Vzpomínka na Marii Pechancovou                                        


Před pěti lety 8. ledna 2016 zemřela ve věku 83 let zemřela zakládající členka ČSOP v České Třebové paní Marie Pechancová. Celý život zasvětila práci pro přírodu a semkla kolem sebe velkou skupinu lidí, kterou nakazila svým krásným vztahem k přírodě i lidem. Vytvořila svým jménem a neutuchající činností legendu, kterou následují generace ochránců přírody a zájemců o ekologickou výchovu.
Narodila se 12. října 1932 v Kamenných Sedlištích u Budislavi v rodině rolníka. Po absolvování gymnázia v Poličce vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze obor biologie, chemie, zeměpis. Později si své odborné znalosti ještě rozšířila studiem chemie a botaniky na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Po jedenácti letech pedagogické praxe v Lanškrouně přišla v roce 1966 na gymnázium do České Třebové, kde vyučovala chemii a biologii. Ekologie a ochrana životního prostředí se pro ni staly součástí její profese i životního stylu. Ochraně životního prostředí věnovala veškerý svůj volný čas.
 Byla oblíbenou a uznávanou profesorkou přírodopisu na gymnáziu v České Třebové. Zakládala první základní organizaci ČSOP v České Třebové (v roce 1979), která tehdy byla i  první organizací založenou na okrese Ústí nad Orlicí. Po celou dobu byla aktivním členem této organizace a její dlouholetou předsedkyní. Podporovala a sdružovala také ostatní organizace ČSOP na okrese Ústí nad Orlicí, kde je dnes několik aktivních ZO ČSOP. To je zásluhou paní Marie Pechancové, která nejenom v kritickém období po roce 1989 dovedla ZO podpořit a udržet v aktivní činnosti především v oblasti enviromentální výchovy. Aktivně se účastnila všech akcí ČSOP v okrese Ústí nad Orlicí, byla odbornou poradkyní na okresních kolech biologické olympiády,  vedla další soutěže studentů, podílela se na výsadbě zeleně, vyhlašování chráněných území na okrese Ústí nad Orlicí, budování naučných stezek, organizování ochranářských výstav,  zabývala se ochranou ptactva… Jsou to stovky akcí a aktivit a její stopa je v tomto ohledu nesmazatelná.
Vedla vydávání regionálního Zpravodaje ČSOP a napsala do něj podstatnou část odborných příspěvků. Byla odbornou poradkyní členům její domovské organizace ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové a vykonávala funkci předsedkyně Regionálního sdružení základních organizací v Ústí nad Orlicí. Spolupracovala s pracovníky státní správy a samosprávy v oblasti ŽP, účastní se práce krajských komisí environmentální výchovy a stále pomáhá s přípravou nových projektů.
Paní Marie Pechancová byla vzorem venkovských vzdělanců v tom nejlepším smyslu slova, skromných a pracovitých lidí, kteří jsou tahouny svého okolí, kteří neočekávají slávu a popularitu, ale kteří si zaslouží jako nikdo jiný vzpomínku jako ocenění své celoživotní práce. Založila druhou českotřebovskou základní organizaci ČSOP Zlatá Studánka, byla členkou českotřebovského Mineralogického klubu. Napsala populární formou řadu odborných článků, některé z nich známe i z Českotřebovského zpravodaje. Angažovala se také v práci Okrašlovacího spolku Česká Třebová. A aby toho nebylo málo, v roce 1997 si přibrala ke svým aktivitám českotřebovskou městskou kroniku. Před ní byla kronikářkou města paní Hana Venclová a M. Rösslerová. Tuto záslužnou činnost předala v roce 2010  Jiřímu Musílkovi. V České Třebové na Křibě bydlela do roku 2015, poslední rok života strávila v penzionu v Poličce, kam se nechávala také posílat i Českotřebovský zpravodaj. 
Milan Mikolecký
 
Připomeňme si Marii Pechancovou také na dalších fotografiích