Vzpomínka na herečku Milenu Asmanovou

V neděli 3.ledna 2021 ve věku devadesáti let zemřela herečka Milena Asmanová, rozená Reindlová, pocházející z České Třebové. Jelikož jsem měl možnost, stejně jako řada dalších občanů našeho města, paní Milenu Asmanovou osobně poznat, dovolte mi několik vzpomínek.

Jako chlapec školou povinný jsem na televizní obrazovce sledoval dnes již pamětnický seriál ostravské televize, Kamenný řád, natočený v roce 1975. Na seriál mě upozornili rodiče, abych viděl paní Asmanovou, která zde ztvárnila Karolinu Poštulkovou.   Že jsem byl na seriál rodiči upozorněn, mělo svůj důvod. Pocházím totiž ze sídliště Křib  a naším sousedem z vedlejšího domu byl  a dosud je, pan Petr Reindl, známý člen populární třebovské trampské skupiny, Medvědi, bratr paní Asmanové. A v sousedním vchodě  tehdy bydlela paní Miroslava Reindlová, maminka obou sourozenců. Všechny členy rodiny Petra Reindla jsem osobně znal, jelikož  s jeho dcerou Petrou jsem chodil do mateřské školy Křib.  A babička Reindlová pro Petrušku do školky často chodívala. A tak, když mi rodiče objasnili příbuzenské vztahy rodiny  s paní Asmanovou, byl jsem na seriál zvědav. A hltal jsem jej jedním dechem, výkony všech herců, tedy i paní Mileny, byly úžasné. Jednou, když jsme šli s tatínkem domů, předjelo nás na sídlišti Křib malé, neznámé autíčko. Připomeňme, že se jedná někdy o začátek 80. let 20. století a tehdy na Křibě parkovalo asi pět aut, z toho většina embéček. Tak každé cizí auto hned člověka upoutalo. Auto zaparkovalo a vystoupila z něj noblesní dáma s kabelkou  a vešla do protějšího vchodu. Tatínek mě upozornil, abych si ji prohlédl, že to je paní Asmanová a přijela za maminkou.  Poslechl jsem a vryl si její podobu do paměti. Od té doby, když jsem cestou ze školy, již známé autíčko, zahlédl parkovat u domu, hned jsem doma hlásil, že „je tu paní Asmanová“.  Uplynulo několik let, já už pomalu končil základní školní docházku  a tatínek mi řekl, že nemáme ve sbírce třebovských osobností  fotku paní Asmanové.  A dodal k tomu: „Napiš ji do divadla do Ostravy. To se tak dělá, psát hercům o fotky. Napiš ji, že jsi z Křibu, kolik je ti let a že ji tu vídáváš chodit za maminkou, ale netroufáš si  jí oslovit. Určitě ti odpoví.“ A tatínek to uhodl. Já dopis napsal a za několik dní, skutečně na mé jméno dorazil dopis z Ostravy, jehož součástí byla krásná a podepsaná černobílá fotografie. Byl jsem moc šťastný.

A zase  uplynulo několik let  a já začal občas potkávat paní Asmanovou na premiérách  představení zdejšího DS Hýbl, kam jezdila povzbudit a „zkontrolovat“ výkony svého bratra Petra, ale i při dalších příležitostech. Samozřejmě, dle možností, při těchto setkáních paní Asmanová neunikla objektivu mého fotoaparátu. První fotografie jsem pořídil na Divadelním plese DS Hýbl, který se konal v Národním domě 2. února  2002. Tam jsem měl možnost s ní prvně hovořit a povyprávět, že pamatuji její cesty na Křib a jak jsem jí psal o fotku. O čtyři měsíce později, 6.  června  2002 jsem viděl Milenu Asmanovou na jevišti.

Zavítala do Národního domu s divadlem Skelet Pavla Trávníčka, kde v minimuzikálu Popelka ztvárnila postavu Macechy. Zde jsem udělal její fotografii v divadelním kostýmu. V září 2008 jsem se setkal s paní Asmanovou a jejím manželem na Starém náměstí, kde popíjeli  kafíčko pod podloubím u mléčných lahůdek.  Bylo mi nabídnuto, abych si přisedl. Jak rád jsem možnosti využil! I z tohoto dne mám fotografie. Pochopitelně další fotografie vznikly na vernisáži výstavy fotografií "Motivy z cest" PhDr. Josefa Zavřela, ve výstavní síni KC, kterou Milena Asmanová uvedla do života. To byla asi poslední příležitost, kdy jsem měl s paní Asmanovou možnost se setkat. Zde též vznikla naše společná fotografie a dokonce jsem ji vyfotografoval společně s mým tatínkem.

S Milenou Asmanovou odešla jedna z významných osobností, na něž Třebová může být právem hrdá.

Čest její památce!  Martin Šebela (fotografie z archivu autora)