Českotřebovský deník 9/2021 (10/1)     
Betlém v kostele sv. Jakuba je přístupný ke shlédnutí  následující neděle 
1. ledna, 17. ledna, 24. ledna a 31. ledna  v době od 15.30 do 16.30 hodin. 
                                                                        Zve Miloš Kolovratník a českotřebovská  farnost

Na Štědrý den byla Dětská půlnoční bohoslužba                                                   


Foto Římskokatolická farnost

CZ LOKO dodává stroje i na Vánoce


Ani na konci roku 2020 se nezastavily dodávky našich lokomotiv zákazníkům. Snímek z 27.12. zachycuje lokomotivu EffiShunter 1000 (744.133) na seřaďovacím nádraží Břeclav. Stroj si objednala italská společnost Ferrovie Nord Milano, která je druhým největším železničním dopravcem v zemi.

 


KNÍŽKOHRANÍ S EDOU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Knížkohraní s Edou jsme vymysleli a vytvořili pro děti ve věku 3–6 let a jejich rodiče. Cílem tohoto projektu je podpora čtenářství a rozvíjení pozitivního vztahu ke knihám od útlého věku. Úkoly v Knížkohraní s Edou jsme sestavili tak, aby po celý rok rozvíjely osobnost dítěte předškolního věku. Podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti, zábavnou formou rozvíjí slovní zásobu dětí, jejich fantazii a představivost, motoriku, pozornost, zrakové a sluchové vnímání a další.

Děti při plnění všech aktivit získávají nové informace a dovednosti. Po přečtení knih souvisejících s tématem a dle vlastního výběru, splnění zadaných úkolů a nasbírání alespoň 3 razítek z akcí v průběhu celého roku se můžete v knihovně těšit na krásnou odměnu z projektu Bookstart pro starší děti. Sada obsahuje knihu Chvilka pro pohádku, pexetrio, jedno číslo časopisu Puntík, Průvodce komiksem, katalog knih pro společné čtení, a to vše v krásném sáčku na záda. Cena Knížkohraní s Edou je pouze 80 Kč.
Další podrobnosti https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/vzdelavani/knizkohrani-s-edou