Socha sv. Michaela ve Skuhrově          
Socha sv. Michaela +) byla postavena skuhrovskými občany při lesní silnici z České Třebové do Skuhrova koncem devatenáctého století.
V neporušeném stavu stála na hranicích obce, na českoněmeckém jazykovém rozhraní, na stráži proti zlému nepříteli až do roku 1918. Zápis z té doby ve Farní kronice popisuje tuto událost takto“ Při obchůzce do Skuhrova, zdali se tam neděje něco protičeského, poničili sochu čeští vojáci. Skuhrovští, převážně němečtí věřící byli tímto činem velmi pobouřeni a vojáci proto byli z České Třebové ihned odvoláni.“
Na pospas vandalům a nenechavcům, v lese u silnice, na hranicích bývalého Lanškrounského a Ústeckoorlického okresu chátrala tato památka až do osmdesátých let dvacátého století.
V roce 1985 došlo k jejímu restaurování restaurátorem Adrianem Malým z Pardubic. Rekonstruované soše bylo třeba doplnit i uraženou a ztracenou hlavu ďábla u nohou světce. Nově byla umístěna na bezpečnější místo, před kostel sv. Jana Nepomuckého ve Skuhrově.
Při bližším pohledu na sochu zjistíme, že v současné době chybí světcovi pravá ruka, ve které třímal kopí probodávající ďábla. Dle informací pana Petráka došlo k jejímu uražení pádem materiálu při opravě střechy kostela. Fragment ruky je nyní uložen ve farním depozitáři, kopí se nedochovalo.
Na původním místě sochy zbyly jen dva v křoví se ztrácející kamenné sloupky plotu ohrádky. Vše ostatní bylo zcizeno nebo splynulo s krajinou. Místo je v současné době těžko k dohledání. Jeho GPS souřadnice jsou: 49°55'9.206"N, 16°29'13.373"E.
K soše sv. Michaela se vztahuje i pověst, zaznamenaná v knize Na besedě spisovatele V. Z. Hackenschmieda.
Jednou tudy v noci jel s koňmi z Rybníka selský synek. Vzadu na voze spal jeho otec posilněný alkoholem. Právě v místě poblíž sochy, odkud je již vidět konec lesa se koně zarazili, začali se vzpínat a nechtěli dále pokračovat. Najednou se objevil bezhlavý jezdec s hlavou v pod paží a začal okolo povozu objíždět. Mladík si už strachy nevěděl co počít, zatímco otec vzadu na voze spal dál. V poslední chvíli si vzpomněl na knížete nebeských vojsk Archanděla Michaela a začal se k němu modlit a žádat ho o pomoc. V několika chvílích přízrak zmizel a ozval se pouze hromový hlas: „ Měl jsi štěstí, že jsi vyzval Archanděla Michaela, jinak by se ti zle vedlo!“ Koně se najednou sami rozjeli a bez problému dovezli vyděšeného mladíka domů. Víckrát už tudy nejel.
 
+)  Michael, znamená doslova Kdo je jako Bůh, či Bohu podobný (na této soše je tento nápis uveden v němčině na světcově štítě - WER IST WIE GOTT) je nejznámější z archandělů. V křesťanství, kde se označuje také za svatého Michaela či Michala, je znám jako přemožitel Antikrista v podobě draka či ďábla. Michael zvítězil nad drakem a toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad silami temnot.

Petr Vomáčka