Českotřebovský deník 46/2021 (15/2)  
Nové budky pro ptáky v Benátkách a u krematoria 

V souvislosti s probíhajícím kácením dřevin a vzrostlých stromů v oblasti českotřebovských Benátek a také u krematoria jsme se rozhodli v bezprostřední blízkosti těchto lokalit umístit nové budky pro ptactvo. Řešení musí být rychlé a pružné, neboť jaro je za dveřmi a ptactva v korunách nyní padlých stromů hnízdilo velké množství.
Sýkorníky a další příbytky pro ptactvo letos vyrábí a bude vyvěšovat Oddíl malých ochránců přírody „Orlíci“ ve spolupráci s rodiči dětí, se studenty a některými místními firmami. O výsledku a průběhu akce budeme informovat v příštím čísle Českotřebovských novin. Chcete-li se přidat k výrobě nebo rozvěšování, napište do 5.3.2021 na email mopici2.0@seznam.cz a uveďte na sebe telefonický kontakt.
Krásné předjaří přeje Oddíl malých ochránců přírody při ZO Podorlicko Česká Třebová.
 
Ohlas 

Děkuji paní Svatošové za příspěvek ke zlikvidovanému parku u hřbitova. Myslím, že mluví z duše více lidí. V té souvislosti začínám mít velký strach o park u řeky Na Zámostí. Je to poslední oáza klidu a stínu v tomto koutě Třebové. Proslýchá se, že i tam by mělo vzniknout něco nového, vést tam cyklostezka, včetně nějakých atrakcí, slyšela jsem o vláčku.  A jak tady bývá zvykem, lidé se o všem oficiálně dozvědí, až když je všechno pokáceno a není návratu zpět. Doufám a věřím, že město nezajde tak daleko  a seznámí veřejnost dostatečně včas se svými úmysly. Tak by to totiž mělo fungovat, když jde o něco, co by mělo sloužit lidem  a ne že si pár jedinců něco usmyslí a dopadne to jako u hřbitova. Doufám, že se tato akce stane mementem pro další projekty. Přečetla jsem si i podnětné otázky ing. Kubínka. Snad se dočkáme odpovědí nejen na otázku: "Proč není veřejnost seznámena s vizualizací nových úprav, aby věděla  dopředu ,jak bude nakonec dílo vypadat a kdy bude hotové ?"
K tomu dodávám - aby veřejnost mohla nové projekty i připomínkovat. V. Vohralíková
Petice k rekonstrukci parku u krematoria

Petice vznikla z iniciativy sousedů městského parku v ulicích V zahrádkách a Na Slunečné. Park, který který prochází rekonstrukcí se začal nenávratně měnit před očima ani  byly k této akci a také k dalším etapám, které by měly navazovat, podány nějaké informace. Občané ani neměli možnost se k návrhům na nové řešení této zelené oázy nějak vyjádřit.  "My občané města Česká Třebová jsme zděšeni postupem Města při rekonstrukci parku. "Situace po provedené intenzivní těžbě, kdy Město nemá v rozpočtu žádné finanční prostředky na pokračování akce se nám jeví jako bezvýchodná", uvádí text petice. Zeleň v parku rostla padesát let a nyní byla tímto z hlediska veřejnosti náhlým a překvapivým zásahem z velké části poničena...  Základním požadavkem petice je zajištění informovanosti a uvedení parku do stavu, za který se nebude třeba stydět.... (mm)
 
Zájemci o rychlejší očkování mohou využít očkovací centra v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi

V Pardubickém kraji nyní funguje pět očkovacích center v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Pouze očkovací centrum v Pardubicích je zcela naplněné a nyní čeká v systému okolo tisícovky zájemců pro očkování. Ti mohu v případě možností využít zbývající místa a zkrátit si tak dobu čekání na aplikaci očkovacích látek.
„V tuto chvíli víme, že zájem v Pardubicích je i přes fungování všech tří očkovacích týmů velký a čekací doba je v řádu několika dnů. Oproti tomu máme potenciální volné kapacity ve všech zbývajících centrech. Proto je možné jejich využití, čímž se zájemci o očkování zkrátí čekání na aplikaci vakcíny,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj připravuje pro občany jednoduchou mapu, která bude znázorňovat aktuální dostupné kapacity. „Dokončujeme interaktivní mapu, která uživatelům ukáže, ve kterých očkovacích centrech je v tuto chvíli dobrá dostupnost z hlediska kapacit a pomůže jim usnadnit rozhodování, které očkovací místo zvolit. Tuto mapu chceme v průběhu tohoto týdne zpřístupnit na webových stránkách kraje,“ řekl hejtman Netolický.
Fungování ve všech očkovacích centrech komplikují přihlášení, kteří však bez udání důvodu nedorazí. „Bohužel se poměrně ve velkém stává, že přihlášení nekontaktují očkovací místo s omluvou a k očkování nedorazí. Následně musíme obvolávat náhradníky, abychom zvládli všechny připravené vakcíny aplikovat. Chtěla bych poprosit především rodinné příslušníky seniorů, aby je registrovali pouze při reálném zájmu o očkování. Jinak se vytváří komplikace pro samotné očkovací místo a hlavně se prodlužuje čekací doba pro reálné zájemce,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že se dlouhodobě ukazuje složitost centrálního rezervačního systému se zasíláním dvou PIN kódů a nemožnost se přehlásit v průběhu procesu na jiné očkovací místo bez toho, aby muselo dojít k nové registraci.  

Tisková zpráva Kulturního centra Česká Třebová

NÁHRADNÍ TERMÍNY
 
Divadelní předplatné: aktuální náhradní termíny
 
DP Jaro 2020:
Smím prosit?...  23.11. 2021
Skleněný strop - termín v jednání
Čapek - termín v jednání
Plný kapsy šutrů – 29.4. 2021
 
DP Podzim 2020
Relativita -  25. 5. 2021
I muži mají své dny (BONUS) - 4. 6. 2021
Vzhůru dolů - termín v jednání
Rebelky (náhradní představení za Šašek a syn)  21.9. 2021
 
Ostatní akce:
Karel Plíhal – termín v jednání
Můj báječný rozvod – termín v jednání
Sledujte prosím naše webové stránky www.kcct.cz/program
Kruh přátel hudby: aktuální náhradní termíny
 
KPH 19/20
Kalliope trio Prague -  1. 4. 2021
 
KPH 20/21
Ostrý + Ježková + Mašek - 18. 5. 2021
Růžička + Rose Melody + Amadeus Kvartet - 10. 6. 2021
Špaček + Sekera - 30. 9. 2021  
Slavic trio - termín v jednání
Hošek + Hošková - termín v jednání
Mikulecká + Špičáková + Plocková  - termín v jednání
Čepický + Kaňka + Klánský - 20. 5. 2021
 
Sledujte prosím naše webové stránky www.kcct.cz/program

Informace z městské knihovny 

V novém nouzovém stavu Vláda ČR upravila provoz knihoven a povolila nám fungovat v režimu výdejových okének. Podrobnosti k fungování výdejního okénka najdete v příloze a na našem webu https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/objednavka-knih-s-odberem-pres-okenko   Možnost rozvozu knih domů zůstává jeden den v týdnu - v úterý.