Českotřebovský deník 31/2021 (31/1) 
Bourání komínu na Skalce
Je to právě 5 roků, co se koncem ledna začalo s bouráním bývalé uhelné kotelny Středního odborného učiliště železničního na Skalce pokračuje. Snímky ke zveřejnění byly pořízeny během středy 3. února 2016 odpoledne.  Z fotografií je vidět postup práce. Na prvním snímku je oddělená část komína se třemi spojenými články na lanech jeřábu, na druhém snímku se díly blíži zemi a na třetí fotografii je vidět  jaký bude jejich další osud - rozbití na betonovou drť a ocelové části tak, aby jejich odvoz ze staveniště nebyl problematický. Snímek byl pořízen z okna budovy školy VOŠ SŠT Skalka.

Jak se tento komín stavěl?

V osmdesátých letech, tedy ne zas tak dávno. Mnozí to pamatují: Výstavbou byl pověřen investiční odbor Správy severozápadní dráhy v Praze. Kotelnu jako hlavní inženýr projektu navrhl Ing. Schneider ze Státního ústavu dopravního projektování (SUDOP) v Brně, komínové těleso vyprojektoval národní podnik Teplotechna Brno. Generálním dodavatelem stavby byl národní podnik Pozemní stavby Pardubice, závod 2 Litomyšl a podíleli se na ní například pánové Josef Schwarzbach, Bohumil Střilek a Lochman, mistrem byl pan Preisler. Technický dozor investora zajišťoval Oldřich Gregar spolu s geodety Ing. Milanem Řezníkem a Václavem Knettigem z Investorského úseku v České Třebové.

Počty domů v České Třebové a připojených obcích podle výsledků sčítání lidu 1869 - 2001                  

 
  1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
Česká Třebová celek 999 1029 1042 1144 1462 1670 2249
Č. Třebová město 581 604 611 676 918 1031 1425
Kozlov 45 48 48 49 50 51 56
Lhotka 93 94 92 102 100 108 136
Parník 109 111 120 149 224 314 458
Skuhrov 113 112 109 108 109 107 113
Svinná 58 60 62 60 61 59 61
  1950 1961 1970 1980 1991 2001 1. zmínka
Česká Třebová celek 2561 2463 2513 2597 2797 2787  
Č. Třebová město 1653 2107 1659 1747 1809 1782 r. 1278
Kozlov 63 57 56 54 62 65 r. 1347
Lhotka 158 154 159 155 201 199 r. 1358
Parník 518 --- 500 524 586 596 r. 1304
Skuhrov 106 91 90 81 83 88 r. 1292
Svinná 63 54 49 36 56 57 r. 1358
Poznámka: v r. 1961 byl Parník sečten společně s Českou Třebovou, čísla za Parník a město Č. Třebová nejsou k dispozici              
 

Mateřské školy mohou letos slavit 

MŠ Habrmanova buide mí "šedesátriny a MŠ Vinohrady je mladší, slaví jenom 35 let. Obě školky nedávno omládly díky investicím do zateplování a dostaly nový kabát. Podobně i školka U koupaliště, která by se v letošním roce měla dočkat rozšíření o novou kontejnerovopu přístavbu a tedy io zvýšení kapacity.  Poslední čtvrtá školka U Stadionu se začne v nejbližších dnech stěhovat do provizoria do budovy bývalé školy na Lhotce, která byla pro tento účel v loňském roce  nově upravena. Úprava nepřijde nazmar, protože o tyto upravené prostory na Lhotce projevila zájem soukromá ZŠ Na rovině, která zde v  budově na Lhotce zřídí  prostory pro svůj II. stupeň a možná i jedno oddělení mateřské školy.
 

Elektromobily mohou v Ústí parkovat zdarma

Od 1. února 2021 dochází ke změně Nařízení města Ústí nad Orlicí, o placeném stání na místních komunikacích, podle kterého mohou nově na místních komunikacích parkovat zdarma silniční motorová vozidla s registrační značkou tvořenou velkými písmeny "EL", jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem (hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu maximálně 50 g/km).  Ústí nad Orlicí se tím připojuje k dalším městům v České republice, která po vzoru mnoha zemí Evropy zvýhodňují majitele bezemisních a nízkoemisních vozidel.
 

V Javorce se dá plavat (a otužovat se) v létě i v zimě

Olympionici Eva Samková a Tomáš Kraus 20. července 2020 a osamělé zimní otužování koncem  ledna 2021

Jaké povinnosti mají vlastníci objektů v městské památkové zóně (MPZ) Česká Třebová

Rozsah povinností  stanoví zákon č. 20/1987 – Zákon o státní památkové péči.  V §14, odst. 2 citovaného zákona se uvádí: Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Podle §39, který řeší sankce za přestupky, se praví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč  fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. g) provádí stavbu, stavební změnu nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.
Pro upřesnění : výše uvedený problém se týká především výměn dožilých dveřních a okenních výplní. Majitelé domů v  MPZ si oblíbili plastové výrobky, které jsou zde osazovány i někdy i přes nesouhlas památkářů. Je skutečností, že v žádném z okolních měst se v historickém centru nevyskytuje tolik plastových výplní jako v České Třebové.

Plánuje se demolice objektů u Hudební školy

Domy pod hudební školou jsou léta opuštěné, jsou v majetku města a jejich statika je v takovém stavu, že neumožňuje jejich přestavbu. Byly před cca 40 lety vykoupeny v souvislosti s výstavbou sídliště a nakonec nebyly zbourány. Demolice nebude nejlacinější, je současně zapotřebí  zajistit štítovou zeď budovy ZUŠ a upravit plochu, která má sloužit jako parkoviště.

 
Zimní údržba v Silničáři v Pardubickém kraji

Letos jsou podmínky složitější, než byly v minulých letech
Rozsah zimní údržby:
Kompletní délka silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji        3134 km
Rozdělení dle technologie údržby:
chemický posyp                                                                   1373 km        
inertní zdrsňovaní posyp                                                       1408 km
pouze pluhování                                                                    210 km
v zimě neudržováno                                                              143 km

Fotografie pro pamětníky

On to vlastně ani není starý snímek, ale o to zajímavější.   Na fotografii A. Kunsta  můžeme vidět co bylo dříve na místě dnešní sochy Jana Pernera a budovy provozního oddílu ČSD či ČD Cargo. Dokonce zde sídlila jeden čas i Veřejná bezpečnost....

Tuto fotku asi nepoznáte

Je to snímek z roku 1909 , na kterém je předchůdce dnešního domu čp. 292 na světelné křižovatce (Kohinoor). Před stavením je již zakrytý Křivolický potok tekoucí v trase Litomyšlské ulice...  Dnešní dům čp. 292 byl postaven v roce 1940.