Českotřebovský deník 23/2021 (23/1 - speciál )


Těžká technika zahájila zemní práce na cyklostezce z Podhorky do Rybníka.

V pátek 22/1 pracovníci vybetonovali patky pro nový "cyklostezkový" most (nebo lávku) přes řeku Třebovku. Podmínky pro práci v lednu nejsou nijak příznivé, terén rozměklý a vodní tok Třebovky při oblevě dnes v sobotu docela prudký. Během soboty bylo staveniště rázem zaplaveno vodou, dnes by se již betonování realizovat nedalo.  Fotografie ukazují, že stavba byla zahájena a můžeme se těšit na dokončené dílo, které plánujeme  již snad deset let.  Pro zřízení nové lávky, která cyklisty navede šikmo přes řeku na cyklostezku bylo třeba vykácet v břehovém porostu několik stromů. Stará lávka  do kynologického cvičiště  má být podle projektu zrušena. Nová lávka má vyhovovat povodňovému průtoku Q100 (40m3/s) s velkou rezervou, má mít délku 20 metrů (vlastní přemostění 14 metrů) a šířku 3,25 metru (zatížení mostu 500kg/m2 plochy lávky.
Práce na přípravě bylo vykonáno tolik, že si to mnozí nedokážou ani představit. Nejdříve byly velké problémy s pozemky, čekalo se  na vyřešení církevních restitucí, potom byly ne zcela jednoduchá jednání s královéhradeckým biskupstvím. I když stačilo vykoupit jen malé pozemky, byly městu nejdříve nabízeny celé rozlehlé parcely. Další pozemek byl ve vlastnictví soukromníka, který se podařilo vyměnit za jiný také až po dlouhém vyjednávání.
Teprve potom bylo možné podat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Tomu předcházelo uzavření smlouvy o spolupráci  s obcí Rybník. Byla to první smlouva, kterou schvalovali 31. 10. 2018 zastupitelé po volbách v novém složení hned jak zvolili nové vedení města a novou radu města. Dotace na cyklostezku (s délkou 764 metrů) byla poskytnuta ve výši 85% uznatelných nákladů. Zhruba uprostřed trasy bude odpočinkový prostor s vybavením (lavičky, stůl, odpadkové koše, zeleň). Mimo uznatelné náklady jsou však spojeny s realizací investice další, na které se již dotace nevztahuje. Jde na českotřebovském katastru zejména o připojení samotné cyklostezky účelovou komunikací délky 112 metrů (s šířkou 5,5 metru) na komunikační síť v České Třebové (ulici U Podhorky). Účelová komunikace v Rybníku (na silnici procházející obcí) však již není součástí tohoto projektu. Můžeme doufat, že zastupitelstvo obce Rybník bude stav této štěrkové komunikace dlouhé cca 75 metrů, připojující Rybník na cyklostezku také řešit. V České Třebové pak bude ještě před Třebovkou zřízeno parkoviště (zámková dlažba) pro 15 osobních automobilů a cyklostezka také dostane veřejné osvětlení (38 bodů) a mobiliář (např. zábradlí a gabionové opěrné zdi) podle projektu.  Umožní bezpečnou dopravu cyklistům a také chodcům na trase Česká Třebová - Rybník, aniž by museli jezdit po silnici I. třídy I/14. Zřízení cyklostezky od samotného vzniku záměru podporuje také obec Rybník a bude se na financování projektu podílet. Správný název dle projektu je "Stezka pro chodce a cyklisty"
Na základě výběrového řízení, do kterého se přihlásilo šest subjekty realizuje tito zakázku s původně rozpočtovanou cenou  18 850 000 Kč společnost AGILE, její nabídka činila  16 571 119 Kč včetně DPH. Došlo tedy k významné úspoře. Z této částku činí dotace SFDI 9 242 867 Kč a smluvně zajištěný příspěvek obce Rybník ve výši 437 230 Kč.  Vlastní investice města tedy vychází menší než 6,9 mil. korun. Termín dokončení stavby je ve smlouvě stanoven na 31.10. 2021.
Už se může se těšit, bude to cykloparáda! Fotografie Václav Polák a Milan Mikolecký
 
 

Připojení cyklostezky v Rybníku až k silnici projekt neřeší