Očkovací centra v kraji v přípravě - přehled                       
Svitavy mají již funkční očkovací centrum v kulturním zařízení Fabrika.
Varianta vytvořit očkovací centrum mimo areál nemocnic akutní lůžkové péče. Tato varianta se podařila velmi rychle zrealizovat ve Svitavách, kde město vyčlenilo a upravilo multifunkční centrum Fabrika, kde se již v pátek zahájilo očkování. V ostatních městech, ve kterých sídlí nemocnice akutní péče bude provedena adaptace více či méně využitích prostor v nemocnicích.


Chrudim bude mít očkovací centrum v nemocnici. V Chrudimské nemocnici bude využito bývalé sídlo záchranářů, kteří se minulý rok přesunuli do moderní výjezdové stanice. V tomto případě bude nutné prostor mírně dispozičně změnit.


Litomyšl. V Litomyšlské nemocnici bude očkování nadále probíhat v prostorách neurologie s přípravou bývalého dětského oddělení, pokud by bylo potřeba rozšířit kapacity.


Ústí nad Orlicí.  V Orlickoústecké nemocnici již probíhají úpravy části pavilonu F, u kterého jsou dostatečné kapacity pro parkování a samostatný vjezd mimo hlavní vrátnici. Sníží se tím však kapacita parkovacích míst uvnitř areálu nemocnice 


V Pardubicích je očkovací centrum v budově bývalé reálky na Komenského náměstí - sále Jana Kašpara (Jde o budovu Krajského úřadu Pardubického kraje.  Také toto centrum je mimo nemocnici a bylo uvedeno do provozu jako první.


V České Třebové se připravuje očkovací centrum pro další etapu očkování od II. čtvrtletí. Prostory pro očkovací centrum byly vytipovány v jednom z křídel internátu, které jsou velmi dobře upravitelné a především bezbariérové.