Českotřebovský deník 32/2021 (1/2)    
Dražba nově dokončených městských bytů na Parníku vyhlášena

Podrobnosti o bytech, karty bytů a termíny pro přihlášení do dražby najdete na webové stránce města www.ceska-trebova.cz.
Termín prohlídky bytů je stanoven na 16. února, přihlášky do dražby je třeba podat do 3. března a vlastní dražba se uskuteční v pondělí 8. března 2021.  Základní cena nájemného je stanovena ve výši 100 Kč/m2, dražbou se cena nájemného nezvyšuje, ale prodlužuje se  doba, na kterou si zájemce předplatí nájem svého vydraženého bytu.  Současně vzniká povinnost uhradit dražební jistotu ve výši tříměsíčního nájemného.
 
Bude Česká Třebová "Město přátelské rodině a seniorům?

Město Česká Třebová se připravuje na přihlášení do soutěže o podporu realizace opatření a aktivit zaměřených na seniory a na vytvoření prostředí přátelského pro seniory v obcích, městech a městských částech. V soutěži budou hodnoceny návrhy obcí na realizaci budoucích proseniorských aktivit. Prvním krokem je příprava koncepce politiky na podporu stárnutí. V podané Žádosti o dotaci v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ se hodnotí plánovaná opatření a aktivity proseniorské politiky na rok 2021, na které žádá finanční prostředky. V rámci tohoto programu  můžeme dosáhnout na finanční podporu až 1,5 mil. Kč.
 
DDM vyhlašuje letní tábory

Modernizace mostů a silnic

Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozhodli o výběru dodavatelů na modernizaci dvou mostů a dvou silnic spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkově se jedná o stavby za více než 300 milionů korun.
„Významným způsobem se posunujeme v jednotlivých úspěšných žádostech na modernizace silnic a mostů z Integrovaného regionálního operačního programu. Důležitou zprávou v rámci těchto čtyř staveb je, že jsme se v některých případech dostali až na necelých 70 procent předpokládané ceny. Zároveň se nám daří zkracovat délky staveb, což je určitě pozitivní signál pro řidiče. V případě mostu v Přelouči jsme se například dostali na 2/3 předpokládané délky stavby,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Oprava mostů v Dolní Dobrouči a Přelouči
Demolice stávajícího a stavba nového mostu přes Dobroučku na silnici II/360 v Dolní Dobrouči vyjde kraj na necelých 12 milionů korun. „Do výběrového řízení se nám přihlásilo sedm uchazečů s tím, že nejvýhodnější nabídka činila necelých 12 milionů korun včetně daně při délce realizace 110 dní. Stávající most bude zbourán a postaven nový o délce necelých 16 metrů,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Druhým mostem, u kterého krajská rada rozhodla o výběru dodavatele, je ten mezi Přeloučí a Břehy. „Problematiku stavu mostů přes Labe řešíme v posledních letech velmi intenzivně. Připravujeme se na velké investice do mostu Pavla Wonky a do mostu v Řečanech nad Labem. Ten mezi Přeloučí a Břehy je z finančního hlediska nejméně náročný a vyjde nás na 40 milionů korun včetně daně. Důležité je, že se nám podařilo v rámci soutěže zkrátit délku stavby na 2/3 z předpokládané doby,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Nová silnice z Jevíčka do Jaroměřic vyjde na 70 milionů
Modernizace za přispění evropských fondů se dočká také silnice II/371 z Jevíčka do Jaroměřic. „Téměř tříkilometrový úsek, který začíná v Jaroměřicích na křižovatce se silnicí III/36620 a končí v Jevíčku na křižovatce s ulicí Okružní, vyjde na 69 milionů včetně daně,“ řekl hejtman Netolický, podle kterého se jedná o další významnou investici do oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska. Součástí investice je modernizace dvou mostů, stavba nových opěrných zdí či autobusových zálivů.
Spojnice Třemošnice a Seče
V loňském roce byl otevřen modernizovaný úsek silnice 343 z Trhové Kamenice do Horního Bradla a v plánu je pokračování až do Seče. Krajští radní v pondělí schválili výběr dodavatele na modernizaci navazujícího úseku silnice 337 ze Seče do Třemošnice. „Jedná se o jednu z nejnáročnějších staveb, a to nejen z hlediska finančního, ale i z důvodu plánování objízdných tras, protože budeme opravovat více než osmikilometrovou trasu z Třemošnice přes Podhradí, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče až do Seče na křižovatku s II/340. Výsledná cena je 180 milionů včetně daně, což je 76 procent z předpokládané hodnoty,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Celkový finanční objem za tyto čtyři stavby činí 300 milionů korun. „Podmínky Integrovaného regionálního programu nám umožňují čerpat evropskou dotaci až do výše 85 procent způsobilých výdajů projektu. Proto se snažíme být vždy maximálně připraveni na jednotlivé vyhlašované výzvy, ve kterých jsme obecně velmi úspěšní,“ doplnil radní Valtr.


Čtenářská výzva pro dospělé čtenáře na rok 2021

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle témat, která pro letošní rok vytvořila Databáze knih  http://www.ctenarskavyzva.cz/. 
1. Kniha z lékařského prostředí
2. Kniha obsahující ilustrace
3. Kniha, která je vyprávěna retrospektivně
4. Kniha, ve které se objevují nadpřirozené postavy
5. Kniha vydaná před sto a více lety
6. Kniha, která je (byla) v některé zemi zakázaná
7. Kniha, která má v názvu část lidského těla
8. Kniha, ve které hraje důležitou roli dopis
9. Kniha, kterou jste objevili díky Databázi knih
10. Kniha o známé české osobnosti
11. Kniha, kterou po přečtení někomu darujete
12. Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici
13. Kniha, jejíž název se skládá z 21 písmen
14. Kniha s pruhovanou obálkou
15. Kniha, jejíž název je i jménem hlavní postavy
16. Kniha do 15. místa v některém žebříčku na Databázi knih
17. Kniha poprvé vydaná v roce 2021 (nová kniha)
18. Kniha z prostředí, ve kterém bych se nechtěl(a) ocitnout
19. Kniha, která má na obálce srdce
20. Kniha, jejíž hlavní hrdina pracuje se zvířaty
Vybírejte v knihovním katalogu nebo se zeptejte knihovnic. Pokud je pro vás 20 knih za rok hodně, vyberte si pouze témata, která se vám líbí.  Na náruživé a soutěživé čtenáře možná čeká i nějaká odměna. Podmínkou je půjčení knih do výzvy v knihovně.
Přijímáte výzvu? Stáhněte si čtenářskou kartu z webu moderniknihovna.cz a odevzdejte ji vyplněnou do 3. ledna 2022.
 
Hudební profesionální kultura žije, ale jinak 

Vzhledem k epidemickým opatřením by se mohlo zdát, že profesionální umělci mají dlouhé prázdniny. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu se přesvědčil, že v Domě hudby se pracuje za omezených podmínek dál, jen jinou formou.
Pár nervózních mladých lidí na chodbě, které čekají talentové zkoušky na pardubickou konzervatoř a hudba se line i ze Sukovy síně. Ovšem dveře jsou zavřené, Komorní filharmonie právě nahrává CD pro své abonenty jako náhradu za zrušené koncerty a hráči mají na pultících noty na serenádu E dur Antonína Dvořáka.
„Když nemůžeme hrát naživo, snažíme se dostat k našim posluchačům alternativními způsoby. Natáčíme nahrávky na hudební nosiče nebo pro účely rozhlasového nebo televizního vysílání. Domlouváme se s ČT ART, Východočeskou televizí V1 nebo televizí NOE,“ informuje ředitel Komorní filharmonie Pavel Svoboda a pokračuje: „Máme ale v plánu řadu dalších projektů, například budeme streamovat zahájení Pardubické hudebního jara, nebo budeme v březnu vystupovat v počítačové hře, která se bude živě vysílat do celého světa.  A samozřejmě se těšíme, až se situace zlepší, že budeme zase hrát pro diváky tady v sále, který jsme si po rekonstrukci moc neužili,“ dodává Svoboda.
Přestože je zřizovatelem Komorní filharmonie stejně jako Východočeského divadla město Pardubice, od které jde těmto institucím hlavní finanční příspěvek, na regionální funkci přispívá i Pardubický kraj. „Letošní rok je všude rozpočtově složitý. Přesto jsme se rozhodli profesionální kultuře ani vloni, ani letos, příspěvky kraje nekrátit.  Pro Komorní filharmonii to činí 3,85 milionu korun ročně. Je to od nás signál, že kulturu považujeme za důležitou součást našich životů a chceme, aby se z veřejného života nevytratila,“ říká Roman Línek.
Komorní filharmonie využila část krajských dotací od Pardubického kraje na nákup koncertních židlí, které jsou pro tento účel speciálně navržené a mají nastavitelnou výšku. Hráči na nich sedí při zkouškách a koncertech dlouhé hodiny a je to pro ně velký kvalitativní posun. Část už na nich sedí na dnešním nahrávání a další část čeká na to, až bude z krabic vybalena další dodávka, která právě dorazila.
Konzervatoř, kterou zřizuje Pardubický kraj, by se letos v zimě mohla těšit z upraveného foyeru a z nových oken po celé budově včetně skutečnosti, že do výuky už konečně nevstupuje meluzína. Místo toho ale výuka musí probíhat distančně, což je v některých případech docela složité. „U některých oborů to jde a studenti i kantoři se s tím vyrovnávají statečně prostřednictvím skypu a různých podobných prostředků, ale živý kontakt nic nenahradí a těžko můžeme zkoušet kolektivní orchestrální věci,“ vysvětluje ředitel školy Dalibor Hlava.  Místo pololetních zkoušek tu měli osobní konzultace, na které studenty objednávali individuálně na určitou hodinu a den. Talentové zkoušky končí, zájem o studium byl více než dvojnásobný vzhledem ke kapacitě. Teď škola čeká, jak se vyvine situace, a kdy aspoň studenti posledních ročníků či absolventi budou moct přijít na výuku osobně.
 
Zemřel Ladislav Štaidl

Do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byl Ladislav Štaidl převezen s covidem letos 7. ledna. V minulosti Štaidl prodělal léčbu rakoviny.
Štaidl byl autorem přibližně 200 písní a hudby k mnoha seriálům a filmům, např. Kamarád do deště, Slavnosti sněženek, Hvězda padá vzhůru, Parta hic, seriály Zkoušky z dospělosti, Malý pitaval z velkého města nebo Chlapci a chlapi.
V říjnu 2015 mu prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Vedle Karla Gotta zpívali Štaidlovy hity Helena Vondráčková, Jiří Korn nebo Dalibor Janda. Od roku 1987 spolupracoval s Ivetou Bartošovou, se kterou později 13 let žil a má s ní syna Artura.
Největší úspěchy Štaidl slavil v 70. a 80. letech minulého století. Na začátku 90. let Štaidl ze světa showbyznysu odešel a věnoval se podnikání.
Zpěvačka Helena Vondáčková vzpomíná na Štaidla nejenom jako na autora řady jejích písniček. „Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku,“ uvedl Vondráčková v reakci na informaci o skladatelově úmrtí.
Jeho dlouholetý spoluhráč v Orchestru Ladislava Štaidla Felix Slováček řekl, že Štaidl spolu s Karlem Gottem nastartoval jeho životní kariéru. „Je mi to strašně líto, byl to jeden z nejlepších lidí v mém životě,“ dodal Slováček.