Českotřebovský deník 30/2021 (30/1) 
Nové video Českotřebovského deníku:
Události v České Třebové v lednu 2021 

 Video v plné velikosti ZDE
Souhrn událostí v České Třebové za měsíc leden je videodokument délky 28 minut, který obsahuje 10 částí:
1) Zima v České Třebové s dostatkem sněhu, běžkaři, čekání na otevření skiareálu na Pekláku, které není umožněno díky protiepidemickým opatřením.  Proto nezaškodí ani procházka kolem Třebovky....
2) Nové byty na Parníku zkolaudovány
3) Na Podhorce se staví cyklostezka do Rybníka
4) Modernizace odbavovacího systému parkování na terminálu
5) Rodinné centrum ROSA v lednu - stavební úpravy, možnost individuální konzultace a návštěvy po předchozí domluvě
7) Zemřela sopranistka Vlasta Preislerová - Ployharová
8) Zemřela Milena Asmanová
9) Chrámový betlém v kostele sv. Jakuba
10) Z černé kroniky - nehoda na Vinohradech a požár v Břízkách....

Před pěti lety zmizely z panoramatu města dva vysoké "tovární komíny"

 Byl to komín kotelny na Skalce (na místě dnešní sportovní haly) a nevyužitý komín bývalé cihelny.

V druhé polovině roku 2015 ukončila v České Třebové na Semanínské ulici 1547 činnost společnost Ekoline Group, s.r.o., která se zabývala výkupem železa a dalších kovů, likvidovala vraky osobních automobilů respektive vozy, které dosloužily. Sídlila v bývalé cihelně, jejíž vnitřní prostory vlastně  nevyužívala a zdejší tovární komín byl jen reklamou s nápisem "Sběrna", orientačním bodem, podle kterého bylo možné  sběrnu najít.  Svým umístěním do průmyslové zóny život města nerušila.Výkup kovů přestal mezi tím tak lukrativní záležitostí a tak sběrna zmizela.

Pozemek a stavby se staly předmětem prodeje, který se podařilo poměrně rychle domluvit a uskutečnit. Pozemek si mezi sebou rozdělila společnost IMS - Drašnar (nástrojárna a  zpracování plastů), která již nějakou dobu hledá prostor pro své rozšíření a   společnost CZ LOKO, která již vlastní další pozemky na jih od pozemku cihelny a která zde realizuje svůj rozvojový program.  IMS - Drašnar získala pozemky a stavby až po bývalý  komín cihelny, CZ LOKO pak další pozemky  až ke svému současnému areálu.  Zatím není nijak řešen pozemek přilehlého bývalého dobývacího prostoru cihelny. Byla sice snaha budovu cihelny využít, zachránit, ale po prohlídce objektu statikem bylo konstatováno, že vybouráním pece by se podstatně změnila statika budovy a využití objektu by bylo velmi, velmi drahé. Demolice byla tedy podstatně levnější a umožnila vyřešit celý získaný prostor efektivně právě dle potřeb rozvíjející se společnosti. Demolici zajistila firma Davida Skalického,  která vlastní také také zařízení na zpracování a drcení vybouraného stavebního materiálu, takže neskončí bez užitku na skládce. (mm)