Českotřebovský deník 22/2021 (22/1) 
Kolik nás je 

STATISTIKA OBYVATEL MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2020
Počet občanů s TP k 31.12.2020 :                15 180    z toho 7 405 mužů a 7 775 žen
Počet narozených dětí v roce 2020 :                  149    z toho      80 chlapců a 69 dívek
Počet zemřelých v roce 2020:                            193    z toho     100 mužů a 93 žen
Počet přihlášených občanů:                               221     z toho    102 mužů a 119 žen
Počet odhlášených občanů:                                309     z toho    143 mužů a 166 žen
Průměrný věk: 44,00 muži 42,00 ženy 45,00

Za loňský rok ubylo v České Třebové 132 obyvatel

Podtrženo, sečteno. Také v loňském roce 2020 pokračoval trvalý úbytek obyvatel našeho města. Narodilo se o 44 dětí méně než byl počet zemřelých a odstěhovalo se o 88 obyvatel více než se přistěhovalo. Takový trend je zde již řadu let. Důvodů je několik a jejich váha by se měla zjistit sociologickým šetřením. Jistě je v tom nedostatek vhodných bytů a také stavebních parcel pro další výstavu. Můžeme zatím jen hádat, zda se např. podaří realizovat rekonstrukci bývalého hotelového domu na Novém náměstí, kde by mělo být 88 nových bytů.  Stálo by to ovšem za to, protože by nám to umožnilo zjistit přesněji hlavní příčiny a postupně je odstraňovat. Česká Třebová v tom není sama, úbytek obyvatel se týká i jiných měst, ale některých nikoliv. Zde by bylo dobré se poučit. Může to souviset i s hodnocením  "Místo pro život", kde si zrovna Česká Třebová moc dobře nestojí a za okolními městy zaostává. Není úkolem toto textu hledat východiska, jen informovat. Je to také o tom, že úbytek obyvatel znamená menší podíl na sdílených daňových příjmech. Připomeňme si to!
Porovnejme poslední tři roky 2018 - 2020

ROK počet narozených počet zemřelých  přihlásilo se odhlásilo se počet obyvatel k 31/12
2018 163 179 289 300 15 470
2019 148 184 238 357 15 315
2020 149 193 221 309 15 180
Demografické problémy se  v loňském roce tedy proti předchozímu roku nezlepšily

Telefonní budky odešly do propadliště dějin

Pokrok nelze zastavit, a tak budou děti znát telefonní budky jen z filmů pro pamětníky. I nejstarší generace dnes využívá mobilní telefony anebo má doma pevnou linku. Společnost O2 ještě koncem minulého roku provozovala v Pardubickém kraji sto veřejných automatů. V České Třebové se dlouho "držela" telefonní budka v Masarykově ulici u polikliniky. Jejich zřizování bylo ještě hitem devadesátých let, kdy se uskutečnil masivní rozvoj sítě Telecomu a budovaly se nové ústředny v větší kapacitou, řada mrzutostí byla s tím, že Česká Třebová tehdy "vymizela z telefonního seznamu" Zlaté stránky bývaly žádanou propagační tiskovinou. Už dnes nejsou zapotřebí. Telefonní budky stát na základě loňského rozhodnutí rady Českého telekomunikačního úřadu přestal od letošního roku dotovat. Operátor O2 je proto za takových podmínek nechce dál provozovat. "Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Výnosy z volání by zdaleka nepokryly náklady na údržbu a provoz. 
Ještě loni bylo v našem okrese 23 telefonních budek. (okres Svitavy 32, okres Chrudim 24 a okres Pardubice 21).
Na obrázcích si připomeňme některé poslední českotřebovské telefonní budky u polikliniky v Masarykově ulici, na Novém náměstí a v Sadové ulici naproti prodejně DAS.
 
Nové video Českotřebovského deníku
Modernizace odbavovacího systému podzemního parkoviště terminálu

  Plná velikost videa ZDE
Ve dne 19. a 20. ledna probíhala v dopravním terminálu výměna odbavovacího  systému podzemního parkoviště. Zakázku zajistila společnost AS Parking Modříce. V rámci modernizace byla namontována nová závora a především nový hardware i software, nově byly vybaveny také pokladny na placení parkovného.  Nově namontovaná automatická závora se automaticky odblokuje v případě výpadku napájení.  V pokladnách vznikla nyní možnost platit bankovními kartami VISA a MASTERCARD (bez pinu). Proto bylo nutné zajistit připojení pokladen na internet. Pro tisk dokladů byly upraveny tiskárny pro práci s QR kódy a vyměněna čelní strana pokladen. Výše parkovného se nemění. Během výměny systému se v podzemí parkovalo zdarma. Celková cena zakázky činila 115 tisíc Kč s daní

Nehodovost v našem kraji klesla loni o 20%

Úbytek nehod a především úbytek smrtelných zranění jsou pozitivní jevy, které se připisují COVIDU-19,. který omezil frekvenci dopravy na silnicích.  Místo 31 smrtelných zranění v roce 2019 jich bylo loni pouze 26. Jediný ukazatel, který nevzrostl byla výše  škody, která stoupla údajně o 4%. Jde o to ovšem jak se tato výše škody počítá. Asi by bylo lepší uvádět výši škody vyplacenou pojišťovnami, které opravdu nemají žádný důvod pro to, aby se jejich číselná hodnota zveličovala.  Auta jsou ovšem sále dražší a vybavenější...
 
Svitavy mají zřízeno očkovací centrum ve Fabrice

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podnikl v pátek inspekční cestu po očkovacích centrech v kraji. Navštívil tak Svitavy, Litomyšl, Ústí nad Orlicí a Chrudim, kde již očkování probíhá, ale také Českou Třebovou, kde by mohlo ve druhém čtvrtletí vzniknout v areálu VOŠ a SŠ technické očkovací centrum na úrovni obce s rozšířenou působností. Ve Svitavách se od dnes začalo očkovat v multifunkčním centru Fabrika, ve zbývajících městech centra v areálech nemocnic.
„Původním záměrem bylo vytvoření očkovacích center mimo areály našich nemocnic akutní lůžkové péče, abychom je co nejvíce uvolnili. Tato varianta se podařila velmi rychle zrealizovat ve Svitavách, kde město vyčlenilo a upravilo multifunkční centrum Fabrika, kde se již v pátek zahájilo očkování. V ostatních městech jsme se po řadě debat domluvili na adaptaci více či méně využitích prostor v nemocnicích,“ uvedl hejtman Netolický. „V Litomyšlské nemocnici bude očkování nadále probíhat v prostorách neurologie s přípravou bývalého dětského oddělení, pokud by bylo potřeba rozšířit kapacity. V Orlickoústecké nemocnici již probíhají úpravy části pavilonu F, u kterého jsou dostatečné kapacity pro parkování a samostatný vjezd mimo hlavní vrátnici. V Chrudimské nemocnici využijeme bývalé sídlo našich záchranářů, kteří se minulý rok přesunuli do moderní výjezdové stanice. V tomto případě bude nutné prostor mírně dispozičně změnit,“ upřesnil hejtman Martin Netolický s tím, že očkování v nemocnicích bude až do úprav prostor fungovat ve stávajících prostorách, které jsou vzhledem k dodávkám vakcín stále dostačující.
V České Třebové pro očkování Na Skalku
Od druhého čtvrtletí by kraj chtěl spustit očkování také v obcích s rozšířenou působností. Jednou z nich je Česká Třebová. Proto dnes hejtman jednal s ředitelem krajské VOŠ a SŠ technické Janem Kovářem o vytvoření očkovacího centra v areálu školy. „Zaznamenal jsem návrhy vytvořit očkovací centrum v nové tělocvičně, ale musíme počítat s tím, že se nejedná o krátkodobé umístění. Věřím, že se v dohledné obě obnoví školní, ale i sportovní aktivity, a proto jsme s panem ředitelem vytipovali prostor v jednom z křídel internátu, které jsou velmi dobře upravitelné a především bezbariérové,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Krásně je běžkařům na Kozlově

Upravené lyžařské stopy, sluníčko, modré nebe, připravené parkoviště. Ještě kdyby otevřeli hospodu....

Do kraje přijde z Evropské unie téměř 200 milionů korun do školství 

Pardubický kraj má dobré zkušenosti s evropskými projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na začátku letošního roku zahajuje už druhou etapu programu se zkratkou IKAP  (Implementace krajského akčního plánování), ve kterém má na období tří let připraveno k čerpání prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem 184 milionů korun. V první tříleté etapě využily školy v kraji 88 milionů z tohoto programu.
„V první fázi se zapojilo 22 středních a 62 základních škol a bylo vidět, že to pro ně bylo velmi přínosné. Také proto nyní už máme do pokračování projektu přihlášeno 39 středních a 140 základních škol. Větší část rozpočtu půjde na vzdělávací a kariérní projekty a 65 milionů by mělo podpořit vybavení škol,“ informoval radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Za odbornou stránku projektu zodpovídá odbor školství. „Společně jsme vyhodnotili aktivity z předcházející části projektu IKAP. Díky tomu vznikla třeba školská inkluzivní koncepce Pardubického kraje, která je schválená a můžeme s ní pracovat. Navázat chceme na aktivity k podpoře polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji kariérového poradenství. K tomu se nově přidává také podpora digitální gramotnosti, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a zahraniční mobilita pedagogických pracovníků škola a školských poradenských zařízení,“ upřesnil radní pro školství Josef Kozel.
V rámci podpory polytechnického vzdělávání pedagogičtí pracovníci základních a středních škol rozvíjejí vzájemnou spolupráci a vzděláváním získávají kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání, které předávají žákům prostřednictvím projektových dnů a kroužků. V rámci aktivity bylo pro střední školy už pořízeno vybavení dílen a odborných učeben v hodnotě 34 milionů korun.
Na každé škole zapojené do aktivity Podpora čtenářské a matematické gramotnosti působí mentor pro matematickou gramotnost a mentor pro čtenářskou gramotnost, kteří po absolvovaném vzdělávání pracují se členy školních týmů na propojování gramotnosti do všech předmětů.
„V rámci aktivity Rozvoj kariérového poradenství vzniklo Kariérové centrum Pardubického kraje, které poskytuje poradenství žákům, rodičům a současně výchovným i kariérovým poradcům na školách, metodicky je řídí a organizuje pro ně vzdělávání.  To je aktivita, ve které má také smysl pokračovat. Máme už vyškolené pracovníky, kteří mohou sami organizovat vzdělávání na aktuální témata a poskytovat individuální i skupinové poradenství pro žáky a jejich rodiče,“ dodal radní Valtr.
Celkovou realizaci projektu zaštiťuje Pardubický kraj a jeho tři partneři zodpovědní za realizaci konkrétních aktivit: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. a Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP Pardubického kraje.  (Foto z dílen českotřebovské VDA)
 
Nový pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici

Jednou z největších krajských investic, které budou dokončeny v letošním roce, je nový pavilon psychiatrie, který bude otevřen v Pardubické nemocnici. Průběh stavby si dnes prohlédli hejtman Martin Netolický a náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
„Stavba za téměř 320 milionů korun, která vyrostla vedle vodárenské věže v Pardubické nemocnici, má několik měsíců před dokončením. Vedle centralizace akutních oborů a centrálního příjmu se v Pardubické nemocnici jedná o druhý největší projekt, na který jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v částce 220 milionů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsou hotové omítky, podlahy a pokračují práce na obkladech a dlažbách, montuje se zábradlí a řeší dalších technické záležitosti. Pokud vše půjde podle plánu, tak by měla být stavba dokončena v květnu,“ řekl hejtman Netolický.
Nový pavilon psychiatrie výrazně zkvalitní péči o pacienty „Pavilon bude poskytovat jednu stanici s dvaceti lůžky v uzavřeném režimu a druhou se třiceti lůžky v otevřeném režimu. Součástí komplexu je rovněž stacionář pro 25 klientů a velká ambulantní část. Kapacita lůžek se v porovnání s dnešní situací zdvojnásobí. Vítám tolik potřebné rozšíření stávajících oborů psychiatrie o specializace na děti a seniory, které nám citelně chyběly a přibude také dětská klinická psychologie,“ uvedla Michaela Matoušková.
 
Nelze říct lidem: Pardon, na péči o vás nejsou peníze

Rozhovor s krajským radním Pavlem Šotolou
V oblasti sociální péče je už řadu let výraznou postavou radní Pardubického kraje Pavel Šotola. V této práci bude pokračovat i v příštích čtyřech letech. Naváže tak zejména na počátky transformace ústavní péče pro osoby s mentálním postižením, transformace péče o ohrožené děti, projekty podpory neziskového sektoru, sociálního podnikání a dobrovolnictví. Je toho ale mnohem více před čím nyní stojí zejména sociální služby, jak ukázal následující rozhovor.
S čím začínáte další rok?
Nový rok začínáme tak jako pokaždé rozdělením finančních prostředků od státu na sociální služby. Pro letošní rok jsme obdrželi od Ministerstva práce a sociálních věcí částku 1,082 milionů korun a zároveň budeme posílat finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb v rámci takzvaného víceletého financování sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje.  To se stane hned po schválení rozpočtu na Zastupitelstvu Pardubického kraje, které se koná 23. února.
 
Je prostředků na sociální péči letos dost?
Vzhledem k tomu, že potřebnost zvýšení kapacit nejrůznějších druhů sociálních služeb je stále vyšší, tak prostředků není dost. Částka od ministerstva by měla zohledňovat desetiprocentní narůst platů, tak uvidíme, jak to dopadne.  Ale obecně je financování stále nedostatečné a neumožňuje další rozvoj sociálních služeb. Nové domovy pro seniory se téměř nestaví, a když není možné uspokojit tuto potřebu, tak se snažíme rozvíjet a podporovat terénní služby jako je pečovatelská služba, osobní asistence a podobně. A o péči v domácím prostředí je čím dál větší zájem. Projevilo se to zvláště v době koronaviru, kdy řada pobytových zařízení nenabírala nové klienty z důvodu karantény....  Více ZDE