Českotřebovský deník 45/2021 (14/2)  
Nové video Českotřebovského deníku: Kácení v parku u krematoria

  Plná velikosti videa ZDE
 
Spoušť u krematoria se stala cílem vycházek naštvaných třebovských občanů

A tak přes uzavřený prostor jezdí okukovat situaci maminky s kočárky,  všichni kolem jdoucí jsou naštvaní do jednoho. Chodím sem prakticky denně, "nemohu se na to vynadívat". Je to děs. Nalezl jsem v pátek pouze dva lhostejné občany, kteří se ovšem pakovali nařezaným dřívím a odváželi je domů očekávajíce další tuhou zimu....
 
Jde o nesporně největší událost první poloviny měsíce února.  I když se  o úpravách parku mluvilo, tak si nikdo nepředstavoval, že budou tak razantní. Očekávalo se, že se bude čekat na nějakou možnost dotace, vždyť prováděné práce nejsou žádnou prioritou ani neřeší havarijní situaci.  Podle toho vypadala i reakce veřejnosti, ve které se spojoval smutek nad novým stavem parku a také vztek  nad tím, že té zkáze  už nejde zabránit. Vždyť byly pokáceny i zcela zdravé stromy, které mohly dále růst.  Padesátiletý, tedy nijak zvlášť starý  park byl oázou klidu, hnízdištěm ptáků a izoloval hřbitov a provoz městského krematoria  od  bytové zóny. Všichni jsme si zvykli na to, jaký je, proto současná změna každého vyvedla z míry nebo rozčílila.....
Reakcí jsou plné sociální sítě. Nebyla bohužel žádná informace předem. A myslím, že by ani nepomohla....  Já jsme si také musel zjistit všechno z webu o veřejných zakázkách sám. Znám tedy výkres změn, tabulku inventarizace, která byla podkladem pro kácení.

Co se zde v parku vlastně děje?  Probíhá první etapa  úprav parku, ve které jsou z parku odstraněny odborníkem určené stromy a keřové skupiny podle inventarizace v loňském roce. Stromů byly odstraněny asi čtyři desítky. Další z původních 106 rostoucích stromů  budou ošetřeny, v projektu  se však píše také  o kácení v dalších etapách. Doufejme, že se tomu podaří zabránit.   Připadá mě, že jsme jako v té pohádce "Šíleně smutná princezna", kdy v závěru, když už konečně došlo k dohodě krále Dobromila (řečeného Veselý) a krále Jindřicha Spravedlivého, tak mezitím už válku rozpoutali generálové (tedy vlastně zaměstnanci a hlavně také "odborníci na slovo vzatí") a nešlo ji už zastavit .... Zajímavé pak bylo i řešení v závěru pohádky. Kéž by to i tady v tom parku taky dobře dopadlo (a ti odborníci šli dělat něco jiného a jinam...)

Firma ARBOTYL z Brna, která práce provádí, za nic nemůže. Ta se přihlásila do výběrového řízení, ve kterém byla nejúspěšnější ze sedmi přihlášených, podala nejnižší nabídku. Podle vyjádření vedoucí realizace Ing. Štanglerové firma využívá nynější mrazivé období se sněhovou pokrývkou, po kácení dřeviny i odřezané stěhuje na dolní parkoviště.  Následně provede frézování pařezů a velký stroj, se kterým přijede firma z Brna pak z větví vyrobí štěpku. Plocha parku bude samozřejmě uklizena, ale  nové výsadby nejsou v této etapě plánovány.  A jak je zřejmé z obrázků ve videu, které jsme o této akci udělal, tak to rozhodně bude velmi nutné. Při porovnání se záběry natočenými loni v létě si nejde nepoložit otázku, zda opravdu bylo třeba všechno zničit.

Kdo se přihlásil do výběrového řízení :
ÁLMA - Linné, s.r.o.26021854  ARBOTYL s.r.o.04703146  Chameleos s.r.o05078075  Lesarb company s.r.o.04723805
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.27535363  Tomáš Marousek76651801  Vratislav Pecháček61215147
Cenu se podařilo stáhnout parádně, realizační cena 275 tisíc Kč tvoří jen 36% ceny z projektu. Prý špatného. Tak alespoň mluví zástupkyně schváleného dodavatele. Zmíněná inventarizace nebyla přesná a nařízená pěstební opatření mnohdy s otazníkem. Diví se, že není nařízen stavební dozor a že si práce dodavatele odbor ŽP v podstatě nevšímá. Je omezen vstup na hřbitov, také v neděli,  musí se přelézat  omezující pásky a přeskakovat větve.
 
Co je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu? Jsou to "pěstební opatření na stávajících dřevinách" – 1. etapa – na ploše parku u krematoria spočívající v kácení dřevin, živých plotů a porostů z důvodu špatného zdravotního stavu, přestárlých a kompozičně nevhodných a ošetření dřevin – dle zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení „PARK U KREMATORIA“, zpracované v části A. SO SADOVÉ ÚPRAVY – ZELEŇ, bodě 1. Revitalizace stávající zeleně parku.

Největší problém vidím v tom, že zatím nebylo rozhodnuto o dalším pokračování projektu na úpravy parku. Vzhledem k omezeným finančním možnostem města nepatří mezi priority. Vždyť podle studie vychází celkově úpravy parku až na 12 milionů korun a město musí plnit úkoly s daleko vyšší prioritou. A zatím není na tento projekt vlastně ani zajištěna žádná dotace. A přesto do toho jdeme.... Co k tomu říci víc? 

Milan Mikolecký

Podívejte se na projekt  sadových úprav parku Ing. Aleny Rabasové 

Projekt pro stavební povolení najdete ZDE
 
Obrázek zachycuje stávající cestní síť parku a obsahuje zakreslené dřeviny ke kácení

Přidám alespoň některé reakce, které přišly dnes poštou - samé otázky...

 • Chtěl bych položit pár otázek zastupitelům a potažmo i našim ekologům
  Proč se musím vždy ptát lidí s motorovou pilou v ruce, co se vlastně v dané lokalitě dělá
  Proč se dopředu o projektu typu -rekonstrukce jakéhokoli parku ve městě-,neinformuje veřejnost ve městě žijící
  Proč se neinformuje veřejnost o všech fázích projektu, aby nebyla zaskočena takovou prasárnou jako v parku u krematoria
  Proč není veřejnost seznámena s vizualizací nových úprav, aby věděla  dopředu ,jak bude nakonec dílo vypadat a kdy bude hotové 
  Proč se dopředu neinformuje o termínech a finanční zátěži v letech realizace
  Proč se dopředu nezveřejní důvody rekonstrukce parků a zeleně vůbec
  Proč nejsou v rámci přípravy projektu do týmu zváni zástupci našich ekologických organizací/ znají dobře terén a jsou místní/
  Proč se dopředu nezveřejní jakým způsobem a kdo se o rekonstruovaný park nebo zeleň bude starat v následujících letech -Viz zarostlý kus zeleně u řeky směrem k Domovu důchodců/ mimochodem kořeny stromů už nedrží cestu a ta ujíždí viditelně směrem k řece-jezdí zde pravidelně svoz kom odpadu !/
  Proč u takové prasárny  nestojí stejně jako u každé rekonstruované cesty, silnice nebo mostu tabule s jasnými informacemi o investici, aby každý kolemjdoucí viděl co se v dané lokalitě děje a kdo je zodpovědný a za co !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Proč se realizuje podstatná část projektu rekonstrukce parku, když nevíme nic o jeho pokračování a nemáme na něj peníze v rozpočtu města
  Proč investorovi nestojíme ani za zlomek informací - viz výše
  Proč je investor tyto otázky investora nezajímají 
  Proč se budeme před návštěvníky hřbitova, krematoria a města vůbec muset stydět za takovou spoušť
  Myslíte si, že takto bude pokračovat obnova parku v Javorce?
  Mohl bych pokračovat dále, ale lépe bude když se půjdeme podívat na místa samá - Benátky, Rudoltičky, krematorium.......
  A všichni se nahlas ptejme a nebuďme lhostejní. Je to naše životní prostředí.
   
  Ing. Jiří Kubínek 
  - téměř 40 let bydlící 50m od  dnes již bývalého bývalého parku
  - některé stromy v lokalitě jsem sázel 
 •  
  Otázky se hrnou ze všech stran 

 • Když jsem dnes viděla tu devastaci prostoru v parku, tak jsem měla hrozný vztek a zároveň slzy v očích. S výsledkem se nic neudělá ,  ale vůbec nechápu proč někdo rozhodne udělat A a nemá prostředky na B.
  Kdo z města je ten,  kdo tuto akci řídí? Samospráva,  úředníci,?
  Dovedete si představit,   že obřadní síň zůstane takto obsažená? 
  Plánuje se 12 milionů do parku a po chodníku na Hřbitovní ulici se nedá chodit?
  Proč se neudělá studií a vizualizací víc,  aby se dalo vybrat? 
  Místostarosta Kopecký argumentuje, že plánovaný altán je potřebný jako schovávačka prad deštěm pro návštěvníky hřbitova - to opravdu musel někdo myslet, až  takový argument vymyslel. Má město sílu se starat o další mobiliář , který je v parku plánován? To opravdu nestačí úprava ve stylu lesoparku s lavičkami, na které se dá i sednout?
  Když se s tím letos nic dal neudělá, tak existuje alespoň nějaký plán?
  Radní alespoň tušíte odpovědi na mé otázky?
  Jana Haniková 

  Začínají jarní prázdniny...


 • Velké dopravní stavby překopou od dubna jízdní řády od základů.

  Dotknout se jak hlavního koridoru, tak i řady přípojných tratí v kraji. „ šechny tyto stavby si vyžádají velké množství výluk a zavedení výlukových jízdních řádů. A to nejen v regionální, ale také dálkové železniční dopravě, kterou objednává ministerstvo dopravy. Bude proto nutné upravit řadu spojů také v návaznosti na spoje objednávané státem na hlavním železničním koridoru tak, aby na sebe spoje co nejvíce navazovaly. Výlukové jízdní řády mají být zveřejněny co nejdříve, aby se na mě mohli však cestující připravit. „Jakmile budeme mít všechny informace k dispozici, budou změněné regionální jízdní řády propsány také do internetových vyhledavačů, zaslány starostům a prezentovány na webu kraje.
   
  Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem železničáři odkloní přes Vysočinu.

  V souvislosti se sníženou kapacitou opravovaných traťových úseků se plánují od 6. dubna odklony dálkových vlaků railjet a EuroCity linky Ex3 v úseku mezi Prahou a Brnem po trase přes Havlíčkův Brod a s úpravami jízdních řádů bude potřeba počítat i na expresních linkách Ex1 a Ex2 z Prahy na Ostravsko a Valašsko a na rychlíkových linkách R18 a R19 z Prahy přes Českou Třebovou do Brna a přes Olomouc na Slovácko. Současně s tím budou upravené i jízdní řády přípojných regionálních vlaků nejen z Pardubic, ale i z Přelouče, Moravan, Chocně nebo Svitav. Všechny regionální vlaky mezi Chocní a Českou Třebovou budou nahrazeny od 4. května autobusy. První fáze této výluky je plánovaná až do 4. prosince 2021. Modernizace zastaralé trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí má odstartovat 4. května, cílem je zvýšit rychlost projíždějících vlaků i navýšit kapacitu dráhy.