Českotřebovský deník 39/2021 (8/2)   

Autobusovou dopravu v Pardubickém kraji bude zajišťovat 5 dopravců

Na pondělním jednání Rady Pardubického kraje byl na základě doporučení hodnotící komise potvrzen výběr autobusových dopravců pro zbývající čtyři oblasti v kraji. Výběr v prvních čtyřech oblastech potvrdili krajští radní již 18. ledna. O dopravní obslužnost v osmi regionech by se mělo od 12. prosince 2021 starat celkem pět dopravců.
První čtyři okruhy byly projednány na jednání krajské rady 18. ledna. Jako dopravce v naší oblasti byla vybrána společnost Bus Line. U dalších čtyř oblastí navrhla hodnotící komise na základě doručených nabídek a podkladů vyloučit dodavatele a pokračovat v hodnocení dalších nabídek v pořadí. O nich rozhodli radní dnes. „V případě oblastí Poličsko, Chrudimsko, Přeloučsko a Holicko je výběr pestřejší, jelikož každá z oblastí bude obsluhována jiným autobusovým dopravcem. Pro cestujícího se samozřejmě nebude jednat o žádné komplikace, protože i nadále platí, že všechny společnosti jsou zařazené do integrovaného dopravního systému IREDO. Naopak jsem přesvědčený, že dopravci budou chtít zlepšovat své služby i nad rámec povinností, které jim smlouva ukládá. Pozitivem pro kraj a jeho rozpočet jsou předložené ceny za ujetý kilometr, které se pohybují od 33,3 korun po 37,6 korun za kilometr. To je výrazně méně, než v rámci stávajícího provizoria,“ řekl náměstek Michal Kortyš s tím, že pokud vše půjde podle plánů, měli by podle nových smluv dopravci jezdit od 12. prosince.

Lesík v Benátkách mizí před očima

Jde o lesní pozemek, který má své problémy a je potřeba je vyřešit. Bez kácení to možné není. Následovat má ovšem další péče. Nedivme se, že se lidé obávají, aby to s péčí o lokalitu nedopadlo stejně jako v Bezděkově u Rambouskova mostu, kde před 12 lety vykáceli bukový porost a  dnes je zde džungle bez údržby, ačkoliv to je pozemek mezi domky.

JEDNÁNÍ   ZASTUPITELSTVA MĚSTA
pondělí 22. února 2021 ve Velkém sále Kulturního centra Česká Třebová od 15 hodin
PROGRAM:
1.     Schválení rozpočtu města na rok 2021
2.     Majetkové záležitosti
3.     Investiční projekty, žádosti, dotace, financování
4.     Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o době nočního klidu
5.     Koncepce politiky na podporu stárnutí města Česká Třebová 2021 - 25
6.     Různé
Zasedání je veřejné, k účasti zvu také občany našeho města.

Stavba Nemocnice následné péče v Moravské Třebové se provádí i v zimních měsících, podobně jako na stavbě urgentního příjmu v orlickoústecké nemocnici. Obě stavby nakonec realizuje stejná firma VCES.
 
V Moravské Třebové byla stavba zahájena předáním staveniště v říjnu 2020 a dokončena má být v listopadu tohoto roku.  Staví se vlastně nejen nemocnice, ale součástí investice je také výjezdové stanovíště Záchranné služby Pardubického kraje.  Celkové náklady na tuto investici činí 214,5 milionu korun bez DPH. Investorem je Pardubický kraj, který očekává, že na tuto stavbu získá nemalou dotaci od Evropské unie. Foto Luboš Kozel.

Nový most v Dolní Dobrouči bude stát 12 milionů

Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání rozhodli o výběru dodavatelů na modernizaci dvou mostů a dvou silnic spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkově se jedná o stavby za více než 300 milionů korun.
„Významným způsobem se posunujeme v jednotlivých úspěšných žádostech na modernizace silnic a mostů z Integrovaného regionálního operačního programu. Důležitou zprávou v rámci těchto čtyř staveb je, že jsme se v některých případech dostali až na necelých 70 procent předpokládané ceny. Zároveň se nám daří zkracovat délky staveb, což je určitě pozitivní signál pro řidiče. V případě mostu v Přelouči jsme se například dostali na 2/3 předpokládané délky stavby,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Demolice stávajícího a stavba nového mostu přes Dobroučku na silnici II/360 v Dolní Dobrouči vyjde kraj na necelých 12 milionů korun. „Do výběrového řízení se nám přihlásilo sedm uchazečů s tím, že nejvýhodnější nabídka činila necelých 12 milionů korun včetně daně při délce realizace 110 dní. Stávající most bude zbourán a postaven nový o délce necelých 16 metrů,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek


Modernizace silnice II/360 z Poličky na Nové Město n.M.s úsporou 20 milionů

Modernizace silnice II/360 z Poličky přes Korouhev až po hranici s Krajem Vysočina bude výrazně rychlejší a o 20 milionů korun levnější. Krajští radní na svém pondělním jednání potvrdili výběr dodavatele na stavbu, která vyjde na necelých 85 milionů korun včetně daně. Kraj chce tuto investici spolufinancovat z Integrovaného regionálního operačního programu.
„Silnice II/360 z Poličky přes Korouhev až po hranici s Krajem Vysočina je důležitou spojnicí směrem na Nové Město na Moravě. Stavebně-technický stav je vzhledem k zatížení nejen nákladní, ale také osobní dopravou neúnosný, a proto jsme silnici zařadili do priorit pro čerpání v rámci evropských fondů,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že modernizace se týká sedmikilometrového úseku silnice.
Předpokládaná cena zakázky podle projektové dokumentace činila 103 milionů korun včetně daně. „Výsledná částka po soutěži, do které se nám přihlásilo osm subjektů, činí necelých 85 milionů korun včetně daně. Rozptyl částek podaných nabídek byl až do 100 milionů korun včetně daně,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Vedle nižší ceny, se kraji v rámci soutěže podařilo výrazně i urychlit celou stavbu. „I přesto, že jsme dlouho bojovali s Ministerstvem pro místní rozvoj ohledně zařazení kritéria délky stavby do výběrových řízení, tak se i na tomto příkladu se ukazuje, že šlo o zcela správný krok. Dodavatelé nám totiž nabídli délku realizace stavby od 129 do 298 dní, což znamená, že nejvýhodnější nabídkou zkracujeme stavbu na jednu stavební sezonu,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Modernizaci silnice II/360 chce kraj spolufinancovat z evropských fondů. „Projekt uplatníme do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, což znamená dotaci 85 procent z Evropské unie bez vlivu na zahájení stavby. To předpokládáme v tuto chvíli 1. dubna,“ řekl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Speciální základní škola v Litomyšli dokončila rekonstrukci sociálního zařízení

V litomyšlské Speciální základní škole bylo vybudováno bezbariérové zázemí pro vozíčkáře, došlo k přestavbě toalet pro žáky a pedagogy. Rekonstrukcí prošlo v dolním patře i technické zázemí a kabinet školnice.
„Dlouhodobě jsme cítili potřebu sociální zařízení rekonstruovat s důrazem na to, že tu máme hodně dětí s kombinovanými vadami, mezi nimiž jsou i vozíčkáři. Na podzim loňského roku se to konečně podařilo, z čehož máme velkou radost,“ sdělil ředitel školy Jan Janypka.
Škola zápasí s nedostatkem prostoru, postupně se však snaží prostředí školy vylepšovat. V minulosti už se podařila výměna oken a osvětlení. Přesto má škola další potřeby, v jejichž realizaci doufá. Prioritní je v nejbližší době výměna podlahových krytin ve třídách a na chodbách. „Věřím, že najdeme shodu pro podporu i na další vybavení, jako jsou třeba nové podlahy, které škola řešit potřebuje,“ řekl radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel.
  

Ministerstva dnes vyhlásila třetí výzvu dotačního programu COVID kultura

Ministerstva kultury a průmyslu vyhlásila 5.2. třetí výzvu dotačního programu COVID kultura pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). O jednorázovou podporu 60.000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla vládní opatření proti šíření koronaviru. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. února do 30. dubna. Celkem je připraveno 800 milionů korun.
„Do konce příštího týdne vyhlásí Státní fond kinematografie samostatnou výzvu pro audiovizi, na kterou je alokováno 200 milionů korun. Ta se bude skládat ze dvou částí, jedna bude pro firmy a druhá pro OSVČ,“ doplnil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Žádosti podané ve třetí výzvě dotačního programu COVID kultura pro OSVČ bude vyhodnocovat ministerstvo kultury. Peníze na základě tohoto vyhodnocení bude jednotlivým žadatelům vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu.
Podmínky a kritéria pro žadatele o finanční příspěvek najdou žadatelé na webu ministerstva kultury nebo ministerstva průmyslu.

Světoznámá značka Amati – Denak má nového majitele za 26,5 milionu korun

Výrobce hudebních nástrojů Amati Denak z Kraslic na Sokolovsku koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka. Za světoznámého výrobce nástrojů, který je od září 2019 v insolvenci, zaplatí 26,5 milionu korun. Znalec přitom hodnotu firmy ocenil na 131,5 milionu Kč.
Hlavním předmětem podnikání Amati Denak je výroba dechových hudebních nástrojů, jejich náhradních dílů a příslušenství. Hlavní sídlo společnosti je v Kraslicích, menší výrobní středisko v Hradci Králové. Firma, která zaměstnávala před svým konkurzem asi 130 lidí, požádala o insolvenci na podzim 2019, loni v únoru ji soud poslal do konkurzu. Amati tehdy věřitelům dlužilo asi 182 milionů korun
Z prodeje Amati – Denak byla vyloučena unikátní sbírka hudebních nástrojů, o kterou se zajímá Karlovarský kraj i město Kraslice. Jedním z možných záměru při získání sbírky by byl vznik muzea hudebních nástrojů, podobně, jako se stalo v nedalekých Lubech u Chebu, kde jádro expozice tvoří sbírka také už zkrachovalé firmy Strunal Schönbach.