Zemřela Milena Asmanová - Reindlová

Zpráva proletěla internetem dnes v pondělí 4. ledna  2020. Ač má v rodném listě napsáno jako rodiště Brno, tak mládí prožila v České Třebové, má zde své příbuzné (zejména bratra Petra Reindla) a hodně známých. Ráda se ze svého angažmá do České Třebové vracela. Osobně si  připomínám   její přítomnost angažovanost na jedné z polistopadových akcí - besed pořádaných tehdy pravidelně po dobu několika měsíců v Národním domě, kdy jsme "měnili svět" a tehdy si představovali, že vzniká zcela spravedlivá situace, kdy nebude možné, aby jakýkoliv z funkcionářů minulého režimu, milicionář nebo estébák se mohl uplatnit  kdekoliv mimo běžné pracovní místo. (A podívejte se dnes kolem sebe a proberte si volební preference...)
Sama Milena Asmanová při svých návštěvách České Třebové byla velice příjemně překvapena, že na ni Třebováci nezapomněli. Měla k našemu městu vřelý vztah a ráda vzpomíná na své divadelní začátky v altánu v Javorce, kde si hráli  divadlo s Liborem Blodíkem a jinými. Diváky byli tehdy hosté z javorecké hospody.
Dodnes schraňuji ve svém archivu fotografie ze školního divadla v Národním domě  "Sněhová královna" z roku 1947. V této pohádce hrála roli "Pohádkáře" - viz dále uvedené fotografie
Hrála ráda v České Třebové
Milena Asmanová si také připomíná  prázdniny při studiu DAMU které společně s Pepíkem Zímou (princ a zpěvák) a jeho pozdější manželkou Evou Klepáčovou, budoucí "pyšnou princeznou" Alenou Vránovou a jinými prožívali na Plodrově chatě nad Zhoří. Tenkrát též ve společnosti bráchy Petra, který sám o sobě říká, že byl tehdy "nosičem buchet a pečených králíků" (a že jich bylo). V pokročilejším věku měla Milena Asmanová v oblibě hospodu Na Horách. Zdejší pivo a syrečky ji tam moc chutnalo.
Milena Asmanová také nyní po přelomu století pravidelně dojížděla na všechna představení divadelního spolku Hýbl, kde pod režijním vedením Jiřího Jireše (podle ní by se mohl a tedy i měl profesionálně živit divadle) sledovala i herecké výkony bráchy Petra Reindla.  Říkala - "Ráda se dívám, co tam ten bratříček předvádí..."  Ten bratříček na to říkal, že "naštěstí je náš soubor na téměř profesionální úrovni a mé úlety tam nejsou vidět". 
Dne 5. dubna 2012 jsme se pak s Milenou Asmanovou - Reindlovou  mohli potkat (a poslechnout si ji)  v Kulturním centru na vernisáži výstavy "Motivy z cest" českotřebováka PhDr., Josefa Zavřela, který byl jejím spolužákem. 
Připomeňme si Milenu Asmanovou na fotografiích a také  v jejím uměleckém životopise z pera Jaroslava Lopoura....  Zde uvidíme, že její přínos pro divadlo a film nebyl malý. A k tomu navíc to byla "naše" Milena Asmanová.
V posledních 5 - 6 letech Nyní bohužel zdravotní stav Mileny neumožnil pravidelné návštěvy našeho města, ale neustále vzpomínala na tu dobu, kdy v Národním domě často hrálo Východočeské divadlo Pardubice, ostravské divadlo Petra Bezruče apod. "To bylo buchet pro umělce, škoda, že je nám současným nikdo nenosí.  O Mileně Asmanové napsal také krásný článek vydavatel českotřebovské ročenky Karel Kubišta... 
Milan Mikolecký (s využitím textů Petra Reindla)
MILENA ASMANOVÁ (narozena 11. 10. 1930 Brno)
Milena Asmanová se narodila jako Milena Reindlová v Brně. Dětství prožila ve Třebové, kde žije dodnes část jejího příbuzenstva, zejména její bratr Petr Reindl.  Roku 1953 absolvovala herectví na pražské DAMU. Následně prošla krátce scénami Divadla pracujících v Mostě (1953) a v pardubického Východočeského divadla (1953 – 1960). Až do svého odchodu na odpočinek se stala přední členkou činohry Státního divadla v Ostravě (1960 – 1993), kde i nadále vystupovala pohostinsky. Hostovala též na dalších scénách (D 46 v Praze, ostravské Divadlo loutek, Těšínské divadlo, Švandovo divadlo v Praze, Divadlo Skelet Pavla Trávníčka).
Vypracovala se na charakterní herečku výrazných českých a světových divadelních postav v desítkách inscenací (Žebrácká opera, Letní hosté, Krvavá svatba, Romeo a Julie, Naši furianti, Návštěva staré dámy, Cyrano z Bergeracu, Léto, Bílá nemoc, Mnoho povyku pro nic, Strakonický dudák, Tři sestry, Racek, Večer tříkrálový apod.). Své herectví uplatnila, v rozhlase (Její pastorkyňa, Devadesát tři atd.), v dabingu (např. Smrtonosná past 2) a též v inscenacích a seriálech ostravského studia Československé televize (Haldy, Košilka, Postel s nebesy, U nás doma, Nález, Na rozchodnou, Osudové peníze a především hlavní role selky Karolíny v seriálu Kamenný řád z roku 1975).
Kvůli svému mimopražskému angažmá se Milena Asmanová před filmovou kamerou objevovala sporadicky v menších úlohách a ve velkých časových rozestupech. Filmovými režiséry byla obsazena do snímků Olověný chléb (1953), Útěk ze stínu (1958), Prázdniny s Minkou (1962), Neobyčejná třída (1964), Třicet panen a Pythagoras (1973), Zastihla mě noc (1985) a Vincenz Priessnitz (1999). Stala se nositelkou titulu Zasloužilé umělkyně (1985) a Nadace Život umělce herečku ocenila Cenou Senior Prix (1999). Řadu let se Asmanová věnovala pedagogické činnosti na ostravské Státní konzervatoři a ve vlastním Studiu Mileny Asmanové v Praze.
Jaroslav Lopour
Fotografie s podpisem: Milena Asmanová jako macecha  v pohádce Mrazík