Českotřebovský deník 43/2021 (12/2)
Stromy rostoucí v parku u městského hřbitova padají jeden za druhým a rozporcované na kousky se stěhují zatím na meziskládku na "dolní" parkoviště u městského hřbitova.  Podle obrázku jde jak o nemocné stromy, tak i o stromy zcela zdravé, padly i velké statné stříbrné smrky, které dosud dělaly v parku velkou ozdobu. Nepochybuji, že vše neprošlo posudkem odborníka dendrologa, a také zahradního architekta,  jen mám obavy z toho, že stromy padly někde jen proto, že rostly na nevhodném místě, na kterém je v připravené studii např. plánovaná cesta apod. Jde o první fázi revitalizace parku a jistě zde během let  bude park vybudován podle projektu v nové kvalitě.  Na letošní rok se ovšem mimo toto kácení již nic dalšího plánuje a celá obnova parku podle dříve představené studie by stála až 12 milionů korun. A město bohužel musí nyní každou korunu obracet a máme spoustu dalších projektů které musí čekat. 
Zajímavé také je, že tvůrce projektu Ing. Alena Rabasová a realizátor  (firma ARBOTYL, s.r.o. Brno) žijí  každý zřejmě v jiném světě. Zatímco projektant  práce na této I. etapě revitalizace ocenil na 766 tisíc vč. DPH, tak po výběrovém řízení  provede tyto práce brněnský dodavatel jen za 275 tisíc Kč, tedy za 36% hodnoty projektu! Projekt byl tedy podle všeho docela slušně "nafouknut", možná proto, aby si projektant "zasloužil" větší odměnu.  S takovým projektantem, který se pohybuje mimo realitu, bych osobně doporučoval nespolupracovat. 
Jedná se o první etapu obsáhlejšího projektu. Kolik dalších takových etap bude ovšem není známo, pouze byla na jednání zastupitelstva města v r. 2019 (jako informace zastupitelům), veřejně představena první studie. Protože opravdu v rozpočtu města není peněz nazbyt, může být revitalizace parku u krematoria během na velmi dlouhou trať. Na novou podobu parku budeme muset zřejmě ještě nějaký čas počkat. Více v samostatném příspěvku, který se připravuje, kde uvedu také plánek parku včetně označených stromů k odstranění a budeme si moci současný stav porovnat s fotografiemi z vegetačního období, abychom mohli sami posoudit, které stromy tam v příštím vegetačním období už neuvidíme. (mm)

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OPĚT POVOLENY

Protože jsme si vědomi, že sociální izolace uživatelů Domova pro seniory je již opravdu na hranici snesitelného, přikročili jsme opět k možnostem návštěv v zařízení.
PROSÍME OVŠEM NÁVŠTĚVY, ABY RESPEKTOVALY NASTAVENÁ OPATŘENÍ.
Návštěvy budou povoleny od středy 17. února 2020.
Návštěvní dny: STŘEDA, SOBOTA, vždy v čase od 13 – 16 hod.
Délka návštěvy je limitovaná na 30 minut.
Podmínkou návštěvy je VLASTNÍ TEST (POC, PCR), resp. potvrzení o negativním výsledku testu, nebo lékařem potvrzený dokument o PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 v uplynulých 90 dnech. V případě, že doba od prodělání onemocnění je delší než 90 dnů, je nutné mít test. Test nesmí být starší než 48 hodin.
Pro umožnění návštěvy NESTAČÍ potvrzení o přítomnosti protilátek nebo o provedeném očkování.
Vlastním personálem již nebudeme testování provádět. Je nutné, aby si každý obstaral testování u svého praktického lékaře nebo v odběrovém centru.
Další podmínky návštěvy:
– povinnost nosit respirátor (FFP2/KN95 bez výdechového ventilu) a rukavice po celou dobu návštěvy
– max. 2 osoby/uživatel
– nutnost rezervace návštěvy (limitace max. 10 návštěv/1 hod.)
– čestné prohlášení (aktuální verze ke stažení ZDE nebo bude k dispozici na recepci Domova)
Rezervace bude provádět vedoucí aktivizačního úseku: Helena Mechlová, tel.: 739 580 232
!!! ZAHÁJENÍ REZERVACÍ V PONDĚLÍ 15. 2. 2021!!! (Během pátku 12. 02. a o víkendu se rezervace nepřijímají).
Rezervace na středu 17. 2. je nutné provést nejpozději do úterý 16. 2. do 14 hod., rezervace na následující týden provést vždy nejpozději do pátku předchozího týdne do 14 hod. (platí i pro sobotu 20. 2.)
PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO ČASOVÝCH POKYNŮ.
Další poznámky:
– uživatelé mohou opouštět zařízení (bez omezení dnem návštěv)
– návštěvy u COVID pozitivních uživatelů jsou nadále možné pouze v případě terminálního stadia
– návštěvy vstupují do zařízení Domova pro seniory s vědomím, že se v zařízení může vyskytovat koronavirus, tedy na vlastní odpovědnost  

Dochází kapacita nemocnic v našem kraji 

Nemocnice v Pardubickém kraji jsou na hraně své kapacity. Není vyloučené, že o víkendu dojde k převozu covid pacientů do nemocnic v jiném kraji. V Pardubickém kraji zbývá už jen pár volných lůžek pro intenzivní péči.
„Svitavská i Orlickoústecká nemocnice má plný stav covid standardních lůžek. Litomyšlská nemocnice od začátku pandemie přebírá i mimospádové pacienty. Dosud se v Litomyšli léčilo s covidem více než 600 pacientů,“ řekla zdravotní
Kapacita dochází ale už ve všech nemocnicích Pardubického kraje. „Situace je v současné době složitá ve všech nemocnicích. Nejhorší je to v Pardubicích. Naše nemocnice, které nabízí lůžka pro intenzivní péči pro covid pacienty, hlásí poslední jednotky lůžek. Když se to sečte v celém kraji, jsme na čísle sedm nebo osm. Docela rychle se to mění,“ uvedla v pátek navečer Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Na každé lůžko v intenzivní péči ale už mají nemocnice několik čekatelů na standardních odděleních, protože jejich stav se může rychle zhoršit.
V posledních dnech se začaly nemocnice v kraji plnit pacienty s covidem více než minulý týden. „Významně stoupají počty hospitalizovaných pacientů. V pátek 12/2 je v kreaji  v intenzivní péči 56 pacientů, což je hodně. Odpovídá to vrcholu, který jsme měli v podzimní a povánoční vlně. Mezitýdenní nárůst byl 60 pacientů. To je hodně a ještě to vylezlo, v pátek o dalších třicet,“ dodala Semrádová.
Křivka nemocnosti v Pardubickém kraji roste. Situace je složitá a lékaři očekávají, že dojde k překladu pacientů už o tomto víkendu. „Zatím si vypomáháme tak, že převezmou pacienty jiná oddělení intenzivní péče. Převáží se třeba pacienti mezi Pardubicemi a Chrudimí. Pomáhali jsme si také s Ústím nad Orlicí, ale teď už může dojít k převozu mimo kraj,“ popsala mluvčí.
 (Zdroj: Orlický deník)

Žádost vládě o vyhlášení nouzového stavu schválena

Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala a schválila žádost hejtmana Martina Netolického směrem k Vládě České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu na dobu 30 dnů. Důvodem je aktuální vývoj epidemické situace a nemožnost efektivního řešení opatření v rámci stavu nebezpečí, který mohou na svém území vyhlásit kraje. V případě, že Vláda nouzový stav od pondělí 15. února nevyhlásí, schválila Bezpečnostní rada vyhlášení stavu nebezpečí pro území kraje.
„V návaznosti na včerejší rozhodnutí poslanců jsme rozhodnuti požádat Vládu ČR prostřednictvím předsedy vlády, aby vyhlásila od pondělí 15. února nový nouzový stav. Stávající situace je odlišná od té, která vedla k vyhlášení nouzového stavu 5. října,“ řekl hejtman. „Musíme si uvědomit, že denně přibývá v České republice cca 10 tisíc nakažených, z toho v Pardubickém kraji okolo 500 každý den. Navíc současnou epidemickou situaci zhoršují nové mutace koronaviru. Naše nemocnice jsou přetíženy tlakem nových pacientů, což se negativně projevuje jednak nedostatkem a přetížeností zdravotnického personálu, ale při očekávaném nárůstu pacientů hrozí i vyčerpání lůžkové kapacity těchto nemocnic. Musíme si také uvědomit, že náš kraj je v průběhu vakcinace odkázán výhradně na vlastní zdravotnická zařízení, jelikož na našem území není státem zřizované zdravotnické zařízení v podobě fakultní či vojenské nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala a schválila žádost hejtmana Martina Netolického směrem k Vládě České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu na dobu 30 dnů. Důvodem je aktuální vývoj epidemické situace a nemožnost efektivního řešení opatření v rámci stavu nebezpečí, který mohou na svém území vyhlásit kraje. V případě, že Vláda nouzový stav od pondělí 15. ledna nevyhlásí, schválila Bezpečnostní rada vyhlášení stavu nebezpečí pro území kraje.
„V návaznosti na včerejší rozhodnutí poslanců jsme rozhodnuti požádat Vládu ČR prostřednictvím předsedy vlády, aby vyhlásila od pondělí 15. ledna nový nouzový stav. Stávající situace je odlišná od té, která vedla k vyhlášení nouzového stavu 5. října,“ řekl hejtman. „Musíme si uvědomit, že denně přibývá v České republice cca 10 tisíc nakažených, z toho v Pardubickém kraji okolo 500 každý den. Navíc současnou epidemickou situaci zhoršují nové mutace koronaviru. Naše nemocnice jsou přetíženy tlakem nových pacientů, což se negativně projevuje jednak nedostatkem a přetížeností zdravotnického personálu, ale při očekávaném nárůstu pacientů hrozí i vyčerpání lůžkové kapacity těchto nemocnic. Musíme si také uvědomit, že náš kraj je v průběhu vakcinace odkázán výhradně na vlastní zdravotnická zařízení, jelikož na našem území není státem zřizované zdravotnické zařízení v podobě fakultní či vojenské nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Právě zajištění vakcinace je podle hejtmana zcela v rukách státu a bez nouzového stavu by bylo velmi obtížně realizovatelné. „Dodávky vakcín mají značné časové prodlevy oproti původně stanoveným plánům a navíc jako kraje nedisponujeme kompetencí vstupovat do centrálních objednávek všech schválených druhů vakcín. Neumím si představit, jak by bez nouzového stavu fungovala distribuce a přerozdělování vakcín. Zároveň bez nouzového stavu není možné ve zrychleném režimu objednávat zřizování dalších očkovacích center a očkovacích míst a jejich vybavení k zajištění provozu,“ vysvětlil hejtman.
Ten bude společně s dalšími hejtmany ještě dnes odpoledne jednat s Vládou České republiky. „O půl čtvrté budeme jako Asociace krajů ČR jednat se zástupci kabinetu, abychom si ujasnili postup, který by měl vést právě k novému nouzovému stavu. To se týká například finančních kompenzací či pozastavení projednávání koncepčních dokumentů jako například stavební zákon v nouzovém stavu, protože na to budeme mít spoustu času po uklidnění situace. Následně bude podle výsledku jednání naše žádost odeslána,“ sdělil hejtman s tím, že v případě nového nouzového stavu je nezbytná revize všech opatření, která nejsou ve stávající podobě občanům srozumitelná.

Eva Jakoubková připomíná svátek sv. Valentýna - nezapomeňte

Valentýnská…
 
Ač „Svatý Valentýn“ není svátek český,
užijte si ten den hezky.
Úsměv, pár vlídných slov a pohlazení,
rozsvítí den v okamžení!
 
Může se totiž lehce stát,
že čas druhou šanci nestihne nám dát.
Ať nemusíme jednou litovat,
že jen chtěli jsme říci „mám tě ráda, mám tě rád“.