Českotřebovský deník 38/2021 (7/2)    
Nové video Českotřebovského deníku:
Jak se v roce 2020 hrálo pod okny seniorům v Bezděkově 

Video v plné velikosti ZDE
Českotřebovský deník představuje 6 vystoupení českotřebovských kapel, které od dubna do srpna hrály na zahradě pod okny Domova pro seniory v České Třebové - Bezděkově. Jde o kapely Jabkancové Šlapeto (záznamy ze dvou koncertů), skupiny 375 metrů nad mořem, Sousedé ze Svinné, českotřebovsko-ústecké skupiny Nahonem a folkové skupiny Karolína. Celkem tak vznikl třicetiminutový hudební pořad dokumentující koncertní vystoupení místních hudebníků k posílení dobré nálady všem v pohybu omezeným obyvatelům Domova pro seniory, a nakonec také zdejšímu personálu. Je to pořad "proti trudnomyslnosti" , který si rádi poslechneme právě nyní uprostřed zimy, kdy omezení pohybu a činností nadále trvají. Doporučujeme proto vystoupení z jara a léta 2020 znovu poslechnout. A to nejsou úplně všechny....

NOVÉ HUDEBNÍ E-BESÍDKY ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ

  
Video prezentuje vystoupení žáků všech žáků hudebního oboru. Celkem bylo do obou besídek zařazeno 50 vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ (1. - 6. ročník), v programu 4. besídky najdete 26 vystoupení, v programu 5. besídky je zařazeno 24 vystoupení. Stačí kliknout na plakátek  čtvrté nebo páté besídky..

Odvolání valné hromady Spolku gymnázia

Valná hromada Spolku Gymnázia se vzhledem ke stávající epidemické situaci v plánovaném únorovém termínu nekoná.
Náhradní termín konání valné hromady bude oznámen na webových stránkách Spolku.  Petr Poldauf, předseda Spolku
 

Písničky žáků ZŠ Parník mají ohlas a velkou sledovanost

Příprava sice trvala dlouho,. ale vyplatila se.  Nejde jen o sledovanost, ale také o to, že se k projektu přihlásili postupně i ti, kteří je zpočátku odmítali, když viděli své spolužáky jako aktéry nových přezpívaných, rapovaných a výtvarně doplňovaných písní. Uplatnili se i ti, kteří umí kreslit nebo měli třeba jen zajímavý nápad. Vzniklo společné dílo, které je skutečně ojedinělé. Bez listopadové "motivační" učitelské písničky "Učíme dál" by ovšem tyto žákovské projekty nevznikly...

Žlutý sníh také u nás (nejen) na Habeši

Žlutý nádech sněhových polí je viditelný i u nás zejména na místech, kde se se sněhem manipulovalo a kde např. jezdila vozidla, nebo byl rozšlapaný. Někde je zřetelnější, jinde méně. Snímek z Habeše ukazuje, že jev je skutečně zřetelný.. (Autor p. Bartoš).


 V Náchodě se diskutují o stavbě nové sportovní haly 

Na konci roku 2020 se v Náchodě diskutovalo o záměru výstavby nové multifunkční sportovní haly. S ohledem na předchozí vyjednávání o jejím možném umístění a již mnohokrát popsaných důvodech, proč nemůže být hala umístěna v prostoru bývalé Tepny, nebo stávající haly Plechovka, se nabízela další možnost, a to v areálu základní školy na Plhově.
Prvně byl záměr konzultován se zástupci školy, následně se rozvinula poměrně široká veřejná diskuse. Na konci ledna město obdrželo v písemné podobě petici obyvatel Plhova, ve které se celkem 338 občanů svými podpisy poměrně důrazně vymezuje proti tomuto záměru, a to především z důvodu nedostatku parkovacích míst na sídlišti Plhov. A to i přesto, že veřejná diskuze se rozproudila v době, kdy ještě nebyl záměr rozpracován do podoby studie, která by eliminovala celou řadu nejasností a zbytečných obav. „Mohu potvrdit, že iniciátoři petice o podrobnosti záměru např. z dopravního hlediska neprojevili zájem, což bych v takovém případě očekával a s kolegy bychom i přivítali vzájemnou věcnou diskuzi. Byl jsem pouze informován o tom, že petice probíhá,“ uvedl starosta Jan Birke.
Záměr reagoval na poptávku sportovních klubů, které, pokud se chtějí rozvíjet a někam posunout, potřebují adekvátní zázemí pro soutěže. Stávající nabídka sportovních stánků ve městě nyní pokrývá tréninkové potřeby klubů, neumožňuje však další rozvoj. Proto byly kluby cca před rokem osloveny a z reakce jasně vyplynulo, že o výstavbu haly mají zájem, někteří dokonce deklarovali nutnost její výstavby pro další rozvoj sportovní činnosti.
„V době, kdy se začalo o případném umístění sportovní haly v lokalitě Plhova diskutovat, šlo o vizi, kterou už dnes máme rozpracovanou v podobě dopravně-urbanistické studie. Z ní je zřejmé, že hala by se do toho prostředí dala velmi dobře situovat a vzájemně propojit se stávajícím zázemím nejen školy, ale i Jiráskova koupaliště,“ popsal záměr místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Takto propojený sportovní celek by nabízel celou řadu dalších možností rozvoje města pro místní obyvatele, podnikatele i sportovce, a to nejen z Náchoda.“
Náchod se tedy moderního sportoviště v podobě multifunkční haly, která by nabízela mimořádné možnosti nejen pro děti a mládež, ale pro všechny věkové skupiny obyvatel, s největší pravděpodobností v následujících dvou letech nedočká.
Vedení radnice se nyní zaměří na výstavbu cca dvou desítek parkovacích míst v prostoru u výměníku na Plhovském náměstí, které by zde mohly vzniknout do konce letošního roku.