Českotřebovský deník 42/2021(11/2)   
K ZÁPISŮM DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Odbor školství, kultury a tělovýchovy upozorňuje zákonné zástupce, na zápis dětí do 1. ročníků základních škol v České Třebové, který se koná v pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2021 věk 6 let. Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží v mateřských školách a na MěÚ - odboru školství, kultury a tělovýchovy. Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2020 a jejichž dítě nebylo přijato, aby se dostavili k zápisu i v dubnu 2021.
Tato informace se týká rodičů žáků, kteří se rozhodli pro návštěvu základní školy zřizované městem. V České Třebové působí také soukromá Základní škola Na rovině, která si organizuje zápis sama a informace získáte na této škole u paní Petrové.
 
K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Odbor školství, kultury a tělovýchovy upozorňuje zákonné zástupce, že zápis dětí do mateřských škol v České Třebové se koná v úterý 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 hodin.
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 6. a 7. dubna 2021, a to ve úterý 6. dubna od 8:00 – 15:00 hodin a ve středu 7. dubna od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit. K zápisu přineste s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.
V současné době probíhá rekonstrukce MŠ U Stadionu. Děti z MŠ U Stadionu nyní musí navštěvovat náhradní prostory v budově bývalé školy na Lhotce, která byla v předstihu loni na podzim pro pobyt dětí ve věku mateřské školy upravena nákladem cca 2,5 mil. korun. Právě z tohoto důvodu byla kapacita této školky v letošním roce snížena tak, aby se děti do budovy školy na Lhotce vešli.  Tyto prostředky zde investované nevyjdou nazmar, protože již v dalším školním roce využity.  Budou školy na Lhotce si pronajme Základní škola Na rovině, která ve školní budově na Lhotce zajistí rozšíření výuky II. stupně školy a jednak zde vznikne také oddělení mateřské školy. Škola, dosud umístěna pod Peklákem tak podstatně zvětší svoje prostorové možnosti.
Mateřská škola U Stadionu opět zahájí nový školní rok  2021/2022 v nově rekonstruovaných prostorách. Město Česká Třebová na rekonstrukci MŠ U Stadionu (zateplení a výměnu vzduchotechniky) ze svého rozpočtu věnuje 24 mil. korun, z toho 8,2 mil Kč získáme z dotace.
Do oblasti mateřských škol věnuje město ještě další prostředky na montovanou přístavbu MŠ U Koupaliště, která umožní zvětšení kapacity mateřských škol ve městě.  Stavba je připravena a je velká snaha zajistit dokončení přístavby ještě do zahájení nového školního roku, tedy do začátku září. Ani  zde se nejedná o levnou záležitost. Stavba, která se zajišťuje bez dotace, přijde městskou pokladnu na 12,9 milionu korun. Uvedenými investicemi by měly být největší investice do budov mateřských škol ukončeny, zbývají jen menší akce, např. postupná přestavba již dožitých sociálních zařízení v MŠ Vinohrady.
 
Doprava v Pardubickém kraji se od dubna v mnohém zkomplikuje

Správa železnic totiž pokračuje s náročnými opravami pardubického hlavního nádraží a zároveň s modernizací traťového úseku PoříčanyVelim v sousedním Středočeském kraji. Od 4. května pak zahájí dlouho očekávanou a tolik potřebnou modernizaci železničního koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. S těmito stavebními pracemi budou souviset také změny v železničních jízdních řádech a náhradní autobusová doprava, které budou platit už od 6. dubna.
„Správa železnic postupně zintenzivňuje práce v pardubickém železničním uzlu i v traťovém úseku mezi Poříčany a Velimí. Kvůli nižší kapacitě tratě i samotného pardubického hlavního nádraží od 6. dubna začnou na hlavním železničním koridoru i na řadě přípojných tratí platit výlukové jízdní řády. Práce na modernizaci úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí by pak podle posledních informací Správy železnic měly začít 4. května. Půjde o investici státu, která je pro další rozvoj železniční dopravy a zvýšení kapacity celého koridoru naprosto klíčová,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš a dodal: „Všechny tyto stavby si vyžádají velké množství výluk a zavedení výlukových jízdních řádů. A to nejen v regionální, ale také dálkové železniční dopravě, kterou objednává Ministerstvo dopravy. Bude proto nutné upravit řadu spojů také v návaznosti na spoje objednávané státem na hlavním železničním koridoru tak, aby na sebe spoje co nejvíce navazovaly.
V souvislosti se sníženou kapacitou opravovaných traťových úseků plánujeme od 6. dubna odklony dálkových vlaků railjet a EuroCity linky Ex3 v úseku mezi Prahou a Brnem po trase přes Havlíčkův Brod a s úpravami jízdních řádů bude potřeba počítat i na expresních linkách Ex1 a Ex2 z Prahy na Ostravsko a Valašsko a na rychlíkových linkách R18 a R19 z Prahy přes Českou Třebovou do Brna a přes Olomouc na Slovácko. Současně s tím budou upravené i jízdní řády přípojných regionálních vlaků nejen z Pardubic, ale i z Přelouče, Moravan, Chocně nebo Svitav,“ řekl ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Pardubicích Tomáš Netolický a dodal:Od 4. května navíc budou všechny regionální vlaky mezi Chocní a Českou Třebovou nahrazené autobusy. První fáze této výluky je plánovaná až do 4. prosince 2021, nicméně modernizace tratě bude pokračovat i v následujících letech.“
Investic ze strany správy železnic se nejen v letošním roce sejde hned celá řada. „Modernizace koridoru bude zahrnovat nejen výměnu stávajícího zastaralého technického a technologického vybavení, ale přinese také výstavbu nového nádraží v Brandýse nad Orlicí a několika kilometrů nových protihlukových stěn,“ řekl hejtman Martin Netolický. V souběhu s modernizací uzlu Pardubice začne Správa železnic s pracemi na modernizaci a zdvojkolejnění na trati Pardubice – Hradec Králové v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. „V letošním roce bude náhradní autobusová doprava zavedena od konce května do poloviny listopadu, a to v úsecích Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice hl.n. – Chrudim,“ doplnil hejtman Netolický. 
Podle náměstka hejtmana Michala Kortyše by měly být výlukové jízdní řády známy co nejdříve tak, aby se mohli cestující včas připravit. „Jakmile budeme mít všechny informace k dispozici, budou změněné regionální jízdní řády propsány také do internetových vyhledavačů, zaslány starostům a prezentovány na webu kraje. Vím, že se bude jednat o komplikaci pro cestující, ale odměnou nám bude modernizovaná část koridoru, která je nyní špuntem v celé síti,“ řekl Kortyš, který věří, že cestující budou mít pro změny pochopení.
Budoucnost úseku je popsána na mapě, bude vlastně čtyřkolejný. Zatím se řeší modernizace stávající trati, při které bude zrušena zastávka Bezpráví, vznikne zde i výhybna, bude přestavěna zastávka Brandýs n.O. a trať dostane nové mosty  i spodek.  Budoucnost je v tunelovém propojení, kde má být nejdelší tunel v Česku, o 800 m delší než stávající Ejpovický. Je zajímavé, že by v tomto případě bylo nejpomalejší místo u ústeckého přestavěného nádraží a jedna z variant počítá i s tunelovým obchvatem Ústí nad Orlicí vedeným na trat k České Třebové. To pro rychlost 200 km/h. Ale kdo ví....
 
Pavel Langhans neúnavný, vtipný a zajímavý

Můžete je sledovat na webu dikobraz.cz, kde najdete stovky jeho obrázků a to velmi povědomých. V pomyslném žebříčku autorů se drží trvale na špici, dnes konkrétně jsem jej dnes našel na druhém místě, bývá často také první. Jsou to obrázky k zamyšlení....
 
Kraje chtějí urgentně jednat s Vládou o dalším postupu.
Pardubický kraj je v případě potřeby připraven požádat o vyhlášení nového nouzového stavu

V případě, že nebude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schváleno prodloužení nouzového stavu, požádá Pardubický kraj prostřednictvím hejtmana Martina Netolického Vládu ČR o vyhlášení nového nouzového stavu. O konkrétním postupu chtějí hejtmani jednat s Vládou v průběhu pátku. Shodli se na tom hejtmani ve čtvrtek večer na videokonferenčním jednání.
„V případě, že nedojde k prodloužení nouzového stavu na jednání Poslanecké sněmovny, svoláme na pátek jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, která by měla schválit žádost Vládě České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu, jelikož stávající situace se liší od října loňského roku, kdy byl nouzový stav vyhlášen,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsme v situaci, kdy máme přeplněné nemocnice a vyčerpaný zdravotnický personál, šíří se nám britská, jihoafrická či brazilská mutace viru a řešíme problém s dodávkami vakcín. Oproti původním předpokladům dostáváme méně vakcinačních látek, než bylo slíbeno a jako kraje nemáme možnost ovlivnit počty vakcín dodávaných do České republiky a následně distribuovaných do krajů. Zároveň není bez nouzového stavu možné ve zrychleném režimu objednávat osobní ochranné prostředky či nakupovat zařízení do očkovacích center či nemocnic. V případě našeho kraje je navíc důležité, že nemáme v regionu státem zřizované nemocnice, ať už fakultní či vojenské. Proto leží veškerá tíha na našich krajských zařízeních,“ řekl hejtman Netolický.
Podle hejtmana není nutné, aby byl na úrovni krajů nejprve vyhlášen stav nebezpečí a teprve následně byla podána žádost o vyhlášení nouzového stavu. „V rámci stavu nebezpečí nemůžeme na úrovni krajů účinným způsobem zajistit fungování zdravotní péče, vakcinačních center či personální otázky v našich nemocnicích, a proto je nutné vyhlásit nouzový stav. Pokud Vláda nebude konat do nedělních 18 hodin, pak budeme nuceni od pondělí 15. února stav nebezpečí vyhlásit, i když míra efektivity bude nesrovnatelně menší. Zároveň budeme při vyhlášení stavu nebezpečí požadovat od státu finanční kompenzace, které budou s tímto stavem spojené,“ doplnil hejtman Netolický s tím, že hejtmani chtějí ještě v pátek s Vládou ČR jednat.
 
Jak probíhá očkování v Pardubickém kraji

Na území kraje bylo k 10. únoru podáno 13 767 vakcinačních dávek, kde postupně nabíhá očkování druhou vakcinační dávkou od společnosti Pfizer. V nejbližších dnech by měla do kraje dorazit vakcína od společnosti AstraZeneca.
Včera jsme obdrželi avizovaná tři plata vakcín od společnosti Pfizer, která máme nyní připravena k očkování v našich očkovacích centrech. K nim bychom příští týden měli dostat další čtyři plata. Co se týká dodávek od společnosti Moderna, tak zde očekáváme závoz až v týdnu od 22. února,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Domluvili jsme se, že vedle dávek do očkovacích míst uvolníme 1722 dávek do oblasti sociálních služeb, abychom urychlili očkování v pobytových zařízeních. Využijeme je tam, kde mají svého lékaře a případně jsme připraveni vytvořit také mobilní vakcinační tým, abychom mohli očkovat i tam, kde není lékař k dispozici,“ sdělil hejtman.
Podle náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové má Pardubický kraj avizovanou dodávku také třetího typu schválené vakcíny od společnosti AstraZeneca. „V tuto chvíli víme, že bychom měli v příštím týdnu obdržet 1100 dávek, které nabídneme v první řadě pečujícím terénním pracovníkům a dalšímu personálu,“ řekla náměstkyně hejtmana. Situaci komplikuje chování lidí, kteří jsou zaregistrovaní v systému, avšak k očkování se nedostaví. „Není jich mnoho, ale pro očkovací místa to znamená  z hodiny na hodinu řešit náhradníky pro očkování tak, aby nedošlo ke znehodnocení vakcíny. Děkuji všem, kteří obvolávají a zajišťují tyto náhradníky, protože díky nim nedochází v našem kraji ke znehodnocení vakcín. Mezi těmi, které obvoláváme jako náhradníky, jsou například lékaři či obslužný personál nemocnic a zdravotnických zařízení,“ doplnila náměstkyně hejtmana.
 
Prohlášení hejtmanů 

Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14.2.2021. Stejný postup budeme navrhovat i ostatním krajům a Hlavnímu městu Praha na dnešním online mimořádném jednání v rámci Asociace krajů ČR. Tento nástroj krizového řízení je slabší právní oporou pro zavádění krizových opatření, než je nouzový stav. Je to ale příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření.
Apelujeme proto na vládu ČR, která je za současný stav země zodpovědná, a na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, která dnes bude prodloužení nouzového stavu projednávat, aby v případě neprodloužení nouzového stavu umožnily zajistit jiný způsob podpory nemocnic ze strany Armády ČR, zapojení složek Integrovaného záchranného systému do činností spojených s ochranou před koronavirem a sdělily krajům, jaká opatření a omezení přijme ministerstvo zdravotnictví od pondělí 15. února 2021 k tomu, aby bylo omezeno šíření koronaviru a jeho mutací, které se v současné době vyskytují na území celé České republiky. Rádi bychom také upozornili na fakt, že pro podnikatele a živnostníky, jejichž podnikání je doposud omezeno na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu, toto omezení skončí. V případě nemoci nebudou již mít nárok na poskytování finančních kompenzací, které jim za nouzového stavu doposud příslušely.
Žádáme vládu České republiky, poslankyně a poslance Parlamentu České republiky, aby v případě, že nebude prodloužen nouzový stav, pomohli krajům najít řešení v současné složité situaci, ve které v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemiologického stavu. Kraje jsou znovu připraveny aktivně spolupracovat s vládou a Poslaneckou sněmovnou za předpokladu zajištění financování opatření potřebných ke zvládnutí této mimořádné situace.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy
 
Stalo se právě před rokem: řádila vichřice Sabine

Restaurace u Lenina bez střechy. Česká Třebová Litomyšlská ulice  ráno 10. února 2020 - Hasiči  neprodleně pomáhali odklízet trosky a na provizorní zakrytí střechy povolali zvedací plošinu. Díky dočasnému umoudření počasí se to podařilo. Odpoledne ovšem přišel vítr i déšť znovu s velkou silou. Můžeme mluvit o štěstí, že na nikoho padající části střechy nespadly. Kdo by se v takovém počasí dole také procházel, že...

Vyšlo nové číslo Turistických novin

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko pro příznivce a turisty připravilo nové číslo Turistických novin pro rok 2021. Najdete v nich nespočet tipů na výlety a nově je také letošní číslo obohaceno o novinky a zajímavosti. Už se těšíte, co u nás můžete objevit a navštívit?
Než si je však budete moci osobně vyzvednout v informačním centru či u našich členů a partnerů, neváhejte a stáhněte si je HNED TEĎ online. Máte zajímavý tip na výlet, který jste v turistických novinách nenašli a rádi by jste se o něj podělili s ostatními? Pošlete ho na info@dsohp.cz nebo k nám do chatu včetně fotografií z výletu. My tento tip rádi uveřejníme a nejzajímavější oceníme malým dárkem.
Budeme se těšit na vaše tipy z neobjevených a krásných míst našich Orlických hor a Podorlicka.
 
Rok 2021 ve znamení
delší životnosti a opravitelnosti
elektroniky

V letošním roce můžeme očekávat implementaci řady evropských legislativních novinek a iniciativ, které cílí například na vyšší opravitelnost, delší životnost a celkově lepší udržitelnost elektroniky, včetně oblíbených smartphonů. Těch se loni globálně prodalo skoro 1,3 miliardy kusů, míra jejich recyklace však celosvětově dosahuje prozatím jen něco málo kolem 20 %. Moderní chytré telefony je přitom čím dál těžší recyklovat. Nárůst odpadního elektrozařízení z této kategorie přitom mohou zpomalit i sami spotřebitelé. Stačí svůj telefon používat déle nebo si zvolit udržitelnější model.
Od 1. ledna 2021 platí v České republice nová odpadová legislativa. Ta cílí zejména na zvýšení třídění a využití odpadů a odklon od skládkování. Vedle toho však lze v letošním roce čekat i řadu dalších novinek implementovaných ze strany Evropské unie a navazujících na Zelenou dohodu. Podle nového programu pro spotřebitele, který Evropská komise schválila vloni na podzim, s názvem Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení by měly vzniknout iniciativy například pro boj s předčasným zastaráváním.
„Iniciativa pro elektroniku v oběhovém hospodářství si klade za cíl zajistit, aby byla elektronická zařízení navržena s ohledem na dlouhou životnost, údržbu, opravu, demontáž, rozebrání, opětovné použití a recyklaci a aby spotřebitelé měli ‚právo na opravu‘, včetně aktualizací softwaru,“ píše se mimo jiné v dokumentu.
„Takzvané právo na opravu by v České republice mělo začít platit už od letošního března pro bílou elektroniku, jeho rozšíření i na mobilní telefony a další menší elektroniku by ovšem v boji proti rostoucím objemům elektroodpadu významně pomohlo,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci odpadního elektrozařízení. Podle statistik The Global E-waste Monitor 2020 se na objemu vyprodukovaného elektroodpadu nejvíce podílejí malé a velké domácí spotřebiče (vysavače, pračky, trouby), malá IT a telekomunikační zařízení, jako jsou právě mobily či tablety, však kupříkladu za rok 2019 přispěly do této kategorie odpadu 4,7 miliony tunami. Za celý rok 2020 se globálně prodalo 1,3 miliardy chytrých telefonů. A velká část z tohoto neuvěřitelného množství se také za 2 až 3 roky, což je současná průměrná doba životnosti smartphonů, promění v nepotřebný kus elektrozařízení.
Dle odhadů je aktuálně recyklováno jen asi 20 % vysloužilých chytrých telefonů. Lidstvo se tak nejen připravuje o cenné suroviny – z jedné tuny oblíbených iPhonů lze údajně získat až 300krát více zlata než z jedné tuny zlaté rudy, ale především zamořuje svou planetu nebezpečným odpadem. Recyklace chytrých telefonů je přitom stále těžší, a to kvůli moderním trendům.