Českotřebovský deník 47/2021 (16/2)  

Jak vypadal park u hřbitova, když ještě nebyl park, ani funkční krematorium...


Finiš probíhal jak na přípravě parku, tak na stavbě budovy obřadní síně a krematoria, stavělo se také sídliště rodinných domků Na Slunečné.  Psal se rok 1970....                                                                                          (Fotografie z archivu Martina Šebely)

Obnažené krematorium a toalety v Javorce

Naši radní nám připravují prostor na nový parčík u krematoria. Dali vykácet i zdravé stromy, které se zřejmě nehodí do konceptu nového parčíku za 11 milionů! Krásně se obnažilo krematorium, kde by pozůstalí, kteří se zde loučí se svými zemřelými, měli mít maximální soukromí. Také si myslím, že i spad a popílek z pecí byl vzrostlými stromy částečně zachycován – alespoň pocitově. Škoda, už se to nedá vrátit … ale výsledek bude stát určitě za ty prachy.
Jaké jsou v našem městě vlastně priority utrácení peněz a poskytování hezkého prostředí obyčejným lidem?
Když jsem navrhovala zakoupit, nebo vyrobit do Javorky pár dřevěných nebo betonových lehátek, když jsem navrhovala realizovat v Javorce knajpoviště, když jsem upozorňovala na rapidní nedostatek laviček s opěradlem po celém centru města, hlavně po celé Hýblově ulici a nic z toho se nerealizovalo, tak jsem se smířila s tím, že asi nemáme na tento ,,nadstandardní“ mobiliář  peníze.
Nicméně, když se postavilo v Javorce pod sochou Šárky veřejné griloviště, navíc, když v parku a nejbližším okolí nejsou ani toalety (také jsem už psala, že všichni chodíme do křoví – jak ponižující !), tak jsem nabyla dojmu, že peníze máme, ale že si asi někdo plní svá osobní přání a vize. Miroslava Valentinová
 
Dobré zprávy ?

Opravdu nelze zajistit návrat parku u hřbitova do původního stavu, ale mohu slíbit, že se budeme novou situací vážně zabývat. S jarem se jistě koruny stromů zase zazelenají a více zaplní prostor, ale bude zcela chybět keřové patro, trávníky na místě vyfrézovaných  ploch bude třeba založit znovu a napravit poškozené výsadby kolem budovy krematoria. Na to se prostě peníze sehnat musí.  Na nějaký velký projekt peníze nemáme, je třeba ve městě  řešit závažnější problémy. Zatím tak alespoň vznikne časový prostor na to, aby mohl být veřejně posouzen v současné době připravovaný (podle mého názoru zbytečně maximalistický) návrh, doporučoval bych využít čas a připravit i návrh konkurenční nebo variantní. Lze přece využít třeba i spolupráci s vysokými školami.  K projektům pak získáme připomínky a podle nic bude řízen další postup. Tak si to aspoň představuji já a snažím se pro to získat většinu. 
O WC v Javorce mohu  napsat dobrou zprávu. Již nyní je v připravě projekt na stavbu a s ní spojené potřebné úpravy inženýrských sítí a ještě v letošním roce má být (snad ještě v letních měsících) také realizace. Nové WC v Javorce budou postaveny rychle, neboť se jedná o upravené kontejnerové řešení s patřičnou povrchovou úpravou (s dřevěným latěním). Objekt bude umístěn  na pozemku u zahradnictví Eko Bi.  Javorka si to zaslouží, během jara a léta se zde koná řada koncertních i sportovních akcí, na kterých je velký počet lidí a WC zde kdysi přece bývalo!  Úpravy a vylepšení parku o další mobiliář jistě bude také pokračovat, zatím ještě není konkrétně nic určeno. Každý má jiné představy a shoda se někdy hledá hodně těžko.(mm)
 
Devastace parku u hřbitova 

Člověku na procházce se udělá nevolno při pohledu na pohromu, která postihla městský park před českotřebovským hřbitovem a krematoriem. Takovou spoušť jsem nikdy v životě neviděla, říká starší paní dobře zabalená do mrazu, a potlačuje slzy. A těch, kteří mají jen slova odsouzení pro tohle zjevné barbarství, je naprostá většina.
Informace se shánějí těžko. Městský úřad se prý rozhodl provést rekonstrukci parku a dal se do toho v tu nejnevhodnější dobu. Kdy sotva zaplatí tuhle devastaci a na pokračování obnovy parku nemá ani vindru. Soudnému člověku napadne neodbytná myšlenka: to opravdu celý Městský úřad zešílel? Nebo je to jen nápad nějakého tupce, který se potřebuje zviditelnit? Pravdou bude asi to druhé.
Je zapotřebí připomenout všem odpovědným pracovníkům městského úřadu, že na jejich místa je zvolili občané. A jejich povinností je pracovat ve prospěch těchto občanů. V zásadních věcech, které se dotýkají občanů, je také jejich povinností s těmi občany mluvit, zdůvodňovat své záměry a radit se s nimi. V tomto případě se tak evidentně a trestuhodně nestalo. Tohle základní pravidlo platí také pro všechny ostatní zaměstnance Úřadu bez výjimky. Pokud to někdo nechce respektovat a tímto způsobem chce veřejnému prostoru města škodit, pak udělá nejlépe, když se sebere a Městský úřad rychle opustí. 
Ing. Jan Peringer, Česká Třebová
 
Nejsem z těch, kteří se k dění v našem městě veřejně vyjadřují...

Tentokrát mi to už nedá a musím se připojit k davu rozhořčených lidí ohledně kácení stromů v parku u krematoria, je to naprosto otřesné a nepochopitelné!!! Jak je možné, že může pan Kopecký zahájit takovou akci, přesto, že to nebylo schváleno? Paní Vrbická se v reportáži na OIK zmínila, že se bude kácet 18 stromů a 62 ošetřovat, je smutné, že se tato čísla dají lehce a bez kontroly prohodit. Zajímalo by mě, kdo se z toho bude zodpovídat, jak se to dá vyřešit, když už je vše pokácené a nejsou peníze na novou výsadbu...to bude pan Kopecký platit z vlastní kapsy? Co na to paní starostka? Když si někdo z občanů dovolí pokácet strom na svém pozemku, tak to odbor životního prostředí přispěchá s pokutou, ale potom sami dovolí toto řádění. Pokud si pan Kopecký s paní Vrbickou pletou pojem revitalizace s devastací, tak je to průšvih a je na zvážení, zda na svých pozicích mají zůstat! Každý rozumný člověk by pochopil, kdyby se tento park šetrným zásahem nějak prořezal, osázel květinami, udělaly by se cestičky s lavičkami, aby si staří lidé (a nejen staří) mohli v parku odpočinout po náročné cestě na hřbitov, kde na ně po celou dobu praží sluníčko. Je ještě vůbec možné to nějak zastavit? Provést kontrolu, které stromy byly opravdu poškozené, dřív než se všechno dřevo odveze a odstraní se pařezy.... Sylva Hamerníková

Zemřel profesor, bývalý ministr školství Jan Sokol 

Vše je v celostátních médiích, dovolte mi ovšem připomenout tuto osobnost také v České Třebové, kde opakovaně s velkým úspěchem přednášel na akcích pořádaných MO KDU-ČSL na závažná témata a vždy si dokázal na všechny položené otázky dát fundované a srozumitelné odpovědi.  I dříve jsem si opakovaně připomínal i osobní setkání po jeho přednáškách, na skromnost a velký přehled. Proto nemohu jeho připomínku nyní vynechat.
Vzpomínám např. na besedu v říjnu 2013.  Téma: Morálka v institucích. Hovořilo se především o korupci v životě, ve organizacích a a státních institucích, kde je podle přednášejícího nejproblematičtější a nejškodlivější, také o školství, o politickém systému. Po úvodním slově přišel čas na dotazy a bylo jich hodně. Profesor Jan Sokol dokázal  všechny zodpovědět s nadhledem,  zaujal vždy objektivní pohled vzdělaného člověka, který je denně ve styku se zvídavými  vysokoškolskými studenty.  
Jan Sokol se narodil v roce 1936 v Praze, otec byl architekt a matka kunsthistorička. Vystudoval matematiku na Karlově univerzitě, avšak studium mu bylo uznáno až po roce 1990. Věnoval se filozofii, konkrétně filozofické antropologii, což je obor zabývající se pohledem na člověka a jeho problémy. Patřil mezi přední současné křesťanské intelektuály, podílel se mimo jiné na novém ekumenickém překladu bible.
Po listopadovém převratu vstoupil do politiky, mezi léty 1990 až 1992 působil jako poslanec Federálního shromáždění.  V období ledna až července 1998 zastával funkci ministra školství ve vládě premiéra Josefa Tošovského. V roce 2003 kandidoval také na prezidenta, tehdy jej těsně porazil Václav Klaus.
Po odchodu z politiky stanul v roce 2000 jako první děkan nově vzniklé Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, ve funkci působil sedm let. Jan Sokol byl zetěm filozofa Jana Patočky, který byl prvním mluvčím Charty 77. S jeho dcerou Františkou se oženil v roce 1961, mají spolu tři děti. (mm)
Jan Sokol na přednášce v Kulturním centru (říjen 2013)
 
Co nešlo měsíce je nyní možné. Vláda postupně plní požadavky krajů

V rámci víkendových jednání si zástupci krajů vydefinovali devět požadavků na vládu České republiky. První požadavky již začínají být plněny, což potvrdil na úterní videokonferenci premiér Andrej Babiš a členové jeho kabinetu. Zástupci vlády zároveň hejtmany informovali, že do ČR prozatím dorazilo přes 560 tisíc vakcín a dodávky mají postupně narůstat. V krajských nemocnicích se pozitivně projevuje proočkovanost zdravotnického personálu.
„Debata Asociace krajů České republiky s vládou byla v posledních dnech velmi bohatá a intenzivní. V neděli dopoledne jsme definovali devět základních požadavků na vládu jako podmínku pro podání žádosti o nouzový stav. Již na počátku týdne máme první konkrétní výsledky. To co nešlo měsíce, se začíná proměňovat ve skutečnost. Myslím, že náš přístup a snaha se posunout z marasmu, kde jsme se ocitli, přináší konkrétní výsledky. Proto si za naším jednotným postojem z víkendu stojím,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Prvním požadavkem bylo projednání pandemického zákona vládou, k čemuž došlo v pondělí 15. února. „Zákon je důležitý proto, abychom se nadále nemuseli pohybovat v režimu nouzového stavu. Dnes by se na toto téma mělo uskutečnit jednání s opozicí, což jsme také požadovali. Zároveň nám bylo potvrzeno, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo harmonogram návratu žáků do škol počínaje 1. březnem. V této souvislosti včera vláda objednala prostřednictvím resortu vnitra antigenní testy,“ řekl hejtman. V případě školství se připravuje návrh postupného očkování pedagogických pracovníků od nejstarších po mladší populační ročníky. „Předběžných průzkumem mezi pedagogickými pracovníky všech stupňů škol v našem kraji je zájem o očkování přibližně u 2/3 pedagogů, což je přibližně deset tisíc osob,“ řekl hejtman Netolický.
Obchody se otevřou od pondělí 22. února
Požadavek hejtmanů směřoval také na uvolnění v oblasti maloobchodu za přesně stanovených hygienických pravidel od pondělí 22. února. „Pan ministr Havlíček potvrdil, že je připraven seznam podmínek včetně počtu možných zákazníků na vymezenou plochu. Novinkou bude povinnost personálu v maloobchodě užívat respirátor typu FFP2. Zároveň vláda pracuje na podmínkách otevření služeb, venkovních sportovišť a vybraných kulturních institucí,“ sdělil hejtman Netolický, podle kterého vláda zároveň pracuje na podmínkách pro samotestování u zaměstnavatelů.
Nemocnost zdravotníků v nemocnicích klesá
Pardubický kraj se na počátku očkování zaměřil na očkování lékařů a dalšího zdravotnického personálu, což se již nyní pozitivně projevuje na snížené nemocnosti. „V tuto chvíli mají téměř všichni zdravotníci v našich nemocnicích aplikovanou druhou očkovací dávku a podle informací od generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje se proočkovanost pozitivně projevuje na klesajícím onemocnění zdravotnického personálu covidem. To byl od počátku jeden z našich hlavních motivů, proč očkovat jak personál v nemocnicích, tak ambulantní sektor,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
Z dat Ministerstva zdravotnictví plyne, že Pardubický kraj má v tuto chvíli nejméně zájemců o očkování, kteří čekají ve frontě na přidělení konkrétního termínu. „Největší zájem a tím také nejdelší čekací doba je v Pardubicích, ale i tak jsou čekací doby v našem kraji relativně krátké, což svědčí o dobrém plánování kapacit. Zároveň bych chtěla ubezpečit všechny přihlášené a rezervované, že s nimi na danou dobu počítáme. Nemusí tedy chodit do očkovacích center s velkým časovým předstihem. Pro jejich komfort ještě budeme uzpůsobovat čekací místo před očkováním. Věřím, že tyto změny naši spoluobčané ocení,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Boj o nejoblíbenější kraj je tu podeváté

Již devátým rokem probíhá internetová anketa redakce KAM po Česku mapující míru popularity jednotlivých krajů České republiky.  Hlavním kritériem je pestrost nabídky pro trávení volného času. Letošní hlasování probíhá do 28. února na www.kampocesku.cz/anketa.
Jedinci se zájmem o volnočasové aktivity mohou přidělovat své preferenční hlasy hned v osmi kategoriích:
  • KAM na letní dovolenou / pěší a cyklo
  • KAM na zimní dovolenou
  • KAM na výlety s dětmi
  • KAM na koně / koňské stezky
  • KAM do lázní / Wellness
  • KAM za zážitkem / adrenalinem
  • KAM na památky
  • KAM za folklorem / tradicemi
V minulých ročnících Pardubický kraj vnímali hlasující hlavně jako kraj koní, a proto se v této kategorii třikrát umístil na prvním a jednou na druhém místě.
„Pardubický kraj je rozmanitý, turisticky atraktivní a přitom klidný region, který je pro načerpání sil a poznání nového jako stvořený. Jak nám ukázalo loňské léto, domácí cestovní ruch zachraňoval turistickou sezonu a určitě si zaslouží velkou pozornost a podporu i v roce 2021,“ řekl Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch a majetek.
V minulých letech probíhalo vyhlášení vítězů na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Letošní ročník se vzhledem k aktuální situaci nebude konat v tradičním únorovém termínu a přesouvá se na podzim 2021.
Každý hlasující může nejen podpořit svůj kraj, ale navíc se může zapojit do soutěže o hodnotné ceny partnerů ankety.
Anketa probíhá pod záštitou Asociace krajů ČR.  (Foto: Stezka v oblacích - Lukáš Boček)