci  rada města podpořila.
 
Modernizace odbavovacího parkovacího systému podzemního parkoviště na dopravním terminálu
Tato akce se právě realizuje. Akci zajišťuje  dodavatel AS Parking s.r.o., Modříce. Dnes 20. ledna se  byla v rámci modernizace namontována nová závora a především nový hardware i software, nově byly vybaveny také pokladny na placení parkovného.  Byla provedena montáž nové automatické závory (automaticky se odblokuje v případě výpadku napájení), systém byl doplněn o možnost platit bankovními kartami VISA a MASTECARD (bez pinu). To vyžadovalo připojení pokladen na internet. Došlo také k úpravě tiskáren v pokladnách pro práci s QR kódy a k výměně čelní strany pokladny. Výše parkovného se nemění. Během dneška i včerejška se v podzemí parkovalo zdarma.
Kulatina jde na odbyt, zejména v cizině.
Město Česká Třebová má své městské lesy, které spravuje jako nájemce  Mgr. Zdeněk Krása. Vzhledem k situaci zejména na zahraničním trhu se mění ceník exportované kulatiny a umožňuje městu stanovit zvýšení ceny pronájmu pro rok 2021 o 100 tis. Kč na celkovou cenu částku 780.000 Kč 

Ještě k požáru domu čp. 1217 v Břízkách těsně po Novém roce.

Snímek vlevo je ještě ze sklonku minulého roku, tedy před požárem, vpravo je již snímek u minulých dnů po požáru. Požár byl v noci ze soboty 2. na neděli 3. ledna 2021, hasiči napilno. Vyjížděli k požáru rozestavěného domku do České Třebové. Při příjezdu první jednotky na místo, byl již celý objekt v plamenech.

Na serveru  e-dražby najdeme odkaz  https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=&dd=MjY1MjA= ze kterého je zřejmé, že tento domek není v demolici, jak se uvádí v hasičské informaci o požáru, ale že je na jeho majitele na návrh oprávněného Vodafone Czech republic, a.s. exekutorským úřadem v Praze 10  již od roku 2012 nařízena elektronická dražba, kde je předmětem dražby právě domek čp. 1217 a st. parcela 1302 na které stojí a je zde také uvedena cena 204 876 Kč. Nejnižší podání je stanoveno ve výši 2/3 této hodnoty, tedy 136 tisíc Kč  a dražební jistota je 25000 Kč. Dražba se má uskutečnit nyní 2. února od 10 hodin dopoledne.  Příklep bude udělen tomu, kdo dá nejvyšší podání..... 

 
Z Domova pod hradem Žampach do samostatného bydlení

Pobytové ústavy Pardubického kraje pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením procházejí velkými změnami. Také skoro třetina klientů Domova pod hradem Žampach už nyní využívá službu Chráněné bydlení v Letohradě a Žamberku. Nedávno se mohlo osm klientů přestěhovat do bytů, kde využívají pouze službu Podpora samostatného bydlení.
Na Žampachu mají od počátku transformace vybudované čtyři nové rodinné domky v blízkosti areálu Domova a také samotná zámecká budova prošla rekonstrukci. Před rokem a půl jsme otevřeli dva rodinné domky v Letohradě, další byty pro klienty jsou v Žamberku, v Ústí nad Orlicí, a nechybí ani sociálně terapeutické díly a odlehčovací služby. V nejbližší době chceme přestěhovat děti, které byly dosud na Žampachu, do rekonstruovaného rodinného domku v Žamberku.
 
Ústí nad Orlicí připravuje nový strategický plán. Příprava je zdlouhavá.

Již loni na počátku roku byl vyhodnocen průzkum mezi občany k přípravě strategického plánu rozvoje města. Vyhodnocení průzkumu společně s analytickými výstupy v první polovině roku vedlo k přípravě podkladů pro další práci a k tvorbě návrhové části. Právě v této části strategického plánu je definována vize a dlouhodobé priority. Při zpracování konkrétních návrhů projektů byla určena i opatření, jak prioritní oblasti i vizi naplnit. Zpracování strategických dokumentů je zdlouhavý proces a je třeba brát v úvahu různé pohledy, zohlednit souvislosti a dopady. Náměty a podklady pro návrhovou část strategického plánu byly během léta a podzimu roku 2020 zpracovávány i díky pracovním skupinám a online jednáním. V prosinci pak byla připravena současná varianta strategického plánu rozvoje města, která by ovšem měla být veřejně projednána. Zatím tomu brání omezení shromažďování.
 
Strategický plán a Česká Třebová

Česká Třebová připravovala ve své historii strategický plán rozvoje města již dvakrát. Poprvé v roce 2002 ještě za účasti starosty města Jiřího Páska, podruhé potom po deseti letech. Je ovšem třeba napsat, že s plánem se potom prakticky nepracovalo, že zůstal prakticky na papíře bez povšimnutí a zapsané zásady se vlastně nedodržovaly. Připomeňme třeba záměr s plochou bývalého koupaliště, které bylo v posledním strategickém plánu prohlášeno za brownfield s tím, že je třeba jej prodat (najít jiného investora), aby pak za pár přišlo tehdejší vedení města se záměrem a studií na dříve zavrženou obnovu koupaliště, resp. biokoupaliště.  Plán byl pak vlastně souborem vizí jednotlivých oblastech rozvoje města bez vazby na ekonomické možnosti a při stanovování priorit se k jeho výstupům nepřihlíželo. Strategický plán snad může být podmínkou pro získání výhodnějších podmínek pro úvěrovou politiku, která se ovšem stanovuje jednak podle situace na finančním trhu a také podle míry zadluženosti města. Přípravu dalšího strategického plánu  vidím spíše s otazníkem, tedy spíše jako činnost, která odvádí pozornost od aktuálních problémů města a jejich řešení.
S novou novou vizí a strategií obvykle přichází po volbách nová radniční koalice, která ovšem musí nejdříve "dodělat" projekty svých předchůdců, což může nové záměry velmi přibrzdit. Přitom se obvykle ukazuje, které oblasti byly v předchozím období podfinancované a tak je třeba napnout pozornost zde. V našem případě se jednalo o problematiku škol a školek. V jiných městech mají tuto záležitost vyřešenou, u nás tedy řešíme to co jinde dělali již před lety.  (mm)
 
Těžba v lesíku v Benátkách pokračuje

Jde o lesní pozemek, kácení bylo provedeno z bezpečnostních důvodů  již koncem minulého roku, nyní práce pokračují. Pro špatný přístup na pozemek je třeba volit odpovídající techniku.

Dirigent Sir Simon Rattle kvůli brexitu zažádal o německé občanství

Britský dirigent Simon Rattle požádal kvůli brexitu o německé občanství. Manžel české pěvkyně Magdaleny Kožené to dnes oznámil na tiskové konferenci, informovala agentura Reuters. Rattle stál šestnáct let v čele Berlínských filharmoniků, nyní působí jako hudební ředitel Londýnského symfonického orchestru. Od sezóny 2023/2024 bude šéfdirigentem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově.
Můj pas už je na cestě,“ odpověděl Simon Rattle na otázku, zda stejně jako řada dalších Britů žijících v EU požádal kvůli brexitu o občanství některé ze zemí evropské sedmadvacítky. „Jako pro mnohé další to pro mě byla naprostá nezbytnost,“ dodal dirigent.
Británie téměř před rokem opustila Evropskou unii. Na konci prosince skončilo i takzvané přechodné období, během něhož měla Británie prakticky stejná práva a povinnosti jako členské země. Od 1. ledna jsou ale Britové občany takzvané třetí země, a přišli tak o právo volného pohybu po EU.
Agentura Reuters upozornila, že Rattle i za působení v Londýně dál pravidelně létal za rodinou, která zůstala žít v Berlíně. Manželkou hvězdného britského dirigenta je česká mezzosopranistka Magdalena Kožená, s níž má tři děti. Rattle dnes přiznal, že jeho rozhodnutí přijmout nabídku na práci v mnichovském hudebním tělese je také výsledkem toho, jak prožíval pandemii. Trávil totiž během ní více času s manželkou a dětmi, a chtěl jim být i v budoucnu více na blízku.

  •