Rok 2020 v České Třebové                    
Osobnosti  roku:
Martin Netolický - potřetí obhájil post hejtmana Pardubického kraje, Martin Voleský  - úspěšný ve výběrovém řízení na jednatele společnosti TEZA, kde nahradil odstupujícího Gustava Dolečka.  Marek Novotný - úspěšný ve výběrovém řízení na jednatele Vodárenské společnosti, kde nahradil odstupujícího Ing. Jiřího Šilara. Jana Mimrová získala post dirigentky Státní opery Praha.
Ocenění :
Vasil Timkovič, ocenění Pardubickým krajem, Mgr. Milan Mikolecký -  Medaile hejtmana Pardubického kraje,  ceny města  v r. 2020 získali Adam Janíček, Jakub Janíček,  Jan Friš, Taneční orchestr ZUŠ, Karate K,  Mineralogický klub a HC Kohouti Česká Třebová.  Ceny starostky získali in memoriam Ing. Otokar Dobrovský a Ing. Jiří Vencl.  Adéla Stránská  byla oceněna jako  nejúspěšnější sportovec okresu.  Česká Třebová získala 3 zastupitelská místa v ZPOK: Magdalena Peterková (Koalice pro PK), Martin Netolický (3PK), Jiří Ducháček (Česká pirátská strana).
Českotřebovský Ámos - akce byla zorganizována podruhé obdobným způsobem jako v r. 2019. Ocenění na školách:
MŠ Habrmanova:
MŠ U Koupaliště:
MŠ U Stadionu:
MŠ Vinohrady:
ZŠ Habrmanova:
ZŠ Nádražní:
ZŠ Ústecká:
ZŠ Na rovině:
Speciální základní škola:
Základní umělecká škola:
Gymnázium:
VOŠ a SŠ technická:
DDM Kamarád:
paní Miroslava Trávníčková
paní Hana Lustyková
paní Jana Jedličková
paní Miroslava Peroutková
Mgr. Petra Štanclová
Mgr. Miroslav Báchor
paní Kristýna Dostálová
Mgr. Jana Chaloupková
Mgr. Zlatava Špičková
Mgr. Milan Špičák
Mgr. Daniela Fricová
Ing. Josef Kajš, Mgr. Ondřej Marko
Mgr. Jana Endyšová, DiS
Změny ve vedení města: 
Zastupitelé Ing. Michal Kadlec a Mgr. Milan Mikolecký nahradili v radě města odstoupivší radní - Bc. Martina Voleského a Ing. Aleše Spirmana.  Sdružení 27 statečných opustilo radniční koalici a přešlo do opozice.
Jubilanti roku
Mgr. Milan Michalski (75), Stanislav Vosyka (60), Vladimír Vaněk (60), Martin Šebela (50) , Pavel Langhans (75), Lubomír Vašina (60). Jiří Jasanský - motosport (80).  Externista:  Zdeněk Pololáník (85)  
Nedožitá výročí:
Kapelník a skladatel Dobromil Keprt (100), malíř a restaurátor Jiří Josefík (100)  učitel  Josef Vohralík (110) učitel Antonín Marek (100), Eduard Haken, čestný občan města (110) Růžena Čejková (110), RNDr. Ilja Pek (75), Zdeněk Vaňous, redaktor zpravodaje (95), Jan Škeřík st. (95), Čeněk Hampl - purkmistr (110 let), Oldřich Bittl - divadelní ochotník (115 let), Ladislav Beran (sport - 100let), Radko Jasanský (90let), Jaroslav Krása - JIM (95), František Navara (115), Antonín Šimeček - ředitel LŠU (105).
Výročí :
Železnice v České Třebové  (175), Restaurace  na Horách (250), městský hřbitov (115) , Základní umělecká škola (75) , Železniční průmyslovka (75), Městské krematorium (50),  Socha ženy na Novém náměstí (Julius Lankáš - 40 let) odstřel teplárny a otevření TESCA (15), obnovení Stely Okrašlovacího spolku v Javorce  (10), Vyskočilova vila na Trávníku (110).
Neoslavená výročí: 
Divadelní spolek Hýbl (140), Velký swingový orchestr (40), nekonala se plánovaná 60. Jabkancová pouť, zrušena byla i oslava 135 let od založení školy ve Svinné.
Ztráty roku
Jindřiška Vaníčková (86),  Ing. Josef Nohava (85),  doc. Jiří Štyrský (83), Jaroslav Doležal, Zhoř (91), Heřman Gabler (81) Vlasta Němcová (99),  Jan Doleček (64)  Rudolf Fluksa (75),  Ing. Jiří Vencl (84) , doc. Ing. Josef Ripka, Ph.D. (Ústí n.O., absolvent gymnázia, 82) , zrušena pobočka Komerční banky v ČT, zbourán starý most v Lidické ulici (únor)
Stavby roku:
Rekonstrukce Podbranské ulice a stavba nového mostu v Lidické ulici, dokončení Bikerezortu Peklák vč. singletracků, rekonstrukce Smetanovy ulice, hřiště s parkem na sídlišti Trávník, dokončení průtahu města I/14 včetně chodníků a osvětlení, dokončení zateplení a rekonstrukce MŠ Habrmanova, dokončení rekonstrukce 4 nových  městských bytů na Parníku v čp. 205, protipovodňové úpravy koryta Třebovky v Bezděkově, rekonstrukce kostela sv. Jakuba, rekonstrukce chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově, zázemí pro hřiště ve Svinné. Zahájena stavba cyklostezky přes Podhorku do Rybníka.  Město připravilo změny s sytému parkování  zatím pro centrum, kde odmítlo odborníky navrženou variantu s parkovacími věžemi,  odmítlo také přislíbenou dotaci na rozšíření expozice velorexů v městském muzeu pro velkou finanční náročnost. Stavba šaten a tribuny pro atletický stadion se nerealizovala, nedopadla investiční dotace vypsaná MŠMT.
Mrzutosti roku
Pomineme-li patálii s koronavirem,  tak bylo definitivně stanoveno, že s přímým připojením České Třebové na dálnici se nepočítá, snad dodatečně po mnoha dlouhých letech. Byly však zahájeny práce na přípravě územního rozhodnutí na stavbu kruhového objezdu u tunelů.  
Úspěchy roku
Techplast, a.s. získal ocenění Stavba roku 2020, Píseň učitelů ZŠ Parník Učíme dál se stala hitem internetu a mediálně propagovala město. CZ LOKO předlo do užívání celkem již 1111. lokomotivu, navzdory pandemii koronaviru dosáhlo rekordního obratu 2,8 mld. Kč. Za úspěch spolku Za jeden provaz je třeba považovat šťastný konec projektu pro Verunku z Kozlova, spolek a dárci zajistili vybudování koupelny v hodnotě čtvrt milionu korun.
Zajímavosti roku:
Českotřebovský zpravodaj začal po 30 letech (kdy měl soukromého vydavatele) vycházet  opět jako radniční periodikum místo Českotřebovských novin (zavedených minulým vedením města v r. 2016).   Strojvůdcovská chata, dosud patřící  odborářům loko depa změnila majitele a byla otevřena pro veřejnost,  o prázdninách se  v ČT konalo soustředění a výcvik parašutistů z Chrudimi, v polovině srpna měla na Skalce zastávku Spanilá jízda  historické vojenské techniky z vojenského muzea v Králíkách, od jara do podzimu vznikla  velká aktivita hudebních skupin při zajišťování hudebních vystoupení pro seniory. V červenci se v Javorce uskutečnilo natáčení  televizního pořadu s olympioniky Evou Samkovou a Tomášem. Krausem - pozvánka do našeho kraje.   Začátkem léta bylo v Javorce a na Lhotce instalováno veřejné griloviště.  Setkání starostů z celého kraje se konalo v lednu 2020 v sále internátu na Skalce. Vichřice Sabine odnesla střechu na budově restaurace u Lenina (únor).  Úřad práce se přestěhoval do patra nad supermarket Qanto na Novém náměstí a uvolnil od poloviny roku prostory v ulici Na Strouze.  Televizní signál DVBT2 v České Třebové byl posílen i místní převaděč Výšina, veřejnoprávní programy vysílá v HD kvalitě na 37. kanlále.
Výstavy - přes omezení se konal slušný počet výstav
Semanín v umění,  Pavla Klimešová (O mně), Jiří Josefík (Dělal jsem toho moře), Adventní výstava betlémů, Výstava interiérů z kozlovské chaloupky Maxe Švabinského v Kulturním centru,  Třeba Třebová - výstava manželů Vodákových v KC,  Letní výstava v muzeu "Perpetuum mobile", Rekordy a kuriozity ze světa zvířat (Městské muzeum), Nesmrtelný hadrák Káji Saudka (Městské muzeum) Tomáš Šmilauer  Dění v krajině (leden). 29. srpna se konal v Kobylím dole úspěšný minifestival Kobylinec 2020. Výtvarná Svinná se neuskutečnila. V červnu se v ekocentru Podorlicko uskutečnila výstava  Kaktusy a sukulenty a v říjnu pak tradiční výstava hub.
Koncerty a divadla - s omezením
Koncertní sezóna byla poznamenána epidemií. Nekonal se letošní ročník festivalu Bennewitz 2020, Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka jen neúplný. Podařilo se zorganizoval  úvodní koncert sezóny  KPH v září byl opět ve znamení  Českotřebováků: vystoupil houslista Karel Hampl s manželkou. ZUŠ během roku spořádala díky dobré spolupráci s rodiči 12 e- besídek, e- koncertů  a e- výstav., naživo pak koncert Hrajeme doma, Koncert učitelů v Malé scéně a lednový Koncert pro PHV v malém sále Kulturního centra. Nekonala se akce ZUŠ OPEN. Lednový Tříkrálový koncert se uskutečnil po dvacáté (na všech dvaceti koncertech vystupoval sbor Bendl). Koncert 2 tenoři  (Jakub Pustina + Jaroslav Dvorský) se konal 23/1 a v únoru vystoupilo Duo Bohémo (Pěruška + Vocetková). Rok 2020 byl bez premiéry DS Hýbl i spolku Triarius, nekonala se ani  tradiční Rybova vánoční mše.
Sportovní akce s omezením
Streetballhus  - předčasný "24. ročník" jako Pocta Kobe Bryantovi 11. července  na ZS na Skalce, Poprvé se konal hokejový turnaj o pohár starostky města (5. září), 22. ročník sportovního kempu na Skalce, Cena firmy Iscarex - Svinnský kros, Běh na Kozlovský kopec,  Kros po lyžařských tratích na Horách. Ze seriálu Pekelný kilometr se běžel jen jeden poslední srpnový závod. V červnu se konal závor "O třebovského stěnoleza", v lednu se konala Velká cena České Třebové v judu a 26. ročník zimního tábora na Kozlovském kopci, zřejmě poslední.  Uskutečnily se tradiční kynologické soutěže. Jinak byl rok ve znamení omezení sportovní činnosti a nedohraných soutěží. Kuželkáři odhlásili start v prestižní česko-slovenské interlize, kde dvě sezóny předtím úspěšně bojovali. Nekonal se Týden sportu ani Českotřebovský cyklomaraton.
Rozmach videa a internetu v České Třebové. 
Na webu a na facebooku Českotřebovského deníku se během roku 2020 objevilo 160 nově natočených videoklipů a to nejen reportáží, ale také medailonů a dokumentů. Vide jsou dále publikována na regionálním portálu Orlicky.net. Kulturní centrum zahájilo v jarním i podzimním období pravidelné vysílání na youtube a facebooku, kde uvádí komponované večery nebo reprízy divadel a koncertů. Ve virtuálním  světě vysílá na facebookuˇtaké Zákaldní umělecká škola - celkem 12 pořadů.  Bez internetu by se neobešla výuka na školách. Síť kabelové televize bylo nutné zvýšenému náporu přizpůsobit.