Českotřebovský deník 41/2021 (10/2) 
Tříkrálová sbírka 2021

V letošním 21. ročníku se vybralo na území Oblastní charity Ústí nad Orlicí do statických pokladniček 1 434 713,00 Kč a do online kasičky 421 422,00 Kč (toto je vybraná částka k 3.2.2021 – online sbírka probíhá až do konce dubna a stále ještě můžete přispět na www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036).
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla jinak, než jsme byli zvyklí. V situaci, ve které jsme se ocitli kvůli koronavirové pandemii, jsme čelili nesnadné výzvě, protože koledníci nemohli navštěvovat vaše domovy osobně s pokladničkami. Proto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří si k nim našli cestu, anebo přispěli v online koledování na pomoc lidem v nouzi a podporu charitních sociálních služeb a projektů. S mudrci z Východu se k nám nenápadně vrací více světla a věřme, že i více naděje a zdraví v časech příštích.
Charita ČR založila v roce 2000 velice pěknou vánoční tradici. 6. ledna slavíme svátek Tří králů nebo také Zjevení Pána mudrcům z Východu a skrze jejich otevřenost i my jsme povzbuzováni k novému poznávání. Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. První ročník proběhl v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. V následujícím roce proběhla sbírka již na celém území republiky.
 
V dalších oblastech Pardubického kraje má přijít o zakázky ČSAD Ústí nad Orlicí a Arriva.

Pardubický kraj oznámil vítěze opakované soutěže na zajištění autobusového provozu v dalších čtyřech oblastech. Zatím nepravomocné rozhodnutí přináší vstup nového hráče do byznysu krajské dopravy ve veřejném zájmu.
Vítězem soutěž pro oblast Přeloučska se stala společnost  Umbrella Coach & Buses. Tuzemský dopravce, který jezdil dosud jako jeden z hlavních partnerů FlixBusu, už minulý týden začal provozovat MHD v Jablonci nad Nisou, teď míří k další velké zakázce.
Vyplývá to z oznámení o výběru vítězů, které kraj rozeslal dopravcům. Umbrella na Přeloučsku vystřídá Arrivu. Jezdit bude za 36,94 Kč za kilometr. Šéf Umbrelly Pavel Steiner minulý týden po získání dalšího státem garantovaného úvěru potvrdil, že právě krajská doprava jeho firmu zajímá.
V oblasti Poličska by měla v případě uzavření smlouvy jezdit společnost ZDAR, která nabídla cenu 33,26 korun za kilometr. Chrudimsko má zůstat u Arrivy Východní Čechy s cenou 37,58 Kč, Holicko pak Car-Tour s cenou 34,48 Kč. Na Holicku jezdí dosud také Arriva, na Poličsku Zlatovánek.
První balík souborů řeší antimonopolní úřad
Již dříve vybral Pardubický kraj pro čtyři oblasti vítězem sdružení BusLine a BL 14. Sdružení nabídlo nejnižší cenu i ve zbývajících čtyřech oblastech, bylo však vyloučeno. „Pozitivem pro kraj a jeho rozpočet jsou předložené ceny za ujetý kilometr, které se pohybují od 33,3 korun po 37,6 korun za kilometr. To je výrazně méně, než v rámci stávajícího provizoria,“ řekl náměstek Michal Kortyš. Kraj chce, aby dopravci podle nových smluv vyjeli od 12. prosince letošního roku.
Vítězství oznámené radními ale neznamená ještě zdaleka konec výběru. Zakázku řeší opět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na něj se obrátili dva dopravci: pražská společnost About Me a ČSAD Slaný ze skupiny Icom Transport.
Návrhy směřují proti zadávacím podmínkám, prvostupňová řízení jsou v počáteční fázi,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Řízení u ÚOHS může pro kraj znamenat další komplikaci ve výběru, stávající smlouvy vyprší letos v prosinci. ÚOHS loni zakázal kraji uzavřít smlouvy, kraj poté soutěž zrušil a vypsal novou zakázku. Na první tendr si kvůli zadávacím podmínkám stěžovaly společnosti Arriva Morava a Toms Transport. V prvním tendru byly vítězem vyhlášeny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a Arriva Východní Čechy.
Celková hodnota zakázky pro všechny oblasti je 6,958 miliardy korun. Kraj v soutěži nežádá nová vozidla. Průměrné stáří vozového parku nesmí být vyšší než devět let, přičemž žádný z autobusů nesmí být starší 12 let. Od třetího roku plnění smlouvy musí být polovina autobusů nízkopodlažních a s klimatizací.
 
Ústí nad Orlicí má rozpočet

V pondělí 8. února se uskutečnilo 13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018 – 2022. Hlavním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu města pro rok 2021. Rozpočet města v objemu 410 milionů korun představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2021 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši necelých 102 milionů korun. Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 308 milionů, výdaje ve výši 410 milionů a financování ve výši 102 milionů korun. Financování zahrnuje čerpání úvěru ve výši 61,5 milionů korun, který bude využit na výstavbu nového domu dětí a mládeže a další investice v areálu bývalé Perly 01. Přebytek rozpočtu z roku 2020 téměř 30 milionů korun bude také sloužit k financování letošního rozpočtu. Především na krytí nedokončených akcí z roku 2020 převedených do roku 2021 a na další investiční výdaje. V rámci plánu investičních akcí pro rok 2021 se počítá s řadou menších či větších oprav chodníků a komunikací, dále například rekonstrukce ulic B. Němcové, Vrbenského, Husova nebo Bratří Čapků a řada dalších investičních akcí, jejichž přehled naleznete ZDE: http://www.ustinadorlici.cz/images/zm/080221/attachments/Plan-investicnich-akci-2021.pdf
Dále zastupitelé schvalovali individuální dotace na významné sportovní projekty v roce 2021 jako například Ústecká 21, Atletický mítink RIETER, účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize nebo rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra.
 Schválena byla také Koncepce prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí na roky 2021 - 2025. Nebo nová Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě. Ta přináší stanovení nové povinnosti pro vlastníky - držitele psů je navrženo z důvodu množících se připomínek občanů a návštěvníků města, kteří bývají ohrožováni a v některých případech dokonce "napadáni" psy uvázanými na veřejném prostranství, jejichž vlastníci - držitelé nejsou schopni dostát své povinnosti mít psa pod účinnou kontrolou.  
Na dnešních fotografiích Luboše Kozla je vidět, že se na stavbě centrálního urgentního příjmu v ústecké nemocnici pracuje také v zim období. Do konce roku byla podle harmonogramu dokončena hrubá stavba. Stavbu provádí společnost VCES, stejně jako stavbu Nemocnice následné péče v Moravské Třebové spojené s výjezdovým stanovištěm zdravotnické záchranné služby. Můžeme nabídnout nejen stavbu v únorové fázi, ale také prospekt, který napovídá o tom, jak bude po dokončení stavba vypadat. Jen si dovolím trochu polemizovat s komentářem fotografa o tom, že se na budoucí využití těší 200 tgisíc lidí z širokého regionu. Osobně si myslím, že těšit se na vlastní využité urgentního příjmu není zcela pravdivé, těším se na to, že budou nebudu potřebovat využívat.... Stavební část má být hotova do konce roku.