Českotřebovský deník 29/2021 (29/1) 
Z městské knihovny 

Snažíme se všemi silami zachovat funkčnost služeb, takže o čtení nepřijdete ani v nejvyšším stupni protiepidemického systému (PES). V 5. stupni PES nabízíme bezkontaktní rozvoz knih. Ve 4. stupni PES je možné provozovat výdejní okénko.
Rozhodli jsme se plošně neprodlužovat výpůjčky, protože některé knihy jsme neviděli již několik měsíců a chceme je půjčit i dalším čtenářům. Vracet můžete do našich dvou biblioboxů, bezpečně a kdykoli. Pokud potřebujete výpůjčky prodloužit, můžete to provést přes své čtenářské konto, e-mailem nebo po telefonu. Rozhodně se nemusíte bát pokut. Když vás urgujeme, tak nám jde pouze o vrácení titulů, které máte delší dobu. Jestli existují důvody, proč je vrátit nemůžete, stačí nám napsat nebo zavolat a společně najdeme řešení. Také v této době se potřebujeme ujistit, že naše dokumenty i vy jste v pořádku.
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).  Více ZDE
 
Realitka nabízí pozemky u hřbitova, schválena je však jiná varianta 

Je jasně vidět, že stavebních pozemků  je v České Třebové nedostatek, proto jsou jejich ceny tak vysoké. Nabízeny jsou v předstihu ještě dříve, než řešení lokality prošlo schválením. Přestože nejde o samostatně zainvestované pozemky, tak cena není vůbec mírná 1300 Kč/m2 a protože v tom jsou nabízeny i cesty v podílovém spoluvlastnictví, tak je to vlastně ještě dražší.  O co se konkrétně jedná?
"Stavební rovinaté pozemky v Č. Třebové Nabízí se pozemky ke stavbě rodinných domů, (různé varianty dle požadavku investora). Jednotlivé pozemky cca 800, či 2000 m2 jsou v pěší dostupnosti (8minut) ze samého centra města - Starého náměstí, či vlakového nádraží. Pozemky lze ke koupi kombinovat, dle navrženého situačního plánku - varianta a, b, c, d. Jsou rovinaté, navazující na již osídlené území rodinnými domky. Pozemky jsou v samé těsnosti již zpracované studie ( Z 25) na vytvoření dalších stavebních pozemků v České Třebové. Pozemky nejsou samostatně zainvestovány sítěmi. Ty jsou však v dostupnosti pozemků. Geometrický plán se nyní zpracovává."
Jde  o lokalitu bývalého zahradnictví u městského hřbitova sousedící s plochou zřízeného parkoviště a skutečně navazující na plánovanou výstavbu rodinných domků za ulicí Polní.  Připojení na komunikaci města a městské sítě bylo projednáno opakovaně v radě města, poprvé 17.8. 2020 a naposledy 4. ledna letošního roku. V obou případech město z důvodu nežádoucího zvýšení dopravy kolem budovy krematoria (dnes je zde zákaz vjezdu) nesouhlasí  s realizací nakreslené 4m široké jednosměrné komunikace  napojené na pozemek parcely 3505 a doporučuje zajistit přístup na stavební pozemky a uložení inženýrských sítí do obousměrné, tedy 6m široké komunikace navazující na ulici Polní. Z této komunikace bude možné následně obsluhovat i další pozemky v obytné zóně za ulicí Polní, až bude v budoucnosti zřízena.
 
Očkování ve Svitavách 

Na iČtZ . 28/2021 jsem si přečetl o problémech v očkovacím centru v Ústí nad Orlicí. Já bych se chtěl podělit se svým zážitkem, přesně opačným. Jen místo očkování je v jiném místě, ve Svitavách. Mám maminku, které je 92 let a možnost očkování na covid 19 jsme prodiskutovali. Ona souhlasila, a tak jsem začal pracovat na registraci. Ta se nakonec povedla a v sobotu přišla zpráva, abychom vybrali termín k očkování. V objednávce sice měli uvedené očkovací centrum ve svitavské nemocnici, ale já již měl informace, že toto centrum je ve Fabrice, což je kulturní centrum ve Svitavách. Protože maminka chtěla, abych ji doprovodil, vybral jsem vhodný termín v úterý na 13. hodinu a objednal jsem pro maminku odvoz firmou Salvia, která ve Svitavách toto zajišťuje pro důchodce a nemocné. Na daný čas pro nás dojelo auto Salvie, ochotný řidič nám dal číslo, aby nás po skončení očkování zase odvezl zpět.
A tak několik minut před daným časem jsme vstoupili do Fabriky. Očkovací centrum bylo na vstupních dveřích viditelně označeno a za dveřmi bylo několik stolů a židlí, kde již někteří zájemci o očkování již seděli spolu se svým doprovodem. Vstupní prostory byly poměrně velké a místa také dost. U jednoho stolu seděla příjemná paní, která nám podala potřebné informace, dala nám 2 formuláře na vyplnění, které jsem tedy vyplnil. Po 13. hodině se otevřely prosklené dveře a vyšla sestra, která začala koordinovat všechny čekající. Nejprve jsme šli k okénku, kde jsme byli zaregistrováni, slečna za okénkem do počítače dala nacionále maminky a vytiskla dva dokumenty, jeden nám zůstal, druhý jsme odevzdali u doktora, ke kterému jsme byly další sestrou uvedeni. Ten zkontroloval údaje, zeptal se maminky na doplňující informace a byli jsme dáni do péče přítomné sestry. Ta nás odvedla několik metrů dále, kde za přepážkou byla samotná očkovací místnost. Zde další sestra mamince píchla injekci a my jsme si šli sednout na 30 minut do čekacích prostor. Ty jsou odděleny od vstupních prostor. Zde bylo dostatek židlí, rozmístěných v bezpečných vzdálenostech. Na stěně byla televize, kde běželo televizní vysílání, aby čekací doba seniorům lépe ubíhala.
Od vstupu od očkovacích prostor stála sestra, která dohlížela, kdyby se některému z očkovaných udělalo nevolno a byla velice vstřícná na jakýkoliv dotaz ohledně očkování. V prostorách byl automat na kávu a bar na pitnou vodu. Po uplynutí 30 minut jsme opustili očkovací centrum a to jinými dveřmi, než byl vstup do centra. Po telefonu prakticky okamžitě předjelo auto Salvie, které nás odvezlo k domovu maminky, která bydlí na druhém konci Svitav. Nutno ještě poznamenat, že po registraci a zadání termínu očkování do centrální evidence přes internet jsem byl telefonicky upozorněn, že očkovací centrum ve Svitavách není v nemocnici, ale ve Fabrice. Očkovací centrum ve Svitavách je samozřejmě provizorní, využívaje prostor šaten a foaye tamního kulturního sálu, ale pro danou situaci plně vyhovující. Vstřícný přístup a ochota přítomného zdravotního personálu k našim starším spoluobčanům podtrhuje velice příjemný pocit z celého očkování. Když pominu 30. minutové čekání po očkování, vše proběhlo bez zbytečného čekání a stresů.
 
Dvakrát z problematiky zdejšího odpadového hospodářství 

Dva obrázky a oba jsou ostudou nás, kteří ve Třebové žijeme.
Na levém snímku je fotografie z dnešního sběrného dvora v pátek 29. ledna, která ukazuje, že do kontejneru určeného na odkládání pouze pet lahví dáváme kde co. Nejhorší je, že to obsluha sběrného dvora sedící pěkně v teploučku ani neregistruje. Je to tedy jak na nás, tak i na nich a nyní by měli sami jít a všechno přetřídit tak, jak se sluší a patří, na což mají přece dozírat. Takovýto směsný dopad je bezcenný a musí to po zdejší obsluze přebírat zase někdo jiný, nebo se pak má dát na skládku? Kdyby se tak stalo někde v kontejnerech po městě, nelze se snad ani divit. Ale tady ve sběrném dvoře by mělo být všechno pod dohledem kamer a očí obsluhy, a takového směsi by zde být neměly!
Na pravém snímku mám zase snímek naší čtenářky z prestižní lokality u červené školy na Farářství. Stavba architekta Vanického , oceněná mimo jiné architektem Davidem Vávrou (Šumná Česká Třebová) si zaslouží zvláštní péči. Jenomže asi jen na papíře, v praxi nikoliv. Takového kontejnerové hnízdo je zde 15 let a slouží opravdu k ozdobě této lokality.  Množství pet lahví a odpadu je větší než stačí kontejnery v dané frekvenci vyvážení pobrat a proto se zde odpad taky všude okolo. Je to situace, která volá po řešení a to na daleko větším počtu lokalit. Pro mne taky velmi mrzí, že se l,oni nepodařilo využít v loňském rozpočtu města stanovenou částku půl milionu korun určenou právě na úpravu kontejnerových hnízd na tříděný odpad. Pro letošní rok tam taková částka jistě bude zase, ale škoda promarněné šance k tomu, aby bylo naše město úpravnější.


Od pondělí záchranáři ve Vysokém Mýtě v posílené sestavě 

Záchranáři ve Vysokém Mýtě budou už od 1. února užívat novou výjezdovou základnu, která vyrostla v areálu Vysokomýtské nemocnice a odpovídá nejmodernějším standardům na provozování. 
„Zásadně se mění zázemí pro posádky záchranné služby, ale i pro skladové zásoby,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar. „Zároveň reagujeme na vývoj počtu výjezdů a jejich strukturu a nově budeme ve Vysokém Mýtě vyjíždět se třemi posádkami. Konkrétně se jedná o dvě dvoučlenné nelékařské posádky RZP ve velké sanitě a o jednu takzvanou „rendez vous“ posádku v malém autě s lékařem,“ dodal.
Dvoupatrová budova s operačním střediskem, odpočinkovými místnostmi, zázemím pro přípravnu léků a zdravotnického materiálu, skladem zdravotnického vybavení, dezinfekční místností i dvěma prostornými garážemi stála 30 miliónů korun a stojí na místě bývalé nemocniční márnice. „Do současné doby jsme obývali nevyhovující prostory a nová základna je pro nás doslova tou vysněnou,“ uvedl Paar.
„Postavení záchranné služby ve Vysokém Mýtě je strategické i v souvislostí s  D 35, která v těsné blízkosti města snad už v dohledné době povede,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Je proto velmi důležité, že obsloužíme občany z Vysokomýtska a jsme schopni je včas dovézt do našich nemocnic, a současně jsme už nyní připraveni na to, že zdejší posádky budou vyjíždět k nehodám na dálnici. Jsem ráda, že Pardubický kraj mohl pomoci a budova se postavila v areálu Vysokomýtské nemocnice, kde má dobré a strategické místo.“
Igor Paar připomněl, že po dokončeném zázemí nyní ve Vysokém Mýtě a před půl rokem v Holicích se záchranáři těší na novou výjezdovou základnu v Seči: „Nyní zde působíme v pronajatých prostorách v omezenějším režimu. Novou budovu tu zprovozníme na konci letních prázdnin a poté i v Seči plánujeme nepřetržitý provoz. Dále realizujeme výstavbu nové výjezdové základy při budované nové nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Vypracované studie pro výstavbu nových objektů záchranky máme také v Litomyšli a ve Svitavách.“