Českotřebovský deník 37/2021 (6/2)  
Havarijní těžba stromů v Benátkách 

Jde o lesní pozemek ppč. 3365/1 v katastrálním území Česká Třebová – II. etapa. V této etapě bude vytěžen porost nad tímto pozemkem a přilehlými garážemi. Důvodem je zajistit, aby omezení vlastníků§  přilehlých nemovitostí bylo co nejkratší a zároveň aby bylo zamezeno škodám na zdraví osob a majetku přilehlých nemovitostí. Těžba bude provedena pomocí jednomužné motorové pily, u rizikových stromů pak pomocí horolezecké techniky. K přiblížení dříví bude použit speciální lesní kolový traktor a vyvážecí vůz. Dodavatel prací bude zároveň regulovat dopravu a udržovat čisté přilehlé komunikace, které budou dotčeny přibližováním vytěženého dříví na odvozní místo. Podle uzavřené smlouvy je cena prací  určena ve výši 119.400 Kč + DPH v zákonné výši. Práce mají být provedeny v termínu 08.02.2021 – 28.02.2021. K uvedené lokalitě se vztahují fotografie, které byly pořízeny v rozsahu 56 let....

Exekuční dražba nemovitosti čp. 1217 s pozemkem

Dražba, nařízená exekutorským úřadem z Prahy 10 na 2. února t.r. se nakonec nekonala, dluh byl v poslední chvíli splacen. Domek se dostal do centra pozornosti především díky požáru, který byl hlášen dne 2. ledna ve večerních hodinách. Objekt je zřejmě ovšem i tak v demolici. Po přestavění zde však může být postaven jiný  pěkný objekt k bydlení...
Před deseti lety se řešil úmyslně založený požár na Lhotce.

Dne 3. února ve 23.20 hodin byl na operační a informační středisko hasičů oznámen požár rodinného domu ve Lhotce u České Třebové. Jednalo se o celodřevěný rodinný dům. Uvnitř byly umístěny požární hlásiče, které se spustily a díky nim se čtyři osoby, jež se nacházely uvnitř, stačily zachránit před plameny. Jedna osoba ale vyskočila z okna ze druhého patra a utrpěla zranění. Obyvatelům domu se podařilo plameny uhasit ještě před příjezdem hasičů. Hasiči poté zkontrolovali dřevěný objekt, zda se požár nešíří skrz dřevěnou stěnu, tepelnou izolaci nebo stropem do dalších míst objektu. Ohořelá konstrukce musela být postupně hasiči rozebrána. Požár byl zcela zlikvidován šest minut po půlnoci a podle slov vyšetřovatele hasičů byl založen úmyslně. 

Policejní mluvčí Markéta Janovská iDNES.cz potvrdila, že policisté krátce po události zadrželi muže, který požár zřejmě založil. Policisté událost dál vyšetřují.
Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/na-dum-ve-lhotce-zautocil-zhar-zena-se-zachranila-skokem-z-okna-pbq-/pardubice-zpravy.asp?c=A110204_110037_pardubice-zpravy_meb
Později bylo  podezření z úmyslného  zapálení potvrzeno, podezřelý muž byl krátce po události zadržen. Případ žhářství byl potom náležitě oceněn v soudním procesu. Obyvatelé domu dostali psychologickou pomoc... (re)
 
Pavel Langhans nezahálí 

  

Před deseti lety poslanec Parlamentu ČR Václav Cempírek otevřel kancelář

V pondělí 7.2.  se v České Třebové konal poslanecký den poslanců parlamentu ČR Prof. Ing. Václava Cempírka a Dr. Jiřího Skalického (TOP09 s podporou Starostů). Diskutovala se aktuální situaci spojená se vstupem nového investora, tedy firmy Metrans, která měla v té době již nyní vydané stavební povolení a zahajovala stavební práce. Václav Cempírek se zajímal také os tav českotřebovského středního školstvím vyjádřil uspokojení nad tím, že se v České Třebové podařilo zachovat elektroobory. Na druhé straně naopak vyjádřil nespokojenost nad nově  vyhlášenou koncepcí ve školství, která by měla počítat (postupně) prakticky až s úplným rušením  osmiletého gymnázia, i když jde o druh studia, kde se v současnosti dosahují nejlepší výsledky a v té době byla  obava, že  dlouhodobě nastřádané zkušenosti budou ztraceny.  Naštěstí se tento směr nepodařilo prosadit. Dr. Jiří Skalický se seznámil  s problematikou zdravotnictví a sociální péče v České Třebové. I když bydlí v Pardubicích, pochází z našeho kraje, narodil s v Ústí nad Orlicí  a má v České Třebové také své příbuzné. Poslanecká kancelář v prostorách galerie Ještěr  měla sloužit pro východní polovinu Pardubického kraje, tedy pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy.Bylo zde možné zajistit kontakt na oba poslance, domluvit si termín schůzky, který  by navazoval na jejich práci v parlamentu a regionu.

O JANU BALABÁNOVI (I) S BLANKOU KOSTŘICOVOU   

Pražské nakladatelství Kalich vydalo před deseti lety v lednu 2011 sborník Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem věnovaný významnému českému prozaikovi. Zemřel v dubnu 2010 a letos 29. ledna 2021 by se dožil šedesáti let.
Publikace obsahuje vzpomínkové, osobně laděné texty Balabánových přátel, blízkých, spolupracovníků i spolužáků; vše doplněno fotografiemi, reprodukcemi obrazů i autorovými dětskými deníky. Editory sborníku jsou bohemistka Daniela Iwashita a šéfredaktor nakladatelství Kalich Michal Plzák.
Jan Balabán, autor oceňovaný kritikou i čtenáři, měl dvakrát autorské čtení i v České Třebové (v rámci Literátů na trati) a byl velice blízkým přítelem českotřebovské prozaičky Blanky Kostřicové, která je spoluautorkou sborníku.
 Blanka Kostřicová se také zúčastnila dvou křtů publikace: v Praze v galerii Millennium – mezi vystavenými obrazy spisovatelova bratra, akademického malíře Daniela Balabána – a v Ostravě v antikvariátě a galerii Fiducia. Křtů se dále zúčastnilo mnoho významných spisovatelů, malířů, fotografů i divadelníků – přátel a kamarádů Jana Balabána. Na pražském křtu Blanka Kostřicová o Janu Balabánovi promluvila a přečetla část svého příspěvku ze sborníku. S úplným zněním svého příspěvku později také seznámila i českotřebovské publikum  na literárním čtení věnovaném Janu Balabánovi....
Po deseti letech:
Spisovatelka Blanka Kostřicová, k příležitosti nedožitých šedesátin Jana Balabána připravila rozhlasový pořad, který byl vysílán v rámci hodinového literárně-publicistického magazínu "Zelný rynk" na stanici Brno v sobotu 30. 1. po 17. hodině pod názvem "Je tu odkaz k čemusi přesahujícímu" bylo prezentováno pásmo vybrané korespondence mezi Blankou Kostřicovou a Janem Balabánem. A pořad stále do dneška je dostupný v archivu Českého rozhlasu. 
Pásmo dopisů, které pro rozhlas načetli Jana Štvrtecká a Martin Sláma v režii Radima Nejedlého, uvedla Blanka Kostřicová tímto textem:
S mým spolužákem ze studií a přítelem z nejbližších Janem Balabánem jsme začali vést korespondenci asi tři roky po absolvování, někdy v roce 1988 či 89. V následujícím zhruba dvacetiletí, jež nám bylo dopřáno, jsme měli nepravidelná období velmi intenzivního korespondenčního rozhovoru, kdy bylo třeba vyslovit naléhavé věci, a poté následovala obvykle i docela dlouhá cézura, po níž jsme však plynule navázali na to, čím jsme skončili. (Vše bylo příležitostně doplňováno také dlouhými telefonáty.)
Občas bývám dotázána, zda nemám v úmyslu naši korespondenci uspořádat a publikovat. Myslím, že nemám. Ačkoli není rozsahem úplně malá, přece je dosti fragmentární. Mám v paměti mnoho vět i z těch Honzových dopisů, které kdovíproč nemám. Nemám též dopisy svoje – až na výjimky, kdy jsem rozepsaný dopis měla už natolik přeškrtaný, že jsem ho raději přepsala a ten původní uložila k Honzovým.  Přece však dochované Honzovy dopisy obsahují leccos, co bych si možná neměla nechat pro sebe. Přestože Honza často vychází z hodnocení mých textů, dostává se do poloh zcela obecných a podstatných. A proto jsem mozaiku z naší korespondence použila ve svém příspěvku do sborníku Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem; v časopise Kontexty jsem publikovala malý výbor Honzových dopisů; a proto jsem připravila i tento pořad.“

 


BusLine obnovuje svůj autobusový park na Královéhradecku

Proč nás to zajímá ? Protože tato společnost vyhrála výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy také v našem regionu a tak dosud běžné autobusy ICOM budou od prosince vyměněny za jiné vozy společnosti BusLine.  Doufejme, že se podaří úrověn autobusové dopravy ještě zvýšit....
Bude zajišťovat plnění smlouvy v oblastech Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Ve vozovém parku na Královédvorsku a Jičínsku naleznete jen a jen nově pořízené autobusy, v oblasti Hradecko vyjedou nejen vozidla nová, ale i stávající autobusy. Dopravce k zajištění objednaných dopravních výkonů pořídil do oblastí celkem 8 nových minibusů Dekstra, 2 autobusy Iveco Crossway LE 14,5 m, 25 autobusů SOR 12, 8 autobusů SOR 9,5 m a 16 autobusů SOR 10,5. Navíc se v této oblasti ve službě pro BusLine KHK objeví další nová vozidla, která budou provozovat poddodavatelé, konkrétně se jedná o 3 nové autobusy Iveco Crossway 12 m, 3 autobusy Iveco Crossway 10,8 m, autobus Isuzu a 2 autobusy Setra.  V oblasti Hradecka bude nový vozový park doplněn z velkého portfolia dopravce 6 až 7 let starými vozidly.
ŠOKUJÍCÍ SLOVA PREMIÉRA NA ADRESU ÚSTAVNÍHO SOUDU JSOU ÚTOKEM NA JEHO NEZÁVISLOST

Omlouvám se, ale opět vyjádřím svůj postoj k neuvěřitelnému a bezprecedentnímu útoku premiéra této země na nejvyšší soudní autoritu. Zase spiknutí? Další? Tak kdo všechno se již spiknul proti nejčistšímu předsedovi vlády na světě? Opozice, obce, kraje, Evropská komise, nyní Ústavní soud?
Odmítám a každý demokratický politik musí odmítnout jakékoliv útoky na nezávislost justice. Garant ústavnosti je složený z renomovaných právníků. Jen si dovolím upozornit, že soudce zpravodaj (nejdůležitější osoba v daném procesu) byl profesor ústavního práva Jan Filip. Člověk, který patří mezi nejvýznamnější ústavní právníky v zemi a je respektovaný nejen u nás, ale i v zahraničí. Jan Filip je osoba, které osobně velmi věřím. V akademickém roce 2001/2002 přednášel mému ročníku státovědu a v roce následujícím na hodinách ústavního práva. Jeho přednášky byly vždy mimořádně zajímavé a precizní. Ostatně takové je i odůvodnění nového nálezu pléna Ústavního soudu ČR. Kdyby premiér aspoň trochu znal naši Ústavu ČR a zákon o ústavním soudu, tak zjistí, že předseda stejně jako na jiných soudech je především organizátorem práce s přesně stanovenými mantinely, kam až může zajít. Jinak jde-li o rozhodnutí pléna Ústavního soudu ČR, pak nerozhoduje Rychetský nebo Filip, ale každý má při hlasování jen jeden hlas z celkových patnácti. Evidentně existovala širší shoda ústavních soudců. Být premiérem, vyslovil bych respekt k rozhodnutí této soudní autority a hledám spolu se stranami zastoupenými v parlamentu ústavní řešení, které bude konformní s nálezem. Namísto toho opět fňukání, brečení, nadávání a hledání viny všude, jen ne u sebe.
Beru cokoliv, ale napadání nezávislé soudní autority plné respektovaných kapacit od ústavně pologramotné (možná negramotné) osoby je za hranou všeho. Je mi smutno a stydno! FB Martin Netolický