VAKCÍNY JSME PRO NÁŠ KRAJ DOJEDNALI VÝRAZNĚ VÍCE -

PĚTINÁSOBEK!!! DODÁVKY OVŠEM BUDOU VÁZNOUT CELÉ ZEMI.

MY JSME PŘIPRAVENI.

Podařilo se nám jako krajské samosprávě dojednat a zajistit výrazné navýšení dodávek vakcíny spole Pfizer pro Pardubický kraj. Dokonce v uplynulém týdnu byla 5-tinásobná oproti předchozím dodávkám. Pro srovnání ještě před týdnem jsme pro celý kraj obdrželi dle přídělu ministerstva zdravotnictví pouze 1 plato se 195 ampulkami, tedy 1170 vakcín. Na týdenní příděl pro půlmilionový kraj to bylo vskutku málo. Tento týden jsme pro naše vakcinační centra obdrželi celkem 5 plat se 780 dávkami, což je 5850 vakcinačních dávek. Naše vakcinační centra tak mohla jet po celý týden naplno. Zdůrazňuji, že v našem kraji není fakultní ani vojenská nemocnice, která je řízená státem a na jeho objednávku staví vakcinační centra jako například v Praze, Brně, Ostravě, Plzni nebo i Hradci Králové či Olomouci. U nás vše organizuje kraj, jeho nemocnice, případně ve spolupráci s městy. Vše je tedy závislé na kapacitách především zdravotníků z bývalých "okresních" nemocnic a krajské nemocnice. Myslím, že se nám podařil husarský výkon. Jede celkem 11 vakcinačních týmů na pěti místech v kraji. Očkujeme prioritní skupiny podle strategie.

V čem nastal zlom, že se nám podařilo dojednat více dávek? Dva týdny intenzivních jednání s ministerstvem zdravotnictví za účasti ministra Blatného, vysvětlování, ukazování čísel, přiblížení našeho systému hromadného očkování, urputnost a hlavně pocit nespravedlivého nastavení systému pro kraje, které chtějí očkovat, byť patří mezi menší, ale nemají čím.

Zároveň vedle 5-ti vakcinačních plat od společnosti Pfizer obdržíme navíc příští týden 600 dávek typu Moderna, následně 1400 a poté 4300. Budeme moci tedy vykrývat ve větším množství i nezbytnost proočkování domovů pro seniory a velkých pobytových zařízení poskytujících sociální služby.

Zpětně děkuji ministrovi zdravotnictví a jeho týmu za věčný přístup k problematice.

Martin Netolický